Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΤΕΤΑΡΤΗ

τώρα!

9

ΜΑΪΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4832/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ «Γ»

Α Θ Λ Η Τ Ι ΣΜ Ο Σ

ΣΟΚ ΜΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 48ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΣΤΑ ΜΑΚΗ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ

Να γράψει
πάλι ιστορία...

Φτωχότερος
ο υγρός στίβος

Υποδέχεται σήµερα
(18.00) το Λαύριο

ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ (4 µ.µ.)
ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ

ΣΕΛ. 25-29

ΛΑΧΤΑΡΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΣΕΛ. 17-24

ΠΕ∆ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Περιπέτεια

από µια... ανάρτηση για την κρίση!
Απορρίπτει
τον «Κλεισθένη»
ΣΕΛ. 2

ΠΩΣ ΣΩΘΗΚΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Υ.

«Πνίγηκαν» τα
Ανω Σουδενεϊκα

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΩΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ,
Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ

ΣΕΛ. 6

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ

ΣΕΛ. 9

∆ΗΜΟΣ: ΕΚ∆ΙΚΑΖΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ
Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ

Ν.∆. ΑΧΑΪΑΣ: ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ
ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Θα... «σκάσουν»
οι κάλπες!

Συµβασιούχοι
στους δρόµους
Η «∆ράση» απόψε
στο «Αστήρ»
ΣΕΛ. 6

ΣΤΟ ΦΟΣ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Συνεδρίαση
- φωτιά για
τα σκουπίδια
ΣΕΛ. 9

ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 6

ΒΙΤΣΑΣ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ
ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Μας περιµένουν
δύσκολες
στιγµές...

-Συσκέψεις επί...
συσκέψεων σήµερα
και αύριο για
το µεταναστευτικό
ΣΕΛ. 4