Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρνοής-Νυ όλαος Καραθάνος 1951-1974 Ίδιοκτήροα-Ex6ότρια Σταυρίδου. Στυλιανή ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΑΊΟΥ 2018
Περίοδος Β, (1974)"
Ap φύλλο
6880-1 1.619 0.50 €
Σήμερα στη Δράμα
Γιατί είχε οριστεί η Δράμα για
για το 2ο Διεθνές
Συνέδριο Εφαρμοσμένης
τις δράσεις SYNERGIA 2018,
κόπηκε και επανήλθε μετά;
πρωτάθλημα σε έξι
ουίλους σε όλη την χώρα
HE°μηχανική
κ νηση στη Δραμα
Για στείρα amm°λίτευση και λαϊκισμό
Διδακτικής στη Δρ
Ανοικτή η αγορά
Την Κυριακή 6 Μαΐου
Δεν είμαστε υπάλληλοι κανενός !!
Αν ο «Π.Τ.» δεν είχε βγάλει Το θέμα
Από 18 Ιουνίου éog
31 Αυγούστου η Δημιουργική
Απασχόληση στο Δήμο Δράμας
με τα πλατάνια στο Αρχαιολογικό
ΑΤΑ tio kupivpio Eon
ου ο μαασχόλησης Παδιτου 2018 το
ό την προκ
θεσνή τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
ορο όςΣΑλογοςΔράας ενημ
ρώνει ότι η πρωτη ενδιάμεση οαττυ ική
του 2018για τον νομό Δράμας,
a ειχαν κοπει μερα μεσημερι!!!
Παράξενους συνειρμούς κάνει η «Πόλη+Ζωή» για τον οΛρωινό Τύπο» και τα πλατάνια!
αρ ής όληση του Δήμα Δρόμι
έχε κατά καιρούς ατμετωπίσα διάφορα
σμούς κάνα η δημοτική παράταξη της
οψήφησε ο δημ σί-βουλος της Παράταξης
επισημαίνοντας ότ, οσαφώς είναι υπέρ της
ομως διότι δεν υπάρχει κ νένα κατήρυο και
Προκειμένου να κάνει περοσσότερο έντονη
την arunoAmur'κή και
ενα από 01-05-2018 12-05-2018
(ν.4177/2013. Είσης, η αγορ θα εί οι
oogo' την Κυροκή 06 Μαϊου 2018 art
+Ζωήν συνέταξε ένα δΕλαίο Τύπου, με
το οποίο apivel al0ές για παρ ξενους ουσηΕυώσουμε εδώ όο,το θέμα συζΤή
θη ε με την απουσία Τολλών δημοτικών αυ15.00 μμ
με τη δημοτική αρχή και το
τημα της κοής
η προς το Υ. Αθλητισμού Ιρ A014
arouoagav εξ ολοκλήρου από τη συνεεο του δημαρχου κ
ασε στον προσωπκό του
μαστε στο ΚΕ μο
του δημάρχου ύτε και συν ανυτα άθεση Αυτή ον το θ
λουν, ας μενει μετα ύ τους, α
μέου του οπο ου σχολιά α κ
δραση λόγων άλλων υποχρεώσεων
ταρταν στο Δη μοΤΙΚΟ
ού γίΕται καθαρά
ονγιαοπολιτευτικους λόγους μετοδύ τουκου, το οπο ο ο δος a é
ογαριασμό στο Facebook. Δεν ανα e
Αναλυτικότερα, το φετινο πρόγρqp θα
u onoT ίκα πάλι στονχι οτου 15ο ΔιΣΤάδιο Δράμας
Συζητήθηκε στο Π. Σ. επερώτηση για το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού
ο ολκής ηλ κίας 6-12 ετών (γεν. 2006-2012).
Η δημορμή στο Οληση θα γίνετα un
χρημο ου ηησρο η ό το Υλής πρότασης
χωρις ιδιαιτερη απαντηση yla TO
τι συμβαίνει με τη χρηματοδότηση
του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού
ταστα η ίχας μααο vEagnp
ρυνση της οικογένειας (δωρεάν). Στόχος του
προγράμματος εί αι η παροκή καουν μάλιτισμού και Aem ομού, για την «ovacve onanara Oue Mopo
Av urn epo, τοσηο eto p τητης
ν αποδ ατητά mawiavoloe
νεται και η σύνταξη Teo ικού Δελτίου
poo τους, για την ανάπ υξη της προσωπκα της δη
μο μα η ύ γιανα
ήδη φορμένης empdvE ος ταρτάν του
Δημοτικο Fra O Tou Δήμου 4 μος
> Μέτιος: Λίγα εισιτήρια εξαιτίας της μειωμένης χιονόπτωσης
ές δ ρος
κών υπολογιστών, ηπρφολήτανώ,DVD, η
τητες, η χρήση
τροτοοποίο λόγω της
χνής χρήσης εμφανα σε πολλά σημεία roueo don noupin
έντονα σημάδια φοράς. Η υλοποίηση
A XAMHAA έσοδα και την κ. Μάτος, χορίς όμως
μικρή κοπή e1οτηρίων ece va umeoneet σε λεπτοταςΤΙς εγκαταστάσεις και τα εποπτικά μέσα
ν του σταδίου G)στε να
Ενα δυνατή η ομαλή δεξαγωγή προτοσης στο X1ονοδρουκό Κέντρο την χρημαοδότησή του
Αν. Μακ
12018 καιλήξη την Παρο ευή 31 Αυγούστου
2018 Το πρόγραμμα θα υλατοεπαης ερά.
σμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παραοευή καιώρες από 07:30 ως 14:00.
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
Αγγειοχειρουργός
τηωσεμπτη άδ61AF1r
Το Περήσιο πρόγραμμα θαεριλαμβάνει
φερειάρχης
ααημάτων (βόλεζ μπάσκετ, ποδόσφαιρο)
αΑλημάτον στίβου, καθώς και
1 στο
μας της μείζονος armoΤηλ. 2521300628, κιν. 6947778803
[email protected]
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όησθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Κύκνος
ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΥΣΙΜΟ
6985 643 791/2521 10 4962
* mwripo Χαλιών Κύκνος Δράμα
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
2. "Καλαμιά
48 χρόνια
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παράδοση
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα