Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27039
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
92-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
Στα σκαριά
Ψηφιακα
Η επομένη υερα υετα
τα τεστ αντοχης
Οι τράπεζες μπορούν Πλέον να επικευτρωθούν στον στόχο τους νια τη
νέους έως 30 ετών
στο Δημοσιο
μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
Στο πλαίσιο αυ
να πρόγ0αμμα ενίσχυσης της έργα
ακοινωνουν συ
σίας γι
απασχοληθούν σε επιμέρους πρότζεκτ
στο Δημόσιο, τα οποία, πρωτίστως, θα α
φορούν την ψηφιακή αναβάθμιση των
χρηματοδοτήσεων
με τα οποία θα ε
σχίσουν την εθνική
οικονομια.
που!γείο EQγασίας, στο πλαίσιο των
πεζα ανακοίνωσε
ιμετωπισ
παραμο
0ιχευμενου πQ0σωπικον στη χωρά.
oum αυτή συγκυρία για την ανάκαμψη της
οικονομίας, το σύνολο των κεφαλαίων που
ια νέα σελίδα για το εγχώφω
τραπεζικό σύστημα σηματοδοτεί το αποται σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με
βάση την εξωστρέφεια και την ncuvoto
εστ αν
τοχής των ελλ
Μόνο με
απελευθέρωση της
ανοραςενερνειας και
αποκρατικοποιησεις
χών τραπεζών που στρέφονται πλέον με
όλες τους τις δυνάμεις στην ενίσχυση
της αναπτυξιακής πορείας της χώρας
που ειναι σε εξέλιξη μετά από μια δεκαε
στελέχη, διαθέτουν τόσο τα απαραίτητα
κεφάλαια και τις υποδομές, καθώς χαιι
κανό και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό
προκειμένου να εΕυπηρετησουν την πελα
πες συστημικές τράπεζες, Τράπεζα Πει
ραιώς, Alpha Bank και Eurobank, έχουν
«ταμεία»
τους κεφάλαια για τη χρη
τή σχεδόν πορεία μεγάλης xQ1σης χαι u
άση, νοικοκυριά και
ματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και
φεσης.
νημόνια
Όπως έχουν επισημάνει κατ' επανάλητη διοικητικά στελέχη τραπεζών, το εγθεί έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήες000 arlo τα μ
«Βλέπει» n
σεις που επλήγησαν καίρια από την κρίση
χο να συμβάλλουν η κάθε μια με τις δυνά
μεις τους στην αναπτυξιακή πορεία της
συστημα ειναι π
πισημαινου τρα
τομο και έχει ξεκινήσει τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, που στηρίζε
αναπτυξιαχών ρυθμών της οικονομίας θα
Μετά από πολλά χρόνια οικονομι
κής και πολιτικής αναταραχής, η Ελλά
ΑΔΜΗΕ: Το τελικό σχέδιο νια τις
δα βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής α
στώς των μνημονίων» γ!άφει η Wall
ακόμη να εφαρμοστούν μετα!ριθμίσεις,
έρωση της από το καθε
διασυνδέσεις των νησιων
Οι Προτάσεις των φορέων της αγοράς ενέρΥειας
urnal χαι προσθ
όπως η απελευθέρωση της αγο! άς ενέρ
Φολέγανδρος-Μήλος, μήκους 40 km. Μή
λοςΑναλυτικά, η τέταρτη φάση για τις Κυποίηση της τέταQτης και τελευταίας φά
σης της διασυνδεσης των
ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2024 υπέβαλε ο
ΑΔΜΗΕ στη Ρυθμιστική Άργή Ενέογειας, με το σχέδιο ανάπτυξης του συ
Σέριφος, μήκους 50 km, Σέριφος
ων υποσταθμών σε Σα
ήχους 100 km και κατασ
Ευκαιριες στην
αμερικανους
συμφωνα με τον
διασυνδέσεις: Νάξος-Θήρα, μήκους 100
km, Θήρα. Φολέγανδρος, μήκους 50 km,
ντορίνη, Φολέγανδρο, Μή
στήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέρ- Η Γερμανία κέρδισε από τον εκβιασμό
γειας για την περίοδο 2019-2028 πο
της EnnaoaS και την εΠεκτατικη
νομισματικη ΠΟΛΙΤΙΚη της ΕΚΤ
σμενηιιαρασχευ
Η δεύτερη φάση διασύνδεσης της Κρή
επι του πα
ρόντος στο χρονικό ορίζοντα του 2023, ω
στοσο, σε προσφατη συνεντευξη του προς
ο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος και διευθύνων
Πρέσβη των ΗΠ
της μέσω Αττικής παραμέ
Από την αρχή της κρίσης «τα άσχημα νέα στην Ελλάδα ήταν καλά νέα για τη Γερ
μανία. Κάθε αρνητική αναφ0Qά για τις οικονομικές εξελίξεις στην Αθήνα είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότε!α επιτύχια για τα γε Qμανικάκρατικά ομόλογα. Αντίθετα, τα επιτό
χια των ομολόγων της Ελλάδας και άλλες χώρες που περνάνε Χριση αυξηθηκαν» γράφει
σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανου.
νισε ο π@έσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα σάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επί
Τζέφοι Πάιατ στο digital economy -σπευσης της κατά ένα η δύο χ όνια. Κάτι
rum 2018: Σχεδιάζουμε Δημιουογούμε που συνδέεται και με την υλοποίηση του
ΙΑ για να επενδύσει στη χώ!α μας τ
Γερμανός οικονομολόγος, Βλαντιμιρο Γκιάτσε χαι μέλος του Ινστιτο
χής Ερευνας Centro Europa Ricerche (CER στη Ρώμη σε αρθρο του στην εφημεουδα
σεων Πληροφ0Q1χής και Επιχοινωνιών
Ελλάδας (ΣΕΠΕ)
έργου διασυνδ
σω Κρήτης, το χρονοδιάγραμμα του οπο
ου προβλέπει την ολοκλήρα)ση του τμήμα«Το αποτέλεσμα ήταν τόσο ευνοϊκό για το γερμανικό δημόσιο ταμείο, ώστε ακόμη και
στην ενδεχόμενη περίπτωση μιας ολοκληρωτικής πτώχευσης της Ελλάδας
ο καθαρό αποτέλεσμα για τη Γερμανία θα ήταν θετικό» προσθέτει ο Γερ
Οπως είπε, η Ελλάδα βρίσκε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα