Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διο ωνώ μαζί οου.
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
μέχρι θανάτου
ελεύθερα
Μαϊου
Αριθ. Φύλλου 5525
Τιμή φύλ. : 0.15
Καθημερινη εφημερίδα Kozavns
BOATAIPO
Ελπίδα Π. Δυτικής Μακεδονίας :
Ξεπούλημα ΔΕΗ
Όλοι χαμένοι.
Μόνος κερδισμένος Καρυπίδης!
Σελίδα 1
Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη
Κοζάνης
Συμμετέχει στην
15η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου
Μετακίνηση
απολυμένων της ΔΕΗ στις θυγατρικές
Σελίδα 16
Η npounnpeoia των εργαζομένων
Otis μονάδεs tns ΔΕΗ nou θα
ηουληθούν θα λειτουργήσει
ws |οχυρό αντικίνητρο στον νέο
ιδιοκτήτη να προχωρήσει
σε anonuos μετά την εξαετία
εκτίμησε ο διευθύνων
σύμβουλ0S tns ΔΕΗ,
Μανόλns Παναγιωτάκη
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
KOZANHI
Προτάσεις του Επιμελητηρίου
Κοζάνης σχετικά
με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
κινητικότητας του Δήμου Κοζάνης
Σελίδα 15
Κλειστό Λευκόβρυσης
Μίνι Τουρνουά
Handball
Έρευνα ΕΕ:
Το 66% της
ελληνικής
Σελίδα 12
νεολαίας ζητά
ΑΠΟΨΕΙΣ
Το καφενείο
επί σκηνής
ομαδων της ηεριφερειας Δυτ. Μακε00νιας
Κυριακή 6 Μαϊου
ριζικές αλλαΥές στο πολιτικό σύστημα
Σελίδα 24
Παναγιώτη, αρκετά πια! Αυτό το νούμερο κατάντησε
βαρετό όσο τα κόληα των σαλτιμηάγκων στα φανάρια.
Βρες κάτι άλλο. Παναγιώτη. Καταλαβαίνω. Φαντασία δεν
έχεις και δεν θα είναι εύκολο να βρεις
Η πλειοψηφία των
νέων στην Ευρώτη θέ
λουν τη χώρα τους
εντός ΕΕ, όπως κατα
δεικνύει έρευνα του
ιδρύματος του ομίλου
Ομως, ξεκόλλα!Η διήμερη του υπουργικού στη Λέοβο
(που κόλλησε τόσο βολικά με το τετραήμερο της Πρωτο
μαγιάς..) ονομ ζεται επισήμως "140 Περιφερειακό Συ
νέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση». Ο σκοπός
του συνεδρίου, όΠως μας ενημερώνει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. "είναι η σε βάθος διερεύνηση των napo
γωγικών δυνατοτήτων, ώστε να τεθούν ποιοτικοί και
Ποσοτικοί στόχοι για την αναπτυξιακή προοπτική του Βο.
ρείου Αιγαίου». Τυπικά, δηλαδή, πρόκειται για μια δια
βούλευση μεταξύ ειδικών κα. αρμοδίων
Ωστόσο, διατηρούν.
ται οι αμφιβολίες για
τη λειτουργία των δη
μ°κρατικών θεσμών
Σελίδα 21
συνέχεια στη σελίδα 3/