Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

18oC, 12.00

20oC, 8.00 μ.μ.

18oC - Υγρασία 76%-91% - Άνεμοι: Ν 3 - ΝΔ 1 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:25 - Δύση ηλίου: 20:18

€0.80

Æçôåßôáé ðéóôïý÷ïò ðïëéôéêÞò áîéïðéóôßáò

Η εξαιρετικά μεγάλη πιθανότητα να έχουμε και συγκρούσεις κοινωνικής αναταραχής, σε τουλάχιστον δυο μέτωπα, αλλά και σκουπίδια παντού, άρχισε να διαγράφεται πλέον από χθες. Τα γεγονότα είναι απλώς μια
πρόγευση των όσων μέλλεται να ακολουθήσουν. Κανείς δεν επιχαίρει γι’ αυτό, κάθε άλλο μάλιστα. Από την αρχή υπογραμμίστηκε η δυσκολία του εγχειρήματος. Να βρεθεί λύση σε μια μακρά, στρεβλή αντιμετώπιση του προβλήματος, που χάλασε πρωτίστως τις ανθρώπινες
σχέσεις, πριν αρχίσει να χαλάει (υποβαθμίζει), επικίνδυνα για την υγεία και την οικονομία, τον τόπο. Όποιος έχει αποθέματα νηφαλιότητας και πίστωση πολιτικής αξιοπιστίας, να αναλάβει την πρωτοβουλία συνεννόησης. 3 >>

Παρασκευή 4 Μαΐου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4639

Η 5ΝΘΗΜΕΡΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙ

Ãåõôåßôå ÊÝñêõñá!


Ï Ðñüåäñïò ôïõ Äéåèíïýò ÊÝíôñïõ ãéá
ôç Ãáóôñïíïìßá êáé ôïí Ïßíï, Leonid
Gelibterman, Ýñ÷åôáé íá äïêéìÜóåé ôá
êåñêõñáúêÜ êáé åðôáíçóéáêÜ êñáóéÜ

Ôçí åðüìåíç
ÔåôÜñôç (9/5) áðü
ôçí ÓðéáíÜäá

Πέντε ημέρες γαστρονομικής πανδαισίας περιμένουν τις δεκάδες χιλιάδες επισκεπτών της Κέρκυρας και τους μόνιμους κατοίκους της, Έλληνες και ξένους. Στα μαγαζιά του νησιού, σε πλατείες χωριών αλλά και στη μεγαλύτερη
πλατεία της Ελλάδας, τη Σπιανάδα, θα
περιηγηθούν στην ιστορία της κερκυραϊκής κουζίνας από τα ομηρικά χρόνια
μέχρι σήμερα και θα γνωρίσουν τις σύγχρονες δημιουργικές τάσεις και τις νέες
παραγωγές.
Σελίδα 5>>

Πως λέγεται ο τόπος που ήλθαμε, είπες; Υεμένη; Αϊτή; Duf;

Äåí ðÞãå
íá ñßîåé ôïí
ÐÁÏ áí êáé
ìðïñïýóå
ï ÁÏÊÊ! >>
15

Marella Discovery 2: 06:00-23:00
ÅðéâÜôåò: 2.198
Crown Princess: 08:00-17:00
ÅðéâÜôåò: 3.800
MSC Musica: 12:30-18:30
ÅðéâÜôåò: 3.223

¢ñ÷éóáí ôá üñãáíá
óôç Ëåõêßììç!
Êïõñäßæåé ôï
Ôåìðëüíé... >>
4



Τελευταία νέα από την εφημερίδα