Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΤΕΤΑΡΤΗ

τώρα!

2

ΜΑΪΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4826/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΗΣ 6ης ΕΜΑΚ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ «Γ»

Συναγερµός από διαρροή
αερίου στην Ιατρική Σχολή
ΤΙ ∆ΗΛΩΣΕ ΣΤΗ «Γ» Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ∆. ΓΟΥΜΕΝΟΣ
ΣΕΛ. 3

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ
ΣΕΛ. 17-22

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

Ν.∆ Αχαΐας:
115 οριστικά
οι υποψήφιοι
ΣΕΛ. 5

ΛΗΣΤΕΙΑ ΜΕΡΑ-ΜΕΣΗΜΕΡΙ
ΣΤΗ Ν. ΜΑΝΩΛΑ∆Α

Μαχαίρωσαν
Πατρινό αστυνοµικό
για... 500 ευρώ

144.000 Πατρινοί
µε χρέη 120 εκατ. ευρώ!

Ειδική συνεδρίαση
του ∆ηµ. Συµβουλίου
για δράσεις αναφορικά
µε τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασµούς

ΣΕΛ. 9

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΙΜ. ΤΟΥΛΑ
ΣΕΛ. 8

ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ

10 χρόνια από
την εκδηµία της
ΣΕΛ. 4

Ι∆ΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ
«ΜAKOZERS»

Αντίσταση κι αγώνας
ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ ΜΕ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ

Κηδεύεται ο
Ανδρέας Λιβαθινός
ΣΕΛ. 2

1ος ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Τα ονόµατα του νέου ∆.Σ.
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 7

ΠΩΣ ΥΠΟ∆ΕΧΤΗΚΕ
Η ΠΑΤΡΑ
ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Χοροί και
χρώµατα
ΣΕΛ. 6

Ο ΟΟΣΑ, έστειλε τα δικά του µηνύµατα στην Αθήνα. Η χώρα µας, θα
πρέπει όχι µόνο να εφαρµόσει κυριολεκτικά "κατά γράµµα" όσες από
τις παρεµβάσεις του Μνηµονίου βρίσκονται ακόµη "στα σκαριά", αλλά θα
πρέπει να θεσπίσει και να υλοποιήσει
και ένα πρόσθετο πακέτο µεταρρυθµίσεων, προκειµένου να «συνεισφέρει» και αυτή στην αποµείωση
του χρέους.
Είναι χαρακτηριστικό µάλιστα ότι
στις προτάσεις του Οργανισµού, σηµειώνεται µε έµφαση ότι αυτές οι
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις δεν
αφορούν µόνο στις αγορές προ όντων, υπηρεσιών και εργασίας αλλά
και σε δηµοσιονοµικά πεδία όπως είναι το ασφαλιστικό και το φορολογικό, µε αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, περικοπές επιδοµάτων
κ.ά.
Αυτά ακούνε στο Μαξίµου και αναζητούν άρον-άρον ηµεροµηνίες για
εκλογές, προκειµένου να ελαχιστοποιήσουν τα µεγέθη της ήττας.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Η Παναχαϊκή
παρακολουθεί...
Προµηθέας: Γιορτή µε Λαύριο
ΣΕΛ. 23-27



Τελευταία νέα από την εφημερίδα