Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ " ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
AP, ΦΥΛΛΟΥ 27033 ΕΤΟΣ 890v
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμη 0,60 ΕΥΡΩ
ΟΟΣΑ: Υπερφορολονείται η
εργασία στην Ελλάδα
«φρενάρει η
ανακαμψη στην
ευρωζωνη»
Τουλάχιστον μέχρι τον
ερχόμενο Σεπτεμόριο το
ΠροΥραμμα ποσοτικης
ημαοια «κοπωσης» στην αναπτυ
η Γαλλία (
ξιακή πο!εία της ευρωζώνης διαπιστώυρωπα
πως δήλωσε σήμερα (
δρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, στο πλαί
σιο της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου
πό τέσσε
ρα τρίμηνα, όπου το ΑΕΠ της ευρωζών
αύξηση
Κομισιόν: Πάταξη
του φαινομενου
των fake news εω
συνολική φορολογική επιβάQυνση
εργασίας των εργοδοτών: Η μεταβολή αυκή φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα
αυξήθηκε κατά 0,33 της ποσοστιαίας μοτης ε!γασίας από τον φόρο εισοδήματος
και τις εισφορές ε!γαζομένων και εQγ
δοτών (tax wedge) αυξήθηκε το 2017
στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση του ΟOEA (Taxing Wages 2018)
στιαι
μονάδα
ργοδοτ
ονάδας
υνο στις γω
ΟΣΑ για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων ανήλθε στο 26,1%. Τη μεγαλύ
τερη επιβάρυνση είχε η Γαλλία με 39,4%
νώ πέντε ακόμη χώρες
wedge» από 38% έως 39%;
η Ελλάδα (39%), η Ιταλία
υ ΟΟΣΑ, η
φορολογική επιβάρυνση για αυτήν την κα
Στο σύνολο των χωρών
Μέτρα για την αντιμετώπιση της
παQαπληροφό!ησης στο διαδίκτυο απογαμο εργαζόμενο, χωρίς παιδιά, που
ν μέσο μισθό αν
σι κατά 0,13 της ποσοστιαίας μονάδας στο
φωνηκε
στο 40,8% του συνολιχού κόστους
μπτη) η Ευ!ωπαϊκή Επιτροπή, ορίζοντας
ως παράπλήροφώρηση τις «αποδεδειγμ
να ψευδείς ή πα!απλανητικές πληροφο
ρίες που δημιονογούνται, παρουσιάζοΔΝΤ και Γερμανία φαίνεται να συμφωνούν
για το εΛΛηνικο χρέος
Die Welt: Το ΔΝΤ ζητά κούρεμα 100 δισ. ευρώ Υια την Αθήνα
λος η για τη σχοπιμη παραπλάνηση του
νό συμφέρον». Στα μέτρα αυτά συμπερι
κα ορθής πρακτιχής για την παραπληρο
ρατηρητές ριασμός γιατ usa
Το τρίτο πακέτο βοήθειας ανέρχεται σε
« Ο Όλαφ Σολτς είναι ένας σοβαρός
φρυνση χρέους ύψους σχεδόν 100 δισ. ευ
ρώ, ως όρο συμμετοχής του στο τρίτο πρόγραμμα βοήθειας για την Αθήνα. Η Γερμανία θα έπρεπε να συνεισφέρει τη μερί
ρατηρητές-απλοποιημένος-έχει ως εξής:
και συγκ!ατημένος πολιτικος, ο οποιος
δεν κάνει αστεία δημοσίως. Απαντά μό
νον οταν εχει απαντηση στο ερωτημα
ίναι συχνά βα!ετο, ακόμα και αλα
ζονικό», γράφει η γερμανική Die Welt σε
γραμμα βοήθειας για την Αθήνα Η ΓεοOUALO, Χαι ως
πρώτο βήμα, οι διαδικτυα
Το ΔΝΤ θα συμμετέχει πι
φορμες θαπρέπει 3
Πρωτομαγιά στο
Πάρκο Σταύρος
που όταν έχε,απά τηση στοπα τάμα
που τίθεται και απαντά-ακόμα και
Γιούνκερ στη Βουλή: «Σ
ανάλυσή της για την Ελλάδα.
«Αλλά κάποιες φορές οι συνθήκες δεν
επιτρέπουν στον νέο υπ. Οικονομικών, να
αφησετε
χαμενες
νσιες
ν χρόνο που θα ήθε
Ο Πρώτος αξιωματούχος της ΕΕ Που μίλησε Υια όλα στην
Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων
ζονται σε κάποιο βαθμό και από το ΔΝΤ
Ο θεσμ
μαγιά στο 11άΟΧο Σταύρος Νιά!χος, με
μουσική, χορό και μαγιάτικα στεφάνια,
απο το πQou μεχρι νοοις το απογευμα.
ερα «κουμπωμένος» στο ζήτημα συμμετοχής στο τρίτο πακέτο βοήθειας για την Ελ
λάδα, τώρα θέλει να συμμετάσχει. Για να
Τον ερχόμενο Αύγουστο, με το τέλος του προγ!άμματος στη!ιξης, ξεκινάει μια νέ
α εποχή για την Ελλάδα» δήλωσε ο προεδρος της Ευφα)παϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ
Γιούνκε0, ο πρώτος αξιωματούχος της ΕΕ που μιλάει στην Ολομέλεια της Βουλής των
Ελλήνων. Ο κ. Γιούνκερ κάλεσε την Ελλάδα-«Σας εξορκίζω» ήταν η φράση του-να μην
ι αυτό
για ελάφρυνση του χρέους της υπερχρεωΕυρωπαιους, χαι
νίζει η γερμανική εορημερί
δα. «Μέχρι στιγμής το ΔΝΤ ζητούσε ελά
θυσίες του ελληνικού λαού όλα τα τελευταία χρόνια, γιατί «
swing και rock n
μεταρρυθμίσεις είναι τα εχέγγυα τον εκσυγχρονισμο
Ταυτόχρονα, όμως, υπογράμμισε και τον ρόλο των ευρωπαίων εταίρων.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα