Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝ ΑΕΝ ΤΑ ΒΡΕΊ ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΣ
ΝΕΟ!ΑΓΩΝΕΣ Τ
Σάββατο 5 Κυριακή 6
Matou 2018
Αρ. Φύλλου 6091
Τιμή 0,60€
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fax: 265 10 37880 l e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
Οι απαραίτητες Υποδομές
«ΣΑΦΑΡΙ» ΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΙ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κοιλάδας του Αχελώου
Μιλωντας για την Κοιλάδα του
Αχελώου στο μυαλό μας 4Χ0νται εντπυ σιακές εικόνες αλπικων τοπιων, Ποτάμια και φαράγ
για και dλη η άγρια ομορφιά Που
μπορει να προσφέρει ένας tonos
σαν αυτον. Η μοναδικότητα της
περιοχής τόσο από dnoprg auaeντικότητας όσο και δυνατοτήτων
για τον επισκέπτη nou 8a επιλέSEI tnv Περιοχη ως προορισμό
τόσο το καλοκαιρι όσο και το
anowIme Περισσότεροι τουρίστες
λλά έσοδα;
των μικρών emre ρήσεων
και επαγγελματων μέσο
ατοδοτικόν προγραμμάτων
ρευστότητας. η τράπεζα Πειραιώς
απευθονεται στις μικρες επιχειρηκαι λους ο are να διαχειριστουν
τις κα8npeprveg ληουργικές τους
ανάγκες. ενισχύοντας Παράλληλα
τις επιχειρηματίας τους δυ attnτες και mv ανταγωνιστικότητα
ωταθλι
ntpuoto pr pa α δείχνουν ότ, φέτος το καλοκαιρι Ba makup oov την Ηπειρο η λο περισσότεροι τουρ σας an
κ vn e το
ανακύκλωσης στο Δήμο
Ιωαννιτών
Σ' αυτό συμβάλλουν αναμφιΒολα και οι νέοι αυτοκινητόδρομοι (tvai to rpino ολοκληρο καλοκαιρι nou &α λετουργήσει n Iowa) και η αναβάθμιση tou αεροδρομιου Ακτιου και luavv1vuv nou eSeAdenal
ΠΑΝΩ ΑΠ°350.000
ΕΥΡΩΤΑ ΚΕΡΔΗ
Πος εξαρθρώθηκε
η συμμορία
κλασης Α' Περιοδος2018 για τα
δήγματα
Αναλύοντας
nep100ότερα από '350 χιλιάδες
ευρώ ανέρχονται τα κέρδη Που anoxaolg στα Γιάννινα tnv Ροδο, tnv
Κω και την Αττικη Η αστυνομια
από τα κεντρικά της ΝΔ. pa8alvu
της μας nou nezedl αό to κόμμα
να πει το ναι» στην Προτενάμε
το Δημο ludwrtiv: 2
Αντιδράσεις και εκλογική σενάρια
γιυ το πανεπιστήμιο Ιωυννίνων
2m δικογραφια nepiaqBdveto1 και
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ