Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6025
Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επι ρατείας
Στις 4 Μαΐου θα συζητηθούν στο ΣτΕ οι προσφυγές των αναλιών
Η συμμετοχή των Snam. Enagas αι Fluxys στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΣΦΑ
Σεχουφομεταφους και εμπορίας Ε υουμετατρέπει την Ελλάδα ηSNAM
Η συμμετοχή των Snam. Enagas αι Fluxys
στο μετοχικό εφάλαιο του ΔΕΣΦΑ θα επιτρέ- 1 Καθαρη αι
ψει, τα επομενα χρόνια, την περαιτέρω ανα- | αξιόπιστη για
πτυξη των ελληνι ών υποδομών φυσι ον! τις αγορές λύσ
αερίου. Η επίσκεψη του επικεφαλής της
SNAM στο Μαξίμου.
«Δουλεύουμε για να βρούμε
συναινέσεις με τα
του Eurogroupxu είμαι πεπεισμένος ότι θα την βρώμε τις
Τα σχέδια της ιταλικής SNAM για την Ελλάδα 2ου τον
ΔΕΣΦΑ ανελυσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Mapo
Άλβεου, σε συνάντηση στο Μαξίμου με τον πα)θυπουργό
Αλέξη Τσίτρα. Κατά τη συνάντηση, ο πQωθυπουργς τόνισε
τη σημασια του υψη^ου τιμηματος της προσφο ας της ιταλικης εται)είας για τον ΔΕΣΦΑ και ενημεQo)θηκε για τα σχέδια ανάπτυξης της SNAM αι του ΔΕΣΦΑ με επενδύσεις
τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτεQη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με επίκεντρο τη χώQα μας.
επόμενες εβδομάδες», τονίζει ο
Ενδιαφέονκινε ΙΧνεται
Άλβερ Τσί
σο Κατα τη συναντησ, η
του που er ςτον σε
ιων για οπτικα ουστι ες
παραγωγές στην Ελλάδα
Ζητά από Αθήνα να κλείσει η
αξιολό
Θα μιλησουμε για την Ελλάδα,
είμαστε στη διαδικασία εξεώρε
σης μιας τελικής λύσης, τόνισε
γάλος υπ0UQ76ς Οικονομιχών
νος στο Eurogroup. Είμαστε
πεπεισμένοι ότι θα βρούμε μια
συμ4ονια συντομα ως το
συ ουλίο
νουμε ότι η Ελλάδα ανέλαβε
χάποιες δεσμεύσεις, να κλείσει
την αξιολόγηση ως τον Ιούνιο.
lleQ1μένουμε κάποιες ακόμα
κινήσεις από την Αθήνα αλλά
είμαστε πεπεισμένοι ότι θα
βοούμε τη συμφονία για την 4η
αξιολ07ηση
του Ιουνίου. ΠεουμέΠρόστιμα €62.800
Τα επενδυτικά κίνητρα, που προσφέρει η Ελλάδα στον
Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας,
Λευτέρης Κρέτσος, στις συναντήσεις του με εκπροσωπους κινεζικών Δημιουργικών Βιομηχανιών κατά την
επίσχειγή του στο Πεκίνο, στις 26 και 27 Απριλίου 2018
Οι ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου
Κήπων σε έλεΥχο που πραγματοποίησαν σε Τούρχουτήχοο, επιβάτη λε00po!είου που εκτελούσε
τ0 δρομολόγιο Αθήνα Κωνσταν11.600 ευρώ.
Στις 25.04.2018, σε έλεγχο που
πραγματοποίησαν υτάλληλοι του
Τελωνείου Κήπων σε Ι.Χ.
αυτοκίνητο Έλληνα υπηκόου
που προερχόταν από την
Ποέπει να καθορίσουμε το
πλαίσιο για τη διαχείαση του
XQE0ς. Πρέπει να είναι «καθα
06, πεQLEXT1ΧΟ Χαι αξιόπιστο
ουλεύ(
Ο Γενιχός Γρυιματέας συνομίλησε για το νέο νομοθε
τικό πλαίσιο (Ν.4487/2017) και αντάλλαξε απόψεις για
δυνατότητες συνεργασίας στο διαρκώς αναπτυσσόμε
ουρκία, ανακάλυναν στις
του, το ποσο τον
200.000 ευρώ σε διάφορα χαρτο
νομίσματα, για τα οποία δεν υπέ
βαλε ως όφειλε Δήλιοση Ρευστών
τα άλλα μέλη του Eurogroup
την βοούμε τις επόμενες εβδοάδες, ώστε να κλείσουμε την
ηρυμμένα στις
ατοσχευ
γραμμάρια χρυ
κοσμημάτιον 14 καρατίων και
244 γραμμάρια φύλλων ακατέρΠρόεδρο της κινεζικής Ένωσης Συμπαραγυγών, Miao
, χρυσού 24
καρατίων.
Διαθεσίμον
αξιολόγηση
και μετα να
σύμφω
το πλαίσιο για τον χειρισμό του
είστην
Για την παράβαση αυτή παράβαση αυτή είναι 51.200
εισπράχθηκε πρόστιμο ύψους ευρώ.