Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη Αποσκου
Παρασκευή
Αριθ. ΦύΑ: 6443
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ποιοι άνεργοι
Πότε οι πληρωμέs φόρων επιβαρύνονται
με προμήθεια και πότε απαλλάσσονται
Ολα όσα πρεπει να ξέρετε για τιs συναλλαγέs με τιs τράπεζεs
«δώρο»
Όλο και Τερισσότεροι
φορολογούμενοι επλέγουν να πληρώνουν
τις οφειλές τους στην
giou-μπορώ-να-πλη:
ρώου-μέσω των
Πιστωτικών-Ιδρυμάτων
χρήμα ή μέσω e-bank.
Eiorpans);
Στα πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ εισπράττονται
δημόσια έσοδα που
Οι εικόνες με τις μεγάλες ουρές που οχη.
φορολογούμενοι αφορούν:
μπροστά στα ταμεία Βεβαιωμένες Ο
των τραπεζών, για να
Εηδότηση»
λές σε Δ.Ο.Υ., ρυθμι
- χρηση της «Ταυτότη τική δικτυακή εφαρ ROANK ERGASIAS
ροι και ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ρών για μία διετία, θα
δώσει το Δημόσιο, για
τη δόση φόρου ή ρυ
μισης ή τα τέλη κυκλοτας Οφειλής» (Τ.Ο.) ή
της «Ταυτότητας Ρυ
ορίας έχουν μειουθεί,
Που εισπράττουνούν- Ειδικα απο το περα. μισμένης
οφειλής» λοιπές εΤιβαρύνσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ηΙΕΡΙΑΣ
θανάτου
! σμένο Αύγουστο του
(ΤΡ.Ο.), οι οποίες εκδί.
επβαρυνονται με προκαι το ακολουθούν
βεβαιώνονται στα Τε
ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
συνέχεια στην 111 μήθεια πολλοί φορολο μέχρι την εξόφληση
γούμενου έφυγαν από του
τα γκισέ επιλέγοντας Τέλη Κυκλοφορίας orousonoious-μπορώ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
Αυξήσε s
σε 220.000
επικουρικέ
τις ηλεκτρονικές πλη χρημάτων «Κωδικού να μου στοΔημόφοι ΤΡΑΠΕΖΑΕΒΡΟΥ
για αλυτικές οδηγιες Πληρωμής την οχε είναι ορεκόλ ς TPA NETA nEIPTYH
ρήση του «Κωδικού
».." oroia
εκδίδεται από την σχε
οι φορείς είσπραξης
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
για τις πληρωμές οφει.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
στις τράπεζες και τική δικτυακή εφαρ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
τα ΕΛΤΑ, με τη μορφή
μογαράβολο με την
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ALPHA BANKAE
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ ΕΤΑΙ
σεων παρέχει η Ανε. χρήση του «Κωδικού
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Δημο Των Εσόδων
εδιδεται απότην οχια
μετά τ1s
διορθώσε1s
ΤΡΑΠΕΖΑ
Φορολογικέs
επιβαρύνσεις
Που φθάνουν
στο 40,8%
στην Ελλαδα
κουρικές συντάξεις θα
λάβουν, την ερχόμενη
υπουργείο πολ αιοφά
Σελίδα 9