Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:Recognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ 28ΑΠΡ ΝΟΥ 2018 . AP OYMOY 405 www.edromos.gr € 2,00
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΕΝΔΕΣ 13-20
ΡΩΤΟΜΑΝΑ 2018
εργασίas στον21ο αιώνα
Κείμενο: Καρλ ΧάΝΖ
ομάδα Coniare Rivolta,
Μάικ Ντέιβ!
ΑλΒαρο ηαρσία Αέρα
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ EUROGROUP
ENAA 7
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Χαμένοι στο διάστημα
Η παραίτηση Κριμιζή φέρνει στην επιφάνεια tis Παθογένειεs
ολόκληρου του Πολιτικού κόσμου-Ψέμα, σήψη και κομπίνα
στην Πρώτη γραμμή . Χρειαζόμαστε επειγόντωs καθαρή έξοδο
από αυτό το τοξικό Περιβάλλον διάλυσns και εκποίησns
ΤΟ ΘΕΜΑ
| Νέα όξυνση
του Προσφυγικο
ΣΕΝηΕΣ 3,5
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
του εξωεριού
| μιλάει στον4 00
ΣΕΝΊΑ9
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΕΝΑΑ22
Παναγιώτηs Kovoans
pager ο Άγγελο
Kuposnamus napouolCZE τον νεοσυστατο ΕλλΙΝΙΚΟΔιαστημκο opyo νισμο ΕΑΟ.Στο maloo
tris n pouolaons, φωτογραφηθηκε τοτε με βραβευμένου$ μ08mts. Δεφα διακρινεται onpiN
977179252007