Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη Άποψη:Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ
AP.OYMOY 1403
ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Οι ευκαιρίες και οι δυνατότη
τες του νέου προγράμματος
Η ολοκλήρωση του φράγματος
Ιασίου μπορεί να αποτελέσει λύση
στο πρόβλημα Της υδροδότησης
Leader Τετουν προ των ευουνών τους διοικούντες
EROMaRAuuspadaima onder anon
των Σαπών
va bendor ocu
K rounn etouder ra
Μετά και την &.onp mon της τευα τα ας φά
έργου με ttao: Mpc δο ηση πόλης 2onuia
πό το 9papa του laoiu
γύρω οκιμν
" Ακολουθως ea nptreva Yvow όλες οι
το onio βρο ετα εντός του &pou MapusaS
ΤΕλος να enouXBel η ολοκηρωση του éprou
των &ονων ύδρευσης
βλημα για τον Tono, αυτό
ταλα, a|Παραμένει αναξιοποίητο
το σπήλαιο της
ΤΗΛ:6939356107
unopei ναλύοειένας δήμος ουν τον δικό μας
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
Πωλείται κοπριά
ΒελΤΙωμένη κατά παραγγελία
μεπερλίτη και ζεόλιθο
1 ΕΥΡΩ Ο ΣΑΚΟΣ 25 ΛΙΤΡΩΝ
oumentena ole
L ΚΤΕΟ ΡΟΔΟΠΗ
beria an waran ra e
ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
Jox4. Κομοτηνής Ροδίτη
T: 25310 85200&80140-F:25330 8014
Τηλέφωνο και φαξ 2532021200
ΚΝητό:6977844202
ωαννης Χατζηαντώνιου
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΤΙΣ ΣΑΠ
RTIKA
ΜΟΛΛΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Α.Π.Ο.
ΣΤΟ ΒΙΒ ΝΟΗΜΕΊΟ NTEAH AMET
YAIA HNOY
A. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 19-69300 ΣΑΝ ΕΣ
ΕΝ ΑΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
κάθε μέρα πρ
Τηλ: 2532 1 10063-KN. 6977
[email protected] yahoo.gr