Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΣΑΒΒΑΤΟ

τώρα!

28

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
«ΓΑΝΤΙ» ΑΠΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΣΕ ΤΣΙΠΡΑ:

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4824/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΧΑΛΚΙΑ

Ο ΓΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

«ΕΦΥΓΕ» ΣΤΑ 25 ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ

ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΒΙΤΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
ΣΕΛ. 4
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

Αληθινή
µαχήτρια!

Πύλη εξόδου και
όχι... διακινητών

ΣΕΛ. 2

«Πάµε σε εκλογές
µετά τον Αύγουστο»
ΣΕΛ. 13

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ

Γιατί απέτυχαν οι
οίκοι αξιολόγησης
ΣΕΛ. 8

«ΡΑΠ» ΚΑΙ «ΤΩΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ»

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ-ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΗΣ ΝΟ∆Ε Ν.∆. ΑΧΑΪΑΣ

Ολα τα ονόµατα

των υποψηφίων
n Ποιοι διεκδικούν την εκλογή τους, στην 9µελή επιτροπή

και στις ∆ηµοτικές Τοπικές Οργανώσεις
n Πού θα στηθούν οι κάλπες για τις εσωκοµµατικές της 13ης Μαΐου

Ανδρέας Μαζαράκης

Ανδρέας Νικολάου
ΣΕΛ. 5

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ.

7 µ.µ. ΜΕ ΑΕΚ ΣΤΟ ΟΑΚΑ

Συνεργασία
µε µέλλον;

Ξεκάθαρες ήταν οι τοποθετήσεις του αντιπεριφερειάρχη Αχα ας, Γρηγόρη Αλεξόπουλου, στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής για το µεταναστευτικό.

ΣΕΛ. 8

Ο κ. Αλεξόπουλος παρουσία του υπουργού, ∆. Βίτσα, µελών της επιτροπής και
φορέων από άλλες περιοχές, µετέφερε
την αγωνία της πόλης για το µείζον ζήτηµα, παρουσιάζοντας τις εικόνες που δηµιουργούνται καθηµερινά στο νέο λιµάνι,
αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι κάτοικοι της περιοχής.

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
Ο ΑΠ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

Προµηθέας
για Ευρώπη!

Φως στο τούνελ
της «µίνι»
ΣΕΛ. 11

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ

Απόλλωνας:
Φιλοξενεί το Ψυχικό
Α’ ΕΠΣΑ: Αγωνία
στην προτελευταία
στροφή
ΣΕΛ. 17-23

Ρύπανση: Κάνει «πάρτι» στο σπίτι!
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΤΖΑΚΙΑ
ΣΕΛ. 6

Τα ζητούµενα, πλέον, είναι δύο: Να υλοποιηθεί τάχιστα η δέσµευση της κυβέρνησης για αποµάκρυνση, χωρίς τη χρήση
βίας, των µεταναστών και προσφύγων από
τους καταυλισµούς, στους οποίους «διαβιούν», αλλά και να ενισχυθούν οι δυνάµεις του Λιµενικού και της Αστυνοµίας, για
να ανταποκριθούν στον καθηµερινό «πόλεµο» που δίνουν.