Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Εποχή:Recognized text:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
Εβδομαδιαία εφημερίδα της Ανανεωτικής Αριστεράς . Κυριακή 29 Απριλίου 2018-Αρ. φ. 1393-2 €
Η ώρα της θαρραλέας
επίλυσης του Μακεδονικού
Αρθρο Του Ορέστη Αθανασίου
EUROGROUP ΣΟΦΙΑ
ορατή η έξοδος,
εκκρεμει το χρεος
ς διαπραγμα
Συγκλίσεις και αποκλίσεις
στις προτασεις που αποτυ
πώνονται στη νέα έκθεση
Ομιλία Του Κώστα Γαβρόγλου
mping,
υ ΟΟΣΑ για
Τα νέα από τη Σόρια, όπου συνεδρίαζε
την Παρασκευή το Eurogroup, ήταν καλά
Απουσιάζει η κριτική
του προηγουμενου
ενεργειακού μοντέλου
Ανάλυση του Στάθη Λουκά για Τ
από τη μια άποψη. Όπως προκύπτει από
όλες τις πλευρές, η τελευταία αξιολόγηση
και η έξοδος από το πρόγραμμα προσαρμογής έχουν δρομολογηθεί και πρέπει να
θεωρείται δεδομένη η πολιτική απόφαση
όλων να ολοκληρωθούν χωρίς προληπτική
πιστωτική γραμμή, χωρίς παράταση προγράμματος, χωρίς νέες απαιτήσεις, πέρα
από τη σημαντική, βέβαια, απαίτηση να
παρακολουθείται στη μετά το πρόγραμμα
Αναδοχή, ένας θεσμός
που πρέπει να υιοθετήσουμε
Ρεπορτάζ της Ζωής Γεωργούλα
Βουλή γιαΤο
της αναδοχήςσεΑ.. To
έχει αναλάβει η ελλτων υποχρεώσεων που
έχει αναλάβει η ελληνική πλευρά και η εκ
πλήρωση δεσμεύσεων από τα λεγόμενα
προαπαιτούμενα, τα οποία για αντικειμε
νικούς ή υποκειμενικούς λόγους δεν έχουν
Εκείνος που η μοίρα
του δένεται με εκείνη
ολοκληρωθεί.
Με δήλωσή του ο υπουργός Οικονομι
κών Ευκλείδης Τσακαλώτος, αφού χαρα
κτήρισε ικανοποιητικό το αποτέλεσμα του
Eurogroup, δικαιολόγησε την εκτίμηση
αυτή με βάση το γεγονός ότι «όλα θα τ
οχυμένη παρακολούθηση δεν έχει ουδεμία
και Αρη Λάσκο σελ.21
λειώσον το ολούθηση δενέχει ουδεμία
δεν έχουνγεφύρο
σχέση με αξιολογήσεις», αλλά και την ικανοποίηση των θεσμών με την αναπτυξιακή
στρατηγική που παρουσιάστηκε από την
δεν έχουν γεφυρωθεί. Με αποτέλεσμα να
μην υπάρχει είδηση επ' αυτού από τη
Σόφια.
Μαυ τού από τη
Μια επανεπίσκειρη
και οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι, όπως μας
έχουν δείξει και προηγούμενες φάσεις της
σχετικής διαπραγμάτευσης. Ο δύσκολος
Σύμφωνα με τη δήλωση του έλληνα συμβιβασμός μεταξύ των διαφωνούντων
Από την άλλη, όμως, για την ελάφρυνση
του χρέους διαπιστώθηκε ότι οι διαφορές
μεταξύ Γερμανίας και ΔΝΤ, αλλά και Γαλλίας, ΕΚΤ και Κομισιόν με το Βερολίνο,
υπουργού Οικονομικών, αυτή «η συζήτηση
συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις
21 Ιουνίου». Είναι φανερό ότι εδώ υπάρχουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα, αλλά
υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί τελικά με κόστος για την Ελ
λάδα.
Λαμπρινού «ΕΔΑ 1956-1967
Πάνος Σκουρλέτης:
Πού αρχίζει και πού
τελειώνει η έννοια
της "καθαρής εξόδου"
Ανδρ. Νεφελούδης:
Επιστρέφει
η ελπίδα στο
εργασιακο Τοπιο
Γιάννης Αγγέλης:
Το ολιστικό
σχέδιο κρίθηκε
ευπρόσδεκτο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
Στρέβλωση μεγάλης θεσμικοπολιτικής σημασίας
της..ΤιγενειαςΚαμτσίδου*.
την Ελλάδα, η ορθόδοξη εκκλησία της Ελλάδας
ίναι ένας κρατικός θεσμός. Έτσι, το άρθρο 3
παρ. 1 Συντ. ορίζει ότι επικρατούσα θρησκεια
στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδο ης Εκκλησ ας του Χριστου επιβαλλει τον πνευ
ματικό (δογματικό) δεσμό της με το Πατριαρχείο Κωντου Ελληνικού Κράτους, του οποίου η κυριαρχία πάνω
σ αυτό παραμένει άθικτη . Αξιο λόγου είναι το Yeyo
νός, ότι όσοι μονάζουν σ' αυτό αποκτούν την ελληνική
ιθαγένεια μόλις προσληφθούν ως δόκιμοι ή μοναχοί,
χωρις άλλη διατύπωση ενω πρόσωπα που εννήθηκαν
και σπούδασαν στην Ελλάδα υπόκεινται σε μακρόχρονες διαδικασιες για να ενταχθούν στην πολιτική
συμβάλει στον κοινωνικοπολιτικό αποκλεισμό ση
μαντικού τμήματος των ελλήνων πολιτών. Το κατα
σκεύασμα του «ελληνοχριστιανικού πολιτισμού» της
μετεμφυλιακής περιόδου αποτέλεσε για μεν τους κυβερνων τες νομιμοποιητικό θεμέλιο των διωξεων των
πολιτικών τους αντιπάλων, για, δε, τους δεσπότες το
έρεισμα αποκτησης σημαντικής Πολιτικής δυναμης.
κοινότητα.
σταντινούπολης αλλά εξασφαλίζει διοικητικά το ο Το yey0νός ότι η Εκκλησία της Ελλάδος αποτελεί
οκέφαλο» και την διοίκηση της από την Ιερά Σύνοδο τμήμα του κράτους της επέτρεψε, σχεδόν από την
των αρχιερέων σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη ίδρυση της, να αναλάβει μια σημαντική ιδεολογικοποτης που καταρτίζεται με π.δ. Επίσης, σύμφωνα με το λιτική αποστολή: ως εκκλησία του κράτους συνέβαλε
άρθρο 72 Συντ., τα θέματα της Εκκλησίας της Ελλά- σημαντικά στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης
δος ρυθμίζονται με νόμους του κράτους που ψηφίζον- κατά την περίοδο της εθνικής ολοκλήρωσης μέσω της
ται από τη Βουλή και κατοχυρώνεται ειδικό καθεστώς . Μεγάλης Ιδέας. Η πρόσδεση της Εκκλησίας με το κρά
σε ορισμένες περιοχές, όπως αυτή του Αγίου Όρους τος την έφερε κοντά στην πολιτική, την εκκοσμίκευσε
(άρθρο 105 Συντ.) που «σύμφωνα με το αρχαίο προνο- ενώ σε κάποιες περιπτώσεις την οδήγησε να συμπομιακό καθεστώς του αποτελεί «αυτοδιοίκητο τμήμα ρευτεί με την αυταρχική κυβερνητική εξουσία και να
ΔιακρΤές αρμοδιοτητε
ναι βέβαια αλήθεια, ότι η λειτουργια του πολιτεύ
ματος μετά το Σύνταγμα του 1975 διαφοροποίησε
σταδιακά, τις σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας. Μέσα
Ελλάσημαντικά στηδοαμοεθνικής ολοκλήρωσης
από
την εύρυθμη ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμούκαι την διαρρύθμιση ενός συστήματος ελευθεριών που
παρείχε ισοτιμη προστασία στα μέλη του κοινωνικού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2