Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
/05/2018
Email [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
Τι υποστηρίζει ο υπουργός Οικονομικών
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Δεν εχει σχεση η παρακολουθηση με την αςιολογηση
Eurogroup
Επιστρέφουν
θεσμοί στην Αθήνα στις 14 Μαϊου
ΕΛΛΗΝΙΚ
Πρώτα η αΕιολόνηση
Παγωμένο» το
εισόδημα και η και μετα το συνολικο πακεΤΟ
κατανάλωση
Επιστρέφουν οι θεσμοί στην Αθήνα στις 14 Μαΐου. Εξετάστηκε
Πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας που κατέθεσε η Κομισιόν. Πίεση
από την ΕΚΤ για ισχυρά και ξεκάθαρα μέτρα στο θέμα του χρέους.
Θετική η Πρώτη υποδοχή του αναπτυξιακού σχεδίου.
Των νοικοκυριών
Παραγογική χαρακτήρισε τη συζήτ
ηση για την Ελλάδα Μάριο Σεντέ
νο, μετά τη λήξη της συνεδρίασης
!Κατασχεθηκαν εμπορευματοκιβωτια
TOU Eurogroup. Onu ς είχε εε λά
σεο ano Την νομικό με τα εδικά
φαλής του οργάνου, είχαμε καλά
με λαθραία Τσιγάρα
στο δημ0σιονομικό μέτωπο. Για
δεύτερη συνεχή χρονιά, η χώρα είχε
πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από
496 και αυτό είναι πολύ ενθαρρυ
ντικό.Η Αθήνα παραμένει δεσμε
Το Τμήμα Δίωξης, σε συνεργασία με ΤΟ
Τμήμα ανάλυσης κινδύνου της ΔΣΤΕΠ,
Του συστήματος Χ-RAY, στοχευμένους
ελέγχους που οδήγησαν στον εντοπισμό και
ALPHA
Η Ελλαδα αδυνατει
ναμετα άλει
ης,κατάσχεση ως
me μένων λαθ μυ
λαθρεμπορικών ενεργειών που προέκυψαν
από σχετικές κατασχέσεις Του Α Τελωνείου
Θεσσαλονίκης, ενήργησε, με Τη συνδρομή
ρίας, δύο εμπορευματοκιβωτίων με συνολικό
Περιεχόμενο 25.400.000 τεμάχια τσιγάρα
κυμαν
η ΤΟ Πρόγραμ
φορμερωση 0T u θεσμούς να
ΑΠΛΟΠΟιουντα
1 0100οικασιες για Τον
εζωσικαστικο
ενημέρωση από τους θεσμούς ανα
φορικα με την τεταρτη αςΌλογηση
από σχετικές κατασχέσεις του
0ραστικα T
ο παραγωγικο
οντελο
Αλλαγές (καταργ- ερώτηση της Ντόρ- ΟΠως μεταδίδει το
δείτε
Real.gro avTI Πρόε- βελΤΙώσεις. Είναι και
δρος της κυβέρν- μια άλλη δέσμ
ησης και υπουργος μετρων,
ρισμενων
ιαννη
δικαιολογητικά)
στο Πλαίσιο
αφορα τον εξωδικα- φάση απολογισμού Οικονομίας είπε: συζητούμε μετους
στικό συμβιβασμό, αλλά διόρθωσης «Αξιολογώντας τα θεσμούς έτοι ώστε
«Δεν είμαστε
ποτελέσματα Προσπαθο
έτοιμη Προς υπογραφή η Korn Ynoup.
είπε και Προσθεσε ότ'απόης
30.000 αιτήσεις,
ειναι στη
διαδικασίες για Την
ταχύτερη διεκπερέχουμε Ταχύτερη
Η Bundesbank κεροισε
διεκπεραίωση υποθ.
έσεων. Κατα
και τα Ταμεία αυτό
όνο ο' 23 ή 26 γική Απόφαση
περιπτωσεις εληξαν το
ωση των υποθέ
κορησιμ
οιησουν»
γραφα. Πρέπει
και Το ΔημοΓιάννης Δραγα
ομολογα