Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΙΟΣ ΟΙ ΒΟΛΕΣ TIA MOTOR OIL. ALPHA BANK, MIG, IKTINO . 6
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ ΤΙ ΠΑΊΖΕΙ ΓΙΑ ΟΠΑΠ, TITAN, LAMDA ΕΥΡΟΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ-24-25
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-5
Η ισορροπία
του τρόμου
ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ-11
Πέντε οικογένειες
χρωστάνε 1,8 δισ. !
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ-13
Σε Ποιες Περισσεύουν
τα μετρητά
ΜΕΤΟΧΟΣ
FINANCIAL TIMES
Τώρα on line
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
& ΕΠ ΝΑΥΣΕΙΣ
EURO2day
www.euro2day.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Έτος 21ο . Ap. Φύλλου 1050 . 4.8Mao 2018 . € 1
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ . 10
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ-10
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ . 12
CRETA FARMS . 14
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ 22
Χ.Α: Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2017s 15
Η ΠΥΞΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΟ 2018-2019
Τι προβλίΤουν
πλέον οι αναλυτε
για τις εισηγμένες
την επόμενη διετία!
ΡΕΠΟΡΤΑΖ EEA.
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΜ
91771 108 153 1000