Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΤΡΙΤΗ

τώρα!

8

ΜΑΪΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΚΟ
Τ
Υ
Ε
Τ
Σ
A
N
A
T
ME
ΚΙ ΑΛΛΗ
ΣΥΣΚΕΨ
Η
ΜΕΘΑΥΡ
Ι
ΜΕ ΒΙΤΣ Ο
Α
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ: ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ
ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ

«Καθαρή
λύση τώρα»
ΣΕΛ. 7

Ο ΘΕΟ∆. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΣΤΗ «Γ»

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4831/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Στα όριά τους οι αντοχές
των τοπικών κοινωνιών

n ΝΕΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ, ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗ,
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
n Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «GRIMALDI LINES» ∆ΙΑΨΕΥ∆ΕΙ ΟΤΙ ΣΧΕ∆ΙΑΖΕΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΣΕΛ. 8-9

ΠΓΝΠ: ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ «ΤΡΑΠΕΖΙΑ» ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΞΙ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΑ... ΟΚΤΩ

Μεσοβέζικη

λύση για τα χειρουργεία
n Τί δήλωσαν στη «Γ», ο ∆ιοικητής,
Θ. Πισιµίσης, ο Υποδιοικητής
της 6ης ΥΠΕ, ∆. Κωστακιώτης
και ο καθηγητής, Π. Μέγας

«Θα είµαι
υποψήφιος
στο νοµό»

ΣΕΛ. 4

Ν.∆. ΑΧΑΪΑΣ: ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ: Ο ∆ΗΜΟΣ ΘΕΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΕΛ. 11

ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ

Φρέζα-τάφος
για πατέρα
τριών παιδιών
ΣΕΛ. 12

«Κυκλοφορούν»... αναποδιές!

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΗΜΕΡΙ∆Α ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ Μ. ΓΙΑΤΡΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Θα µε περνούσαν
για τρελό»
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

«Σε κάθε παιχνίδι
για τη νίκη»
Ο ΝΙΚΟΣ
ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΜΙΛΑ ΣΤΗ «Γ»
ΣΕΛ. 19-25

ΣΕΛ. 5

6.735 εγγεγραµµένοι

«Πονοκέφαλος» η οµαλή ψηφοφορία
ΣΕΛ. 3

«Αρένα» και µηνύσεις στο Ε.Κ.Π.

ΣΕΛ. 6