Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ @
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Το φως της
Τού Μανώλη Κοττάκη
Ανοιχτιιίπιστολή τής «Εστίας» στον ΠοΟΕδ00 Εοντονάν
Άθωώνετε τον Κεμάλ
: les es am για τα έγκλήματα τής Σμύονης;
Ey, Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal'i lzmir'de işlenen cinayetlerden aklıyor musun?
ν μνημες toto στον otpo, autot. 10 ίδιο
0 toi ; Ελλη.sg nt
7ος.impes
to3XC sal μ to oidear vtSkuiniie
murtionsas t som Teoul 0 0
Em thatts, tiμ.vape, Elsutr mriv m47am;Eanwi
tr, threen ipelns uz
υου)σεις στην ι ουοχια
γιά ΑΟΖ Κύπου
Ol10 Παυλόπουλος άπαντα στις έτιθέσεις της Αγκύρας
lipo Ορος trh;Agunporwartpo
[email protected] sunfh , mMet si MuuniptML σονίχισε όκ.th"dann»
iab Tav @hours. Είοτι Δδώ να vd Τού Μμε on
en tty intrqeunwrmvn ihmtiΤής ημέρας
Οι Τούροι, ή Σμί'Qv11%αι οι πρόθυμοι
Σήμερα
on seos cue |