Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
. Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 9510 . ΕΤΟΣ 34 , ΤΙΜΗ 1 € . nAPAXKEYH 4 MAIOY 2012
ΧΡΗ ΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
AAIAIZEH KOMIEION TIE NPOBAEWEIE THE ANANTYEHE ZTO 1,99
Στις 839,34 μονάδες
πτώση 2,18%
ΑΝΩΜΑΛΗ
el ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ
ΑΝΑΜΟΝΗ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Στα τέλη Ιουνίου θα
καταβληθεί η β' δόση
του επιδόματος παιδιού
EUROLEAGUE
ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ
Η Ελλάδα βγαίνει αυτοδύναμη
στα τέλη του καλοκαιριού
Το "ψαλίδισμα"
EA διαμορ
«Μέσα»
ο Παναθηναϊκός
«Εξων
ο Γιαννακόπουλος
στοιχεία noc,
εξελίξει,νου ΣΕΒιο οικονομικών
XcyKENplpeva 10 2017. to κατά ΚΕ"
painiv ΑΕΠ 1ης Ελλάδας διαμορφώ.
θηκε σε 24. 189 &o1dqua, ti oto 51%
60% 10 2000 και 70%
ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Ελλάδα (ΑΕΠ αν@ oopa Epyovias) pea.
anotas (ani 35,4 δολάρια το 2007
at nense moi 54.8
δολάρια το 2007 ot 59.2 TO 2016.
m Βδομάδα) όταν στις αναπη μένες
χώρες ιου ΟΟΣΑ, ο κάθυ anoosoλούμενο$ &oedatta 1763 ώρες το xp6νο (34 oopes τη Βδομάδα),
Ο Κώστας Καραμανλής
στη Θράκη με
Οι διαφορές aut, unoompizes,
τα εθνικά θέματα
λογικός