Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ποιοι τομείς της βιομηχανίας τροφίμων πρωταγωνιστούν σε προσλή εις
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5219 Τρίτη 08.05.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Στασινόπουλος.
>>> Τελ.
την Ελλάδα
Ελληνικ
ητά ανεξά
στη Folli Follie
Παραγωγή μετά τη διεύρυνση
η DBRS
Η αναβάθμιση οφείλεται
στην μεγάλη πρόοδο που
μέτωπο των μετα
υθμίσεων από το 2010, στα
μειωμενο πουΤΙΧΟ Q1σχο. 11
αντανακλά το θετικό out
look. «Κλειδί» η κλίμακα της
μεταμνημονιαχης εποπτειας.
χαι το
DBRS αναβάθμισε την
Ελλοΐας σ
διατηρ
Οπως αναφέρει ο οίκος, η
που εχει
ει η χωρα στο
εκατομμυρια επιβατες
ετωπο
vio.μπωναποτρα2010.votid-ΙΔεχαέΕννέαδρομολογιαγιαΕλλάδα
- Δεχαεξυνεα ρομολογια για Ελλα00
και μπηκε στο προτο μνημο
Επίσης, η κίνηση οφείλεται
α σινιάλα
εγχαινια( η Eurowings
ανάκαμψης.c ουοιαταμικης
χαν το 2017 αλλά και στα
το α χρόνια δημοσιονομικης
Δεκαε ι νέα δρομολογια από και
προς την Ελλάδα εγκαινιάζει για
το φετινό καλοχαίου η αεροπορικη
εταιρεια Eurowings, ποοσφεροντους ετσι συνολικά 66 δρομολογια
στη χυοα μας.
εον τουριστες στην Ελλαδα
«Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στους
κορυφαίους προοοισμούς που επιλε ουν οι Γερμανοι για τις διακοτες τους. Εναι ιδιαιτερη χαρά για
Ακόμη, αναφερει η DBRS.
τα Οσχα αλλαγή: πολιτική
από μια αλλαγή κυβέρνησης | Ειδιχ τερο χατα τη διάρχεια
είναι πλέον χαμηλότερα
Πρόσθετα ενθαρρυντικά Ικού ποσοάμματος αποστελε
σημάδια είναι η ολοελ reoη της τρίτης αξιολόγησης | του γενιχούΤΟαμματέα1
και η εξελ.ξη της τεταρτης
και τελευταίας α ιολογησης
ανάπτυ η, ότως η Eurowings,
εμπιστευονται το του υστιχο
προιόν της Ελλαδας χοι επενδύουν στη χαρα μας, συμβάλλονσημερινής παρουσίασης του πτητιτου Ο uwu, Eurowings, παρουσία
κής Πολιτικης και Αναπτυ ης τας ετα στην αυζηση του τουρι
Για γου Τ άλλα η Κερκι α. Το σου μας», σημειο σε ο γενικος
Ηράκλειο και η King θα ε υπηρετούνται με 4 νέα δρομολόγια ο
κάθε ποοοοισμός, η Ρόδος με 3
nou, η Ζάκυνθος με 1 νέο δ0ουολόγραμματέας Τουοιστικής Πολιτι
κής και Ανάπτυξης.
Ο Μάρκους Λίοτολντ, onomegoc
περιφερειακός διευθυντής της
Η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγινότητα κατά σχεδόν 50%
απο τις πιο αναπτυγμενες χωρες του ΟΟΣΑ. Αυτο ειναι απο
τε εσ ια της καταρρευσης των επεν υσεων με την υπερ oe
ολόγηση να μην επιτρέπει την ανάκαμψή τους
ις προσΊ
urowings, επισημανε την σημανγεγονότα
σχεση με την
Το 2017, το κατά κεφαλην
ΑΕΠ της Ελλάδας διαμορ189, ή
στο 51% του σταθμικού
μεσου ορου των μισών
χωραν του ΟΟΣΑ με το
υψηλότερο κατα κεφαλήν
Α1 11, από 60% το 2000 και
70% το 2007, σε σταθερές
τιμές 2010 και με προσαΟμογη για τη διαφορά αγοραστι
κης δυναμης, υπενθυμιζει ο
ΣΕΒ στην εβδομαδιαία
ανα νση του
Επιπλεον, η Eurowings αυτό το τικη παρουσία της εταιρειας στη
Ελλάδας από τα
και τις διαπραγματεύσεις Ελλάδα, ενώ η εταιρεία θα Eurowings το 2018 θα μετα4έρει
καλοκαίρ, αν ανει τη συχνοτητα
σε 6 υπάρχουσες πτησειςπιας την
χορα μας χα 2οσθεσε: "Συμ4ονα με τις προβλέψεις μας,
χε σε
USD 24.
ύρια επιβάτες καί
συνεχίσει να éχει παρουσία στην
Ελλάδα 20x8 dial τη διάρκεια του
ετ ucS ο τέλεσμο η παρουσια της Eurowings στη χαου μας
σοοτερους από 300.000 επιπλεον
τοιχίστες στην Ελλάδ Εκτιμ ται
δε, οτι η αναμενομενη αν ηση της
τουοιστιχής
ενίσχυση
HDBRS θα εξετασει επισης
την περίοδο και την χλ υαχα
Ιγυα το έτος 2018 θα ενισχυθεί χατά
κίνησης
εποπτείας για τη διασφάλιση ότι
40%, και σύμαωνα με τις προβλέτου
δικτύου
ngs, θα
περιουότεςους από 1,4 εκατ. επιβάτες καί πάνω από 300.000 επιπδημιουογία πάνο) από 1.000 verv
έσεων ε ασίας στη χώρα
συνεχιση των ποΑΙ ΤΙχω