Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Apitu φύλλου 35,615 . Παράσκευή 4 Maiou 2018 www.tha mosnews.gr
"Er ος 119ο ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Tp.ευρύ
ΑΠΟ ΘΑΥΜΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟ ΡΡΟΠΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ
ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ'
ας παρέμβει ο εισαγγελέας
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ETH HE
οχωρά η οριστική
μελετη yia τα epya
στον Άγιο Ανδρέα
Ομιλία σε διεθνές
συνέδριο και εισκόμες
σε νοσοκομείο, Ταήτο
ΠΑ ον η κατάσταση με τα κτήμα που ουραίζοντα στους δρομους της Κολο μάτος έχει αΡΧΟει να ξ0peuye. Ayo
μετά τις 5.30 τα ξημερώματα χοες sex; tKeupa τικός όρυβος ο οοτάτώσε την οδό Αναγνωσταρά και έντ ομοιοι
τεΡοκο του κτηρίου στο νουμερο 28 είδαν τμήμα της oerogat0ει πόοει στο δυτικό πεζοδρόμιο
2EAIAEZ 39
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ
Μετά τις 25 Μαϊου
σύμβαση με ΤΕΡΝΑ
ΔΙΟΔΙΑ ΑΡΦΑΡΩΝ
Αδικο να πληρώνουν
χαρατσι οι κατοικοι
Των κονΤΙνών χωριών
/2018
n. ΤΑΤΟΥΑΗΣ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΑΛΟΓΟΣ
Ι ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
BALKAN TMELINE
Φωτογραφικό ταξίδι
στην πολυχρωμία
|θέλει νο οσχολούνπι με τον | Σε Σώμα Το νέο
Ο οδηγός κατέβασε Το ποιδιύ
του σχολικοί στην Κορδομύλη
κοριό οι δημοσιογραφο
|Διοικητικό Συμβούλιο
ΣΕΛΙΔΑ 5
EEAIAA21
EATAA4
50% ΕΚΠΤΩΣΗ
(Ειδικός CAcYXoS ABS)
EXPRESS ra
nviri| |CIOCCOLATTO
100% E
ΑΝΑΣΤΑΣΕΑΣ
Tiki 27210-26179 6974490350
Τηλ.2721023067
27210-66055
ww.e.cesite.g
SNACE CAFE
s 10:00
DELIVERY: 27220.22522 ΜΕΣΣΗΝΗ
όλοι οι καφέδες Πακέτο
ΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ διαμερισμάτων ath 19