Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 08/05/2018
Email [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
Ti τονίζει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
000ΣΑ είναι έτοιμος να Προσφέρει στήριξη
Βορείου Ελλάδος
Eurobank:
Η συνεισφορά σΤην οικονομία και Τα έργα
Εικοσι έρνα Που μπορούν
να φέρουν ως 605.000 θέσεις εργασίας
McDonald's
McDonalds
Αυξη,
την αναπτυξιακή δυναμική των κλάδων ενέργειας Logistics
και Τουρισμού ΠΟσΟΤΙΚΟΠΟιεί η Τράπεζα. Η συνεισφορά στην
οικονομία και τα έργα που μΠΟρούν να δημιουργήσουν ΑΕΠ
αξίας ως 65,5 δισ. ευρώ σε ορίζοντα 20ετίας.
Eurobank
Η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και
Έρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών
Eur bank Δ δι σε ειστο ης
Αγορές γιατ 2018 Ενέργεση Lgistics,
ΣΤΟ ύψος Τους Τα φέσια Του
Δημοσίου στην ανορά
Τεύχος της Επιθεώρησης Οικονομία &
μελέτη με τίτλο: «Ενέργεια, Logistics,
Τουρισμός: Προοπτικές των κλάδων,
Επενδυτικά Σχεδια σε Εξέλιξη και Συνεσφορά τους στο ΑΕΠ, Συγγραφείς της
μελέτης είναι οι κ.κ. Φωκίων Καραβίας
Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank και
Δρ Τσος Αναστ σατο Group Chief
Οριακή αύξηση καταγράφουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου Προς Την αγορά
και φορολογούμενους Τον Μάρτιο σύμφωνα
εκατομμύρια ευρώ περισσότερα ένανη Του
Φεβρουαρίου και ενώ μνημονιακός στόχος
είναι να εξοφληθούν στο σύνολό τους μέχρι
μεό στοιχεία του υπουργείου
Ανέρχονται συνολικά σε 3,409 δισ. ευρώ ή 13
ονομικ ν
Τέλος ΤΟ
Προγράμματος Τον Αύγουστο.
Στο oneySho 2018
συμμετείχεηMega Brokers
ΑντιμετωΠίζονταςΤις
αντιρρήσεις των δύσκολων
πελατών
Economist της Eurobank.
ΜΕ: Οδηγίες
Πλήρωσης υπου
Ε3ροσυμπληρωμενατα
Πλήρης οδηγός για π λ η ρ έ σ ε ρ η Αξίζει να σημειωθεί
να συμπληρώσουν κατανόηση του ότι έχουν ηρο. Περαιτέρω, μέσω Προηγούμενο φοροοι φορολογούμενοι εντύπου Ε3 και Τη συμπληρωθεί τα διαδραστικού nap- λογικό έτος, onuc
στοιχεια απο το
ο έντυπο Ε3 διευκόλυνση των Πεδία Πληροφορια- αθύρου0 φορολο- ενοίκια nou καταβδιατίθεται στην φορολογουμένων κού χαρακτήρα, γούμενος μπορεί να λήθηκαν, κύκλος
ιστοσελίδα της στη συμπλήρωση- όπως οι Συνδεδεμέ- επιλέξει Τα υποκα- εργασιών κ.a., ενώ
υπηρεσίας. Προ- χρήση της νέας νες Επιχειρήσεις ταστήματα
συμπληρωμένα τα εφαρμογής, είναι ημεδαπής-aλλοδα- της επιχείρησής του ρώνεται αυτόματα
πεδία Πληροφορια- διαθέσιμος στην Πής, οι Ενεργοί ημε- που εξαιρούνται από
κού χαρακτήρα και ιστοσελίδα της δαποί Επαγγελματι- τέλους επιτηδεύμα αντίστοιχους κωδι
η δήλωση Ε1 ενημεΚορκίδης:
Η «βιώσιμη έξοδος»
προαπαιτεί «ξεκάθαρη
εποπτεια»
τος (κωδικός 0
«Οδηγός Συμπλήρωσης Εντύπου Ε3
Επιχείρησης,
Προηγούμενο φορολογικό έτος.
in λέον
ΠροΤην
ερματικά POS