Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 08.05.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6029
Για θέματα επιχείρηματικότητας
Συνεργασία ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΙέριφέρειας Στέρεάς Ελλάδας
Ποιν την πώληση, η συμφωνία με τQάπεζες για το οινοπQακτικό του €1,3 δισ.
Ανοι ια της ΑΕΗσε ελληνικές ιομηχανιες για τις λ νιτικέςμονάδες
Άτυπες συναντήσεις έχει ο πρόεδρος της ΔΕΗ με
βιομηχανίες αι παQαγωγούς ρεύματος, πρόσ
Επιταπή Κοινωνικού
εγχου για εναλλακ
αλώντας τους στον διαγωνισμό για Μελίτη αι σιο της ΑΓΕΤ-Ηράκλης
Μεγαλόπολη. Πουν την πώληση, η συμφωνία με ΙΠοόσκληση σε σύσκεψη για τη
τQάπεζες για το
οινοπQα τικό του €1,3 δισ.
νιχού Ελέγχου για τη χρήση
εναλλακτικών καυσίμων (RD
στο εργοστάσιο Τσιμεντοβιουηχανίας ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ
Βόλου απέστειλε νωρίτερα ο
φάμελ.
λος, στην Περιφέρεια Θεσ.
σαλίας, το Δήμο, τους κοινωνι
Άτυπο road show έχει ξεκινήσει η ΔΕΗ ΔΕΗ-4.48% για
την ποοσέλκυση Ελλήνων επενδυτών στον επικείμενο
διαγωνισμό πώλησης των μονάδων της Μελίτης και
της Μεγαλόπολης.Σύμφωνα με πληρόφορίες, ο πρόεδοος της ετα1Q1ας Μ. Παναγιωτάκης φέρεται τις τελευταίες εβδομάδες να έχει συναντηθεί με εκπροσώπους
της εγχώριας βιομηχανίας και πα!αγωγούς ηλεκτρικής
EVEQγειας, απευθύνοντάς τους πρόσκληση συμμετοχής
στις διαγωνιστικές διαδικασιες για τους συγκεκο μενους σταθμούς στη Φλώουνα και την AQκαδία.
Αν. ΥΠΕΝ, Σω
)γικούς
για φιλοξενούμενους
και φιλοξενούντες
του Βόλου
νωση, η συναντηση
νη για την εΟΧομενη
εργασίας είνα TQo Qauu
Την πρωτοβουλία συγκρότησης
οινωνιχου
ΥΠΕΝ, αναγνωρίζοντας την
ιδιαίτερη σημασία που έχει για
την τοπική κοινωνία η άμεση
και διαφανής πληροφόρηση
αλλά χαι ο αυστηρός περιβ
Οντικός έλεγχος για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Την
σ. δολάρια
για τη μάρα Starbucks
στον αφε της
Πώς πρέπει να συμπληρώσουν τη φορολογική τους δήλω
ση οι φιλοξενούμενοι και τα άτομα που τους φιλοξενούν
Οι κρίσιμοι nooun01 χαι πότε μποοει να «υπλοκαριστεί»
η υποβολή της δήλίοσης. Οι περιπτώσεις φιλοξενίας-μαι
μού. Οι ερωταπαντήσεις της ΑΑΔΕ. Οι «φιλοξενούμε
νοι» στα τελη του πε
νικό μέρισμα, το οποίο χορηγήθηχε σε επίπεδο νοιχοχ
όγω της σημαντικής καθυ
στέοησης αντίστοιχης τοπικής ή
περ14ερειακής ποωτοβουλίας.
Η Επιτροπή θα αποτελείται
απο εχποοσωπους των τοπικων
αυτοοιουχητιχων, κοινωνικων,
επαγγ τιχων και επιστημοΗ Nestle και η Starbucks Bloomberg
ενώνουν τις δυνάμεις τους Η Nestle θα χρησιμοποιεί τη
στον τομεα του 2 .
Η ελβετική εταιρεία παρά- κάψουλες Nespresso χαι
γωγής του Nescafe θα δώσει Dolce Gusto την επόμενη
στην αλυσίδα
ασαν το χοινα)αρχ
δηλώσεων, οι πίνακες 2 και 6 201,βουν παγίδες τόσο για
τους ίδιους τους φιλοξενούμενους, όσο κα. για τους φορ1, ως
χρονιά.
αμμίζει τις προσπάθειες της
ενους που του
αντιχείμενο την παρακολούθη
ση της χοησης εναΜακτικων
ενοι,μενοι-μαι μου, η
δισ. δολάρια για
opoεπιστρατεύει φέτος νέα κόλπα. Στον πίνακα 6 του
να αποκτήσει τα δικαιώματα
e για να κερδίσει έδαφ
αυσιμων στο συγκε
από (
HIIA.
ή φίλους πρέπει να το δηλώσουν υποχρεωτικά μαζίμε τον
ΑΦΜ του φορολογούμενου ο οποίος τους φιλοξενεί.
Starbucks στα σούπερ μάρ- Οι μετοχές της ενισχύονται
κετ, τα εστιατόρια και τα 0,8% στη Ζυρίχη, αν και
τοπικής κοινωνίας,
και την ενισχυση μετρων
όσα καταγράφει
απο) LE
είπε η ίδια κου μεταδίδει το
περίπου 9% φετος.