Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρωτο στην κυκλοφορια, πρώτο στιςΕιδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ)
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία ΠΟλτική εφημερίδα που αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΣΑΜΟΣ
ιδρυτές . Διευθυντές: Μιχαήλ Α. Δουκ
ιδιοκτήτης-εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής. Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
Ταλαιιιωρία διαρκείας
για τους επιχειρηματίες
Βίτσας
Ανησοχητική η αύξηση των ροών
Τις 8.000 φτάνουν οι νέες αφίξεις mpoopuyGw το τελευταίο 4μηνο σύμφωνα με
τα όσα είπε στη ΒουΑη ο υπουργός Μεταναστευτικής ηολπικης. Δ. Βίτσας
δεκάδες επιχειρηματίες του νομού μας αφού ano τα τέ η της προηγούμενης χρονιάς δεν εξυπηρετούνται από το Τμήμα
τική ένταΕης Που θα την βα.
2017 είχαμε 54 ειοόδους
οόδους, οι onoEC μετά την Σύνοδο της
Βάρνα αυξήθηκαν σε 126 την ημέρα,
ενώ τις τελευταίες ημέρες αυξήθηκαν
θέλουμε να έχουμε τελειώσει
ι νομοθετικές και δοικητικές η ράξεις οι on0ες είναι ικανές
να μας οδηγήσουν στα Πρότυπα μιας
χρονης κοινωνίας, «Οελουμε να
με τρομάζει όοον αφορά τα νησιά Αυτό
Που είναι Πραγματικά ανησυχητικό είναι
η τεράσι αύξηση ano τον Έβρο. Στο
έχουν ηάρει αουλο και χρειάζεται μ
μεταβατική διαδικαοία onou το ε
κό κράτος ηρέπει να φροντίσει για την
στα νησιά, ακριβώς το ίδιο χρονικό δι.
άστημα εσ λθαν 2.700 από τον Έβρο
Σήμερα το πρωι
ν ταξ
και κάτι napon νω. Πρέπει να EEK1n
0ουν και οι δΚΙδικασίες ένταξης», δη
λωσε ο
βρο είχαμε 340
ι αφορά οτις νομοθετ
υβέρνηση το προσεχές διάστημα
ηωσε ηως Έχουμε επεξεργαστε
τοβουλίες nou Πρόκειται να αναλάβει νόμιμους μετανάστες εηοιακούς
εποχικούς εργοΖόμενους στην αγροτι
Α Νανόπουλος
κριμενη
Κατρακάζος, τονίζοντας τ
και εοτάλη εΠΙστολή σε αυτές onou ΥΕνικότερη έλλειψη ηροοωτικού και
το n! ουν οι εΠΙΧΕιρηματίες του νομου την αΠΟμακρυνοή υς λόγω του ου εξηγουν ταν ο λογοι καθυστερήσεων tnv naVE anouolanpoonue ων ano
ικητικό συμβούλιο κατάθεσης δικαιολογητικών και η το- την έναρέη της οικονομικής κρκης
0ημειωθεί
ποιητικών ηόγω έλλευης Προσωπι
αστροφυσι
ον της εποχης μας
Περιφερει σταματή την ί επουρ ΕροΑναρπες προ
Ακαρπες Προσπαθειες
κός σύμβουλος, Π. αν υπερυερειάρχης
νους, με τον νυν αντιπεριφερειάρχη
κτικά εχει σταματήσει να λειτουργεί με
τικό διάστημα Διά Βίου Μάθηοης. Anaoooinonc και
Την ευκαιρία να δει και να ακούσει από κοντά τον καθηγητή Φυσικής Υψηλών
Ενεργειών του ηανεπιστημίου του Τέξας, κ. Δημήτρη Navonou ο, θα έχει το
σαμιακό κοινό, με την ομιλία του που Περι/αμβάνεται στο φετινό πρόγραμμα
του φεστιβάλ «Hposa-nueaOpela» και έχει Προγραμματισθεί ν α το Σάββατ. 2
μένες αιτήσεις επιχειρήσεων nou δεν
ύνται πλέον. Από τα τέλη Σάμου κ.οεμοτοκλής Παπαθεοφό- αλλά ηλέον,σε λίγες μέρες φτάνο
εξυπηρετο
της προηγούμενης χρονιάς είΧΕ γινει
στον Μάιο του 2018 l enpoona0ούμε να
Κυριαζής Enixe!ρηματίας ο ίδιος γνωριno
υπήρε μια και μοναδική υπόλληλος η όοον αφορά τις τράπεζες Που δέχοερε μεταξύ άλλων
συνέχεια στη σε
μένος αστροφυσικός και ακαδημαϊκός
(καθηγητής θεωρητικής ΦυσικήΟ στο
Πανεπσημο του Τέξας, θεωρείται 11 Προ λεπει το νομοσχεοιο για το ασυλο
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
και αναγνωρμοναι ansvoucar μερικα
και Προσφογες-μεταναστες
ύς επιστήμονες ως ένας από τους Ι
Προσφ
Λογαριάζοντας χωρίς
Στην Βουλή κατατέθηκε κα συζητείται νομοσχέδιο που αφορά την Προσαρμογη της ελληνικής νομοθεσίας
στις διατάξεις κονοτικής Οδηγίας του 2013 σχετικά με θέματα ασύλου να πρόσφυγες και με μετανα.
τον ξενοδοχ
και ενώ γράφαμε στο ηροηγούμενο φύλλο για .
lailiia συμμαχία», ακόμη δεν αερουν στην κυβέρνηση
Ποιος ξεστομίζει
νται n τελικά μας δουλεύουν όλοι μαζί. ΆνταηΟΚ
νταν σε μεγιάλο βαθμό στην n
πληρωτής Unou
Φώτης
Εξαιρετική η παρουσίαση
ιστορικών εκδόσεων
για την Ηγεμονία της Σάμου
Κουβέλης αναφορικά με τις δηλώσεις του για το ζήτ
μα χρονομίσθωσης των γαλλικών φρεγατών. Σ ύμφωνα
υοτα δεν είναι δεδομένο, μέχρι στιγμή
rcuxia διοργανώθηκε η εκδήλωση με θέμα "Τέσσερις ιστορικές
ύμφωνα με πληροφορίες του ΑΜΠΕ, Ο Πρόεδρος του
δόσεις για την περίοδο της Ηγεμονίας στη Ζομο.. στις
στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
urogroup Μάριο Σ
στους υπουργούς Οικονομικών της αυρωζώνης
των διαβουλεύσεων που ελα! αν χώρα στην έδρα του
ΔΝΤ οτην Ουάσινγκτον την Περαομένη εβδομάδα. Πα
ράλληλα, οι εκπρόσωποι των θεσμών αναμένεται να
ενημερώ0ουν για την nopein της τέταρτης και τελευ
taiacaeon
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται μεταξύ άλλων, το και ενήλικων αιτούντων, με την napoxn σΧΕτικών
IKOK)μα
τον δΕθνή Προο ταοία να κυ- διευκολύνσεων
κλοφορούν ελεύθερα στην ελληνική επικράτεια. ή
Οι απουντες, entonc, οπως ορίζει το νομοσκέ0.0d
την περιοχή nou τους ορίζεται από τον διευθυντή έχουν δικα κομα πρόσβασης στην εργασια (είαρτημ
της Υπηρεσίας Ασύλου
στην ελευθερία κυκλοφορίας, λαμβάνεται όταν
είναι αναγκαίο, για την ταχεία επεξεργασία και την
αποτελεσματική na ακολουθηση των αιτήσεων na
ριορισμό
νη εργασία ή napoxi υη ηρεσιών ή έργου) Uno τους
όρους και npouno0έσεις της κείμενης νομοθεσκις.
γραμματων επαγγελματικης καταρτισης με τους
ληφθούν συνολικές an0φάσεις για την έΕοδο από το
ηρόγραμμα σ
Οι υπουργοί Οικονομικών αναμένεται να συζητήσου
το ζήτημα του Χ OUC χωρ ς ωστόσο να uneDE λθου
ι στην εγγραφή και ηαρακολούθη
Ακόμη, Προβλέπονται ίδιους όρους για τους
αποζημιωσεις φυσικων και
ζημιές nou υπέστησανοιπεριουσίες τους anonpo
n napoxn υλικα) ν συνθηκων υηοδοχής
ική μνεκι στην napoxn ιατροφαρμακευτικής Περίθαλ4nc ano το Εθνικό Σύστημα
Υγε ας, καθως επίοης και η ελεύθερη npooBaon ους
δημόσιες ομές υγείας και σε νοσηλευτική ΚΙ Ιατροφεραν ενημερωμένες Πηγές στο ΑΜΠΕ Παράλληλα
θα συζητηθεί
«υ είδους εΠΟητεία θέλουμε, ανέφερε αξιώματούχο
της ε
του Δ
ΜΙνω του, διευθύντρια της Κεντρικής
Υπηρεσίας των Γενικών ΑρχΕον του | Εεις προοφύνον και μεταναστών στις περοχές των
λήνων
το Πρόγραμι
για τον Κονοβουλευομο και τη Δημο.
και η ενδεχόμενη συμμετοχή
ΟΧΕτικά ηρακτικά των οικείω
προστασια, τα- φαρμακευτική Πε
λιτικοί
enoyo ρύζουν χωρίς τον ξενοδόχο» Ή τουλάχ στον
Ena νακαθορίζοντα ζητήματα
νομοσχεδίου, κατοχυρώνεται
τις συνθήκες κράτησης των αιτούντων τον ασυνόδευτων ανηλίκων και ορκεται η γενική
uno υργείου
των αρΧΕίων και n c1Eonoinoi τους
στην έρευνα, κοιώς και τη γενικότερη
ιδρύματος στο θεμα των
υνεργαοιων και των εκδόσεων. Χαιρε
αυτό μας κάνουν να n°τεύουμε
Μέχρι τότε, για να δούμε γαλλικές φρεγάτες να αρμε
ν συνεργατη του αμιακού Bn
διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγυης
ματος», εκηαιδευτικό και συγγραφεα
Νίκο Ορ pavo, nou napaKon0ύθησε την
mx χωριστές εγκαταστασεις an κρατούμενους του
υνατοτητα προοβασης στο εκιιαιδευτικό ούστημα, τόσο τον avri.
δευτων ανηλίκων και των χωριομένων ανηλίκων
κα κύματα μηροστά μας
χωρων

Τελευταία νέα από την εφημερίδα