Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ " ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2018
AP, ΦΥΛΛΟΥ 27036 ΕΤΟΣ 890v
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμη 0,60 ΕΥΡΩ
www.dimoprasion.gr
ανεργίΨστότερΕ
Γιούνκερ: «Πιοαποτελεσματικός
έχει η Ελλάδα
Το Ποσοστό της τον Ιανουα
ριο ανήλθε στο 20,6%, ενώ
ατά μέσο όρο στην ΕΕ
EE 2021-2027»
11ερισσοτεροι στοχοι με niy°τερους πορους
Στο 20,6% διαμορφώθηκε η ανέργία
στην Ελλάδα τον Ιανουά!ιο του 2018, σε
ναλήψεων υποχρεώσεων μεταφράζεται
σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Στατιστικής ΥπηQεσίας (Eurostat) που
του 1,08% του ΑΕΕ). Σημειώνεται ότι
μοσιότητα. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεί
α, η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο κατέγ!α
ου ποσοστου
σμού είναι συγκρίσιμο με το μέγεθος
χ00νιά
ται για μια ειλι
ντηση στη σημερινή πραγματικότητα,
στην οποία η Ευρώπη θα πρέπει να
διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο για
ρινή απά
οιαχειριση των
προσφυγικων
από αστάθει
που το Brexit θα αφήσει ένα σημαντικό
κενό στον προϋπολογισμό μας», αναφέ
Επιτρ
Παρουσιάζοντας την πρόταση της
Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της ΕΕ
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο πρόεδρος
της Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, τόνι
ύξηση της χρηματοδότησης της
ΕΕ σε τομείς όπως η έρευνα, η μετανά
τροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκε0%αι ο Επίτροπος, αQμόδιος για τον προϋπολογιια τις αυξημένες ροές που πα!ατη
ρούνται το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο
προς τα νησιά αλλά και προς τον Εβρο
καθώς και για την ανακοίνωση του Βαγ.
γέλη ΜαQ1νάκη προς το Μέγαρο Μαξί
μου, μίλησε ο υφυπου!γός Μεταναστενικής Πολιτικής, Γιάννης Μπαλάφας, σε
συνέντευξη που πα!αχώρησε στο «ΙΙρώ
το Πρόγ!αμμα της ΕΡΤ
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό ύψους
1.135 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσευ 2018) για την περίοδο
2021-2027, που ισοδυναμεί με το 1,11%
υ Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος
μυνα, αλλά και περιορισμένη μείωση κα
σχέδιο για το πώς μπορούμε να κάνουμε
περισσότερα με λιγότερους πόρους», επι
σημαίνοντας ότι οι καλές οικονομικές
προοπτικές μας δίνουν μια «ανάσα», αλλά
και την Πολιτική Συνοχής, προβλέπει η
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τον προϋπολογισμό της ΕΕ, της πεοόδου
2021-2027, που ανακοίνωσαν στο Ευρω
της Επι.
«δεν μας απαλλάσσουν από
την υποχρέωση να εξοικοτης ΕΕ των 27 (AEE). Αυτό το επίπεδο αΕΕ
Χαρίσης:
«Αναπ
τυζη με ενισχυση μεταποιησης,
Βιομηχανίας και εξαγωγικής δραστηριότητας»
Η υλοποίηση των
μεταρρυ μισεων
Επίσης
ι την ΟΧονομία.
λιτική
νομ μετά σ 20η τη διχών ατην
ρξεταία αο ανανέο παραγωγικόμ ντελ ηση umέρα από την
αύξηση του προϋπολογισμού της Πολιτικής Συνοχής
χαι τη διεύρυνση των κριτηρίων στην χατανομή των
xou Συνεδ!ίου για το Βόρειο Αιγαίο, που ξεκίνησε
του Σωντη Τετ proBOQEEQArno, τον σεκίνησε
ρίζεται και αναπτύσσει τα συγχριτιχά πλεονεχτήμαατης χωρας χαι ανεμετωπίζει τις δομικές παθογΕπαραγωγιχο μοσυνταξιοδοτικο
λθόντος
μαινοντας οτι ενα απο τα πρεπε
ου πραγματοποιειται η συν εορ
Επένδυση στην έρευνα και τ
δημοσια τέριουσια», ο αναπλήρωτης υπου γος
Οιχονομιας αι Αναπτυξης, Αλέξης Χαριτσης, α
λιση της χρηματοδότηση
ην χαινοτομία χαι
ηλά μορφωμένου και Χαταρτισμε
ιωσιμοτητα
αξιοποίηση του
Αυγο Χαριτσης τον σε πος την ΕΕ
τελευταία τριε τι
θρώπινου δυναμι
ν ατόμων μεγαλύτερ
ια απόφαση μάλιστα που
Βεητιωση στο οικονομικο Αιμα με
εντονες οιακυμανσεις
θηκε σήμερα χιόλας στη «ΔΙΑΥΤΕΙΑ»
περίπου 17,3 εοατομμΌια άνθρωποι, εξακολουθεί
μία βρίσκεται πλέον σε αναπτυξιακή τροχιά. Αυτή
μάλιστα η ανάκαμψη, σε αντίθεση με το παρελθόν
χοινωνιχου απ
αθέτε ι σημαντικά ποιοτικά χ
αράχτηριστικά που
Ενοωπαϊκής Επιτροπής του 2018
ε ανοδική τροχιά επανήλθε τον Απρίλιο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος, συ
χεια των συντάξεων στην ΕΕ.
χαι διατηρισιμότητά της τ
ρές τάσειςενίσχυσης μεταποίησης
χίζοντας τη γενική θετική τάση των προηγούμενων μηνών, μετά την έντονη υποχώ!η
σή του τον προηγούμενο μήνα, και διαμορφώνεται στις 103,6 μονάδες από 99,8 τον
Μάρτιο (και 104,3 τον Φεβ00uaQLO
Η ένθεση της Επιτροπής αναλ
ύει τον τρότομε
εξαγωγικής δραστηρι τητας»
ξεις βοηθούν στην πρόληνη της φτώχειας των ηλι
ένων χαι στη διατήρηση του εισοδήματος αν
χεια τ ; συΑναχοινώνοντας μια αναπτυξιακή στρατηγική
υπουργός Οι
Σύμφωνα με έQευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών χαι Βιομηχα
χων Ερευνων, η
ραν χαι γυναικών, χαθ
«Είναι επιταχΤΙχή ανάγκή να υλοΣυνέχιση της μεταρ
διασφαλιζει τη δημοσι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα