Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Κουρουμπλής. Ο νέος νόμος ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις στα λιμάνια
>>> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5214 Σάββατο 28.04.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5):
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Εκδήλωση για την οικονομική διπλωματία
από το ΕΒΕΠ
Το ΔΝΤ ζητά ελάφρυνση χρέους
€100 δισ
έφτασε
Την τέταρτη υψηλότερη
αύξηση τον
κατέγραψε πέρυσι η Ελλάδα,
ΟΟΣΑ, η οποία δόθηκ
νσεων της ΕΟγκ
χθεση
σήμερα στη δημοσιότητα.
χώρα μας 1300m. εται μάλιστα στη
δεύτερη (
με δύο παιδιά στις
χαθως για κάθε 100 ευ
αμοιβής από την εργασία, τα
39 ευρώ πηγαίνουν απευθείας για κάλυψη ασφαλι
στιχων εισΤοοων και φορων
εισοδήματος, χαους να υπο| Νομοθετικές ρυθμίσεις
Στην Ελλάδα, δυστυχώς,
κανένας φορολογούμενος
δεν «τελειώνει» με τις υποχρτου έναντι της ε40Το σχέδιο δράσεων
για την Κυκλική Οικονομία
ενέκρινε το ΚΥΣΟΙΠ
φορων εισοδήματος. Η εμμεφωτιά με ΦΠΑ 24%, πανευο11 τις διανυκτεοξενοδοχεία έας
Το Κυβερνητικό Συμβούλιο διώκει και ενθαρρύνει την
Πολιτικής χρήση δευτερογενών υλικών και
κρινε το αποβλήτων ως παραγωγικών
ΙΟυκονομικής
(ΚΥΣ.Ol
χαι τον καφε
πλαίσιο της δημόσιας πολιτι
για την Κυκλική Οικονομία ως
κομβικό στοιχείο της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της
φορολογική |
συνοι
προσδίδοντας μια αειφορική
διάσταση στο παραγωγικό μονΕκδόθηκε σε ΦΕΚ (Β' 1420/25.4.2018 η απόφαση του Ανατ
ληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωχράτη
Φάμελλου, με την οποία επικαιροποιούνται οι προδιαγραφές διαχείρισης των δασικών οικοσυστηματα)ν της χώρας.
τέλο.
εισοοηματος και οι ασ
στιχές εισφορές, έ
40,8% του κόστους εργασίας.
με την Ελλάδα να καταλαμδη!
διάλογο το Εθνικό Επιχειρη. Στο πλαίσιο αυτό, η κυκλική
σιακό Σχέδιο 2018-2019, το οικονομία έρχεται σε πλήρη
προηγου υενο
μοντέΗ συγκεκριμένη απόφαση εί από το ΥΠΕΝ η έναρξη
ειδική διυπουργική ομάδα.
τον 35 χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνερεκσυγχρονίζει το θεσμικό του διαλογου για την Εθνική
πλαισιο που ιο υ έδω ncu Στουτηγιοη γιατα Δαση eat
70 χρονια Υπουργικές Απο- επιβεβαιωνει τη βούληση
φάσεις του 1953 και του
1965 , το οποιο μαλιστα ειχε
προσωρινο
σου οθουν οι οριστιχε
προδιαγραφές.
λο. Αναφερεται στην οικονομία
του πουΥματιχου προόντος,
τροφοδοτείτο ποωτο ενη χαι το
Σύμφωνα με την εισηγηση του
Αναπληρωτη Υπουρ ου Περιβάλλοντος
Σοκρατη Φάμελλου (φυτό), η
έργειας δευτερογενή τομέα της οικο201
με τα πρατεία αυξησης των
πιβαουνσεων να καταλαμβάνει η Τουρκία (0,41%) χαι
να ακολουθούν η Τσεχία
(0,36%) και το Μεξικό
0,34%). Η γενική τάση στον
ΟΟΣΑ ήταν πτωτικ
του ΥΠΕΝ για την ενίσχυση
τοπικης οιχονομιας, την αει
υπηρεσιών
η αύξηση ήταν 0,31%,
νομιας στηρίζεται στην ουχοΚυκλική Οικονομια αποτελεί νομια της γνωσης και της
ευκαιρια χαι αναγκη για την εξειδικευσης, αξιοποιΕί και
της απασχολησης και της
χαςαχτη α, εως
ς φορο παροχη
Ελλάδα. Μπορεί να αποτελεσει σέβεται τους φυσικούς χαι περίκαταλύτη για την παραγκογική βαλλοντικούς πόρους, μειώνει
ανασυγκρότηση και έχει σαφή την ε άρτηση από τις εισαγο)του
Η εκδοση της αποφασης
ερχεται σε μια χρονική στιγ
μή που εχει ηδη ανακοινωδιάσταση
γες, δημιουργεί θέσεις εργασίας
δασους με arvavad διχαιο
έριφερειακ
0.13% χαι η αυ ηση των επι
βάρυνσεων στην Ελυαδα πουηση τον πορων στην ιδεα τη μιχρομεσαια επιχειρημαΣτηοίζεται στην οοθή αιοοφείλεται κυρίως στην της ανακυκλασης-επαναχρησι- τικότητα και την κοινωνικ
βιομηχανικής συμβίωσης. Επικαι ειναι αποκυτως σου ατη με
και ισοτιμο τροπο, χωρις
αποκλεισμους.
αύξηση τον ασφαλιστικων | μοποίησης και στο μοντέλο της
οικονομία.