Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ " ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2018
AP, ΦΥΛΛΟΥ 27037 ΕΤΟΣ 890v
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμη 0,60 ΕΥΡΩ
Υπαρχει
αποφασιστικοτητα
Δεν υΠαρχουν Προ-δεσμευσεις
via το έΛΛηνικο χρέος
Δήλωση-σοκ του εκπροσώπου του Γερμανού υπ. Οικονομικών
τεηειωσουν ona
στις 21 Ιουνίου
πα!χει αποφασιστικοτητα απο ολες
ιώσουν όλα στ
Ιουνίου, δήλωσε σήμε!α σ.σ. Πέμπτη ο υ
πουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσαχα
λώτος, αναφέροντας τα επόμενα ορόση
μα έως την έξοδο από το πρόγ!αμμα
ργκ δήλω
το ζήτημα διά
νάντησης
μφωνα με
θα επιστρέψουν στην Αθήνα οι επικεφατων κλιμακίων των θεσμών
Σόφια, όπου έγινε ενημέρωση από
I agreement) και στο Ευ
ραμμα. «Το θ
τέταρτη αξιολόγη
πάρχουν ακόμη κάποια
θούν. Ταυτόχρονα το θέμα
μμάτια
ακολούθη σης
Μέσα στο 201 η
ίναι πώς θα προχωρήσου
τήρηση Βιβλίων
γείου Οιχονομικών Ντένις Κόλμπε
ποφάσεις» για το ελληνικό χρέος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του γε!μανιχού υπουρ.
και επισήμανε ότι το θέμα τώQα είναι η
τέταρτη αξιολόγηση του προγραμματος,
αλλά και το πώς θα προχωρήσουμε μετά
αι απαραιτητα μέτρα για το χρ
σθεσε και τόνισε ότι δεν υπάρχουν αυτή
τη στιγμή «προ-δεσμεύσεις
ή αποφάσεις», αλλά υπάρΣε πλήQη εξέλιξη βρίσκεται η προε
τοιμασια για την ηλεκτρονικη τιμολογη
ση, τη διασύνδεση των ταμεια%ών μηχα
νων με τις φορο),ογικες α!χες σε πQαγ
ματιχο χρονο και την ηλεκτρονικη τήρη
ση βιβλίων, ανέφερε η υφυπουργός Οικοομιχών Κατερίνα Παπανάτσιου μιλά.
Αύξηση 151,9% στα μετά φόρων κέρδη των
εισηΥμενων εταιρειων το 2017 !
Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για
υξηση 151,9% παρουσίασαν τα χέρ
χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι τ
2017 ήταν μια ουσιαστική θετική χρήση
ς με τη μορφή με
μειοψηφίας των εισηγμένων στο Χρημα
ρισμάτων και επιστροφών κεφαλαίου, κά.
σημεο, για τις υπηρεσιες πηηQ0υων, η υ
φυπουργός Οικονομικών α
ναφέρθη εστ ο ομ
τιστη ηο εταιρειών η αλύτερη μετ του
σχολίεςτης εσωτερτ ης αγάς ά τις το
τι παραπάνω απόταμισάκέρδη του συνο
σχολίες της εσωτερικής αγοράς (ρευστότητα, ζήτηση, ανταγωνισμός η τελική
γραμμή διαμορφώθηκε στα 2,87 δισ. ευρώ
αυξημένη κατά 152%. Αν εξαιρεθούν
τράπεζες, οι οποίες έχουν την ισχυρή επίδράση των κερδών της Τράπεζας της Ελλάδος, που αποτελεί από μόνη της μια ε
δική περίπτωση, η τελική γραμμή διαμορ2017, η οποία ήταν η καλύτερη μετά το
2009, σύμφωνα με τα στοιχεία της Beta
ιδοση των εισηγμένων υποστηρι
υ ΑΕΠ, όπως με
AXEIIEY
χθηκε από
ταφράστηκε στην εγχώρια ζήτηση, τα ε
Ilonu σημαντικος
εταιρος στην
ενεργειακη
ατζέντα της
Ειδικότερα, με βάση τους ισολογισμούς
που δημοσίευσαν 180 εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες, τους οποί
ους επεξεργαστηκε το τμημα αναλυσης της
ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, ο κύκλος εργασιών έφτασε στα 66,42 δισ. ευρώ (ενισχυμένος
όπως προαναφέρθηκε κατά 8,6%), με τα
λειτουργικά κέρδη να ενισχύονται κατά
7,7% στα 9 δισ. ευρώ Τα κέρδη μετά από
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έφτα
ξαιρετικά αποτελέσματα του κλάδου διύ
ταιριων και τη οου/εια που ειχε
στο πρόσφατο παρελθόν σε θέματα ανα
φώνεται στα 2,43 δισ. ευρώ, 28,5% uvr
λότερα σε σχέση με το 2016, Από τα 2,4
δισ. ευρώ οι εισηγμένες εταιρίες "μοιρά
διάρθ
ΟΒρωσης και αναδιοργάνωσης κόστους
nn ων ει
Βαρύς φόρος αίματος στην άσφαλτο
Είκοσι ένα άτομα έχασαν τη ζωη τους και 507 τραυματίστηκαν
σε τροχαια τον ΑΠρηίο στην Αττικη
Η Ελλάδα, καθώς απελευθέρώνει την
Από το σύνολο των 180 εισηγμένων που
ςΗΠΑ δημ
ως αξιόπιστο προμηθευτή και σύμμαχο,
τόνισε ο π!έσβης των ΗΠΑ στην Αθηνα
Τζεφ!1 11άιατ χα!ακτηρίζοντας την χώQα μας ως πολυ σημαντικό εταίρο για
ίκοσι ένα άτομα έχασαν τη ζωή τους σε 20 τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν
τον ΑπQ1λιο 2018 στην Αττική, ενω 507 τ!αυματιστηκαν συνολικά 7 σοβα!α και 500 ε
λαφQd) σε 425 τροχαία ατυχήματα, στο ίδιο διάστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Διευθυνσης Τ00χαίας Αττικής
κερδοφόρες. Συγκεκριμένα, οι 57 κατέ
γραφαν αν ηση των κερδων τους 29 μευο
υπόλοιπες 74 που κατέστησαν,ζημιογόνες
Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών, ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση
και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κα
ενίσχυση τ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα