Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
E Agrenda
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ® ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑ!ePOY
Παρατάνε τα γάλατα
παίρνουν παγολεκάνες
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
14 204
227 225
182 182
ojdon 274 84,76
Δολιοφθορά στο ΟΣΔΕ
των βιοκαλλιεργητών
Παρέμβαση μηχανογραφου
και ηληρυομές κατά το δοκούν
arvonpopEiou ano tn βια.pnxavici
φέρνΕι νέα αδιέξοδα, σελ.27-30
Ασφαιρα τα Σχέδια Βελτίωσης
λόγω εμμονής στα εξ αδιαιρέτου
Υπονομεύει τις νέες φυτεύσεις οπωροφόρων η απαίτηση Τσιατούρα για τα συνιδιόκτητα κτήματα
σελ.14-17
Kitu ano τις δόξες της Frit Logistica μεταφέρε, φετος
Baby σαλάτες με μιζούνα, kale και μουσταρδόφυλλα στ
οαλόνια της η
σταφύλια και onOVIO Elin λαχαν κάν, atL 38-39
ΣΑΒΒΑΤΟ: Μυνονας θου,κιτουρνού
TO: Mvo
Μήνας 4ος Ep5.17n
áion 20:13
ΣΕΛΗΝΗ:13 ημερών
ΗΛΙΟΣ Avaton 0633 .
ΚΑΙΡΟΣ: Aepoc