Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 05.05.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6025
Το 2021 αντί για το 2024 η επένδυση των 730 ε ατ. ευρώ
Τρία XQ0νια νωρίτερα η ηλεκτουκή διασύνδεση της Κοήτης με την Αττική
Εκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επάQ εια των συντάξεων
Σε ισ0000πία «τρόμου» το ασφαλιστικό της Ελλάδας
Τηλεπικοινω
Αναγ αία η απόλυτη εφαρμογή της ασφαλιστιής μεταQQύθμισης αλλά κίνδυνος από τις
μειώσεις συντάξεων, σύμφωνα με έκθεση T1
EE. Εξαντλήθηκαν οι παQαμετουκές παρέμβάσεις, πλην της αύξησης των ορίων ηλι ίας
συνταξιοδότησης.
ς νιακός ολοσσος
μετα τη
συμφωνια
συγχωνευσης
T-Mobile και
Sprint
Το δύσκολο παζλ του ασφαλιστικού συστήματος
της χωQac, οπου κομματια οπως η κοινωνικη π00_
στασία των συνταξιούχων οφείλουν να ενωθούν Ενας τηλεπικοινωνιακός
με μέτQα αυστηQής δημοσιονομικής πειοοχίας, | Χολοσσός αξίας 140 δισ. δολα
πεQyQάφει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τη συμφονία ου?χώνευγια την επά0%εια των συντάξεων.
ΕΜινά ο διαγωνισμός
ια το Ντυνάν
ρίων δημιουργειται στις ΗΠΑ
σηςς των ετα1QElow T-Mobile
Η συμφονία, που θα πQαγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε
μετοχές, θα ενοσει τον τρίτο
οαι τον τέταQτο μεγαλύτε00US
τηλεπιχοινωνιαχούς φο!είς τον
1111A, δημιουQγώντας μια
συνδυασμένη εται!εία αξίας
146 δισ. δολαρών, πεουλαμβανομενου του χρέους, με περισσότερους από 127 εκατομμύ!ια
συνδ00μητές στις 11 11A.
Η συμφωνία αποτιμά την
Sprint στα 59 δισ. δολάρια, πε
ιλαμβανομένου του χQέους χαι
την T-Mobile στα 87 δισ. δολάQ
ια, πε!ιλαμβανομένου του χρέοTEA
Με μικρά πρόσημα
ξεκίνησε Μάιος
Nall Stree
Μέσα στο μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία
διερεύνησης ενδιαφέροντος για την πώληση από την
Τράπεζα Πειραιώς του νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν»
ίσιο της δέσμευσης που έχει
Χωρίς σαφή κατεύθυνση Ο δεί
ολοκληρώθηκε η συνεδρίαοποίο δεσπόζουν οι εταιρ.
ειες του τομέα της τεχνολογίας, exAE1σε αντίθετα με
άνοδο 64,44 μονάδων
(+0,91%), στις 7.130,70
τράπεζα για την ατοεπένδο
της από μη χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.
ματιστήριο της
Wall Street, στη Νεα Υόρκη.
Στο επίκεντ ο) της συνεδρία.
σης βράθηκαν τα εταιρικά
Sprint θα ενταχθούν στην
ανωτατη m'εσια του νεου
συνδυασμένου ομίλου
επισημαινει το π0lXTOQEU)
Σύμφωνα με πληροφορίες, η τράπεζα έχει επιλέξει ως
σύμβουλο πώλησης την PricewaterhouseCoopers (PwC)
Ελλάδος, η οποία γνωρίζει το «Ερρίκος Ντυνάν» καθώς
είχε αναλάβει το ίδιο έργο και στον προηγούμενο, άκαρ
πο, διαγωνισμό πώλησης, στις αρχές του 2016
Ο δείκτης S&P 500, ο οποίος
θεωρείται ο πιο ενδειχτικός
όνομα της T-Mobile και θα
επενδύσει 40 δισεκατομμύ!ια
δολάοια τ
Ο δείκτης Dow Jones της
0,27%), στις 24.099,05 μονάμονάδων
2.654,80 μονάδες.
(+0,25 %),
α φιλοξενήσει την επόμενη γενια ασυρματης τεχνο-