Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέοι καιροί:Recognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ιδιοκτητης εκδοτης διευθυντης ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΕΣΣΑΣ Δημαρχιας 13 Τηλ. & Fax 2332025918 Kw. 6976700741 Email neike nau gmail.com. Συνδρομη 20 ευρω Εταιρειες-m 50 ευρ
ωση Τυ ογραφειο Γρηγορ δη
η γνώμη μας
νουμε από το
σιόδοξοι όμως πρέπε να είμαστε
οταν τα κληρα μετρα συνεχιοΑι
χμές δημάρχου κατά δημοτικών συμβούλων για "συνεχιζόμενες καταγγελίες . Απάντηση
λείου, ο οποιος υπόσχεται αποκαλύψεις. Μόνο ένας τελικά ο ενδιαφερόμενος επενδυτής.
τα και μετά το 2018 και η Χώρα
μαςγια πολλά πολλά ακόμη ΧοΓ Βασι
Τομον ο σουροείναι ότι οι ετα
τηςΑποκεντ ο μενης ΔιοκησηςπροςτοΔημο Νάουσας
να λάβει εκ νέου την αρχική απόφαση για την διενέργεια
του διεθνούς διαΥωνισμού λογο υποτιθέμενης πλημ
μελούς πρόσκλησης συγκεκριμενων μελών του δημοτι
κού συμβουλίου.
Μισή αλήθεια μεΥάλο ψεμα, λέει μια λαυκή ρήση. Δεν
υπάρχουν συγκεκριμ νιδημοτικο συμ ου οι που κά
νουν καταγγελίες αλλάστην συ κεκριμένη περιπτοση
ένας Ουποφαν μενος. Και δεν κανει κατα ελίες a
τ είναι διστοπος, ουτε πολύ περ σο τερο εισακο εται
επειδή κανει μόνο κατα ελ ες. Εισακουεται, ή πιο συσταδικαιων εται επειδήασκει αναφαιρεταδικαω ατα
που του τα παρ ει η νομοθεσία επιτελώντας στο ακέραο το καθηκον του, Προασπι οντας με τον τροπο αυτόμονο τα συμφεροντα του δήμου. Για αυτό άλλωστε τον
ε λεξε ο κοσμος. Δεν τολμά η πρωτοπόρα και καινοτόμα δημοτική αρκή του δήμου, να εξηγήσει με πιο ανα
ροι μας πήραν μέχρι στιΥΙης τι
ήθελαν και πριν απ όλα τη υποθήκευση όληςτης δημόσιας πει
Αποφαση ματαιωσηςτουδιαγνισμου μακροχρον ας υod )σης του Ορεινού θερέτρου των 3-5 Πηγαδιών έλα
βε το μεσημέρι της Πέ πτης 19 Απριλίου η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Νάουσας. πας αναφερεται σε
Yn ταμείου για99 χρονια Επίσης
ουν ψηφιστει από την Βουλή
νέαμα α μεί ο η συνα ριν, με«Οι λόγοι της ματαίοσης αφορούν στην πλήρη δια
σφάλιση του Δι μου τουδαγωνισμου και του πιθανου
ακμισθωτή απο συνεχι ομενες καταγγελίες προερχομενες από συγκεκριμενους δημοτικούς συμ οόλους.
Καταγελίες που οδΜησανστην προτο ανη επιστολή
παράκλησης της Αποκεν ου νης Δοικησης προς το
Δι 1ο Ναουσαςναλά ειεκ νου την αρ ικη απο ασηγια
διενερ εια διεθνους διαΥωνισμού λονο υποτιθεμενης
πλημμε ους προσκλησης συγκεκριμενων μελων του
δημοτικού συιβουλίου. Οι υπηρεσίεςτουΔήμου και ηΔο κηση θα μεριμνησουν ώστε ο δαγωνισμος να επανα
ληφθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να ολοκληωση του α
το 20 2 καιέ ουν συμωνη είμ
ορολο ητουκο) με ρι
ad πλεονασματα για τα επομε
ναχρονια που σημαινει συνεχιση
τετι σημαίνει
αχρα, που φοπου την οδήγησαν να ματαιώσει τον διαγωνισμό, για να
εξασφαλίσει ακόμη περισσοτερο αυτόν, και τον πιθανό
επενδυτή. Υπόσχομαι όμως οτι θα το κάνω εγο, και μάλιστα πολύ σύντομα, με πολύ αναλυτικό και εμπερι
στατωμένο τρόπο. Γιατί ο κόσμος πρέπει να μάθει, και
θα μάθει πόσο σέβεται η σημερινή αρχή, τους θεσμούς,
τους δημοτικούςσυμβούλουςτου δήμου, αλλά και όλους
του δημότες της Νάουσας»
Πάντος συμορωνα με πληροφοριες, τελικά μόνοέναςενδιορερόμενος επενδυτής, η εταιρεία του κ. Νουλίκα, που
είχε νοικιάσει και παλιότερα το Χ.Κ., εξεδήλωσε ενδιαφερον να συμμετάσχει το διαγωνισμό. Έτσι με τη ματαωση τονδια ωνισμου επιδιώκεται να υπαρ ει με αλυτε
ρο ενδιαφρον στην επόμενη προκήρυ
τευθει και καλύτερο τιμημα απο τους
Στην ανακοίνωση δεν αναφερεται ποιοι ειναι οι δημοτικοί συμβούλου, που έχουν προβεί σε "Ουγκεκριμενες
καταγγελίες, παρεμπόδισης του πλειστηριασμού.
Ωστόσο, σε δήλωσή ο δημοτικός σύμβουλος Ποργος
Βασιλείου αναφέρει (στην προσωπική του σελίδα στο fb)
προς την ε4opio, που καθυστεναεμ|θωμάς Π. Τσουκαλάς MD, PhD
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
πέρυσι και που το Κράτος
Μετεκπαιδευθείς στη Γενεύη
«Ματαιώθηκε με απόφαση της Οικονομικης Επιτροπής
του Δήμου Νάουσας, οδιεθνης διαγωνισμός μακροχρονιας μισθωσηςτου Ορεινού θερέτρου τον3-5 ΠΜαδιών.
Οι λόγοι της ματαίωσης σύαφωνα με ανακοίνωση του
Δήμου, αφορούν στην πλήρη διασφάλιση του, στην διασφάλιση του διαγωνισμού και του πιθανού εκμισθωτή,
απο συνε (ομενεςκατα Ελες προαρχομενεςαποσν
κεκ υμνους δημοτικους συμ ουους. Καταγγελίες που
οδηγησαν λεε, στην πρωτοφανή επιστολή παρακλησης
Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Οι συζητήσεις για την τέταρτη αξολ6Υηση
οι συζητήσεις για το χρέος βρίσκονται
σεφ ση του θα δουμε ανκαιεροσον, η αναπτυξη είναι υποτονική
Αγίας Σοφίας 24-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ηωστε να ε τι
100 δισ. ευρώ για να
μπουμε σε νέα πορεία, οι Τράπε
ΣΟΒΑΡΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ελευθέριος Φ. Παπαβασιλείου
Σοβαρό επεισόδιο προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο δημαρχείο, στη διάρκεια
κλήρωσης για την άδεια Λούνα Παρκ στην πανηγιρη του Πολυπλατάνου. Από τη διαδικασία αποκλείστηκε λόΥω έλλειψης εΜάφων επαγγελματίας από τη Θεσσαλονίκη, ο
οποίος προκάλεσε το επεισόδιο με αποτέλεσμα ο δήμαρχος Νίκος Κουτσογιάννης να ητήσε1 την παρέμβαση της αστυνομίας. Σε δήλωσή του για το περιστατικό οδήμαρχος αναφέρει: «Σήμερα το μεσημέρι, επ τελώντας το καθήκον μας, οι υπάλληλοι του ήματος
αδειοδοτήσεων του Δήμου, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων Πολυπλατάνου και Μονοστίτών, οι Αντιδήμαρχοι κι ενο, δεχτήκαμε ανοίκεια επίθεση, μέσα
στο Δημαρχείο, με εξυβρίσεις και απειλές από ιδιοκτήτη λούνα-παρκ, κάτοικο Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν είχε προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετγή του στη διαδικασία επιλογής για εγκατάσταση λούνα-παρκ στις πανηγύρεις Πολυπλατάνου και Μονοστίτων. Εκφράζω τη θλίψη μου για το ΥΕΥονός και δηλώνω πως όλα
τα στελέχη του Δήμου Νάουσας παραμένουμε αταλάντευτοι στην τήρηση της νομιμότη
τας και στην προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου. Για αυτό καθαυτό το περιστατικό τον λόΥο έχει η δικαιοσύνη»
αναπτυξακόρόλοκαιτοάνογι
στις αγορές ίσως αποδειχ εί κ Hammersmith Hospital Imperial College, London
Υπέρηχος Καρδιάς(Triplex). Τεστ κόπωσης,
Holter ρυθμού 24h-48h-εβδομάδος
24ωρη καταγραφή πίεσης
προσχολικός app0ς, Προαθλητικός έλεγχος.
νης συν χώρα, αλλά και διεθνών
Η κυβέρν ηση προσπαθεί να μεταφέρει ένα κλίμα αισιοδοξίας, να
δείξειότιμετηνέδρδοαπόταμνθα
στην πορεία της χώρας. Αυτό
ό ως πρέπει να αποδειχθεί στην
πράξη. Και για να γίνει αυτό amiέρνα και ΑΔέχεται: 09:00-13:30 καθημερινά
7:30-20:30 εκτός Τετάρτης
(επισκέψεις κατ' οίκον)
Τηλ. 2332 0 20000-κιν, 6976 67 99 22
MARKET
BioanalysiSm 11
ΥΡεσκια και Λαχταριστη
ΤΟ ΝΕΟ μάρκετ της ΝΑΟΥΣΑΣ!
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΊΑΣ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Μακαρόνια "ΗΛΙΟΣ"
ο φούρνος
ρτοκαλάδα
HBH 1,5 Lt
Στέλλα Ι. Αραμπατζή MD,MS
Ιατρός Μικροβιολόγος-Βιοπαθολόγος
Υποψ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ.-ΕπισΤ. Συνεργάτης ΑΧΕΠΑ
με επώνυμα,
23320 20280
6948 948 011
Οικονομία-ΠΟΙΟτητα-εξυπηρέτηση
ΚΑΜΠΙΤΗ 33, ΝΑΟΥΣΑ . ΤΗΛ. 23320 29010
[email protected]
Χρ. Λαναρά 18. Νάουσα. Τηλ. 23320 27323