Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 27.04.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6023
Ίδουμα Ιατρόβιολογι ών Ερέυνών της Ακαδημίας Αθηνών
Σε έργο ΣΔΙΤ για νέο κέντρο βιοϊατοικής έρευνας στην Αθήνα συμμετέχει η EBRD
ΠέριφέQεια Αττικής και ΕΒΕΑ θ
α βραβεύσουν έξι αινοτόμες επιχειρησεις
Άνοιξε ο διαγωνισμός «Athens Start Up 2018 Awards»
Περιφέρεια Αττικής και ΕΒΕΑ θα βραβεύσουν έξι 11QOYQαμμα οικοδομ
καινοτόμες επιχειρήσεις. Κοινές συνέργειες των δύο ησης θεσμών ΑΑΔΕ
πλευρών για την προώθηση του «επιχειρείν». Οι 0001 ΥΙΙΟΙΚ Αζερμπαϊτζάν
και οι προϋποθέσεις. Οι ημερομηνίες χαι τα έπαθλα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
ων συμμετείχε στις 17
Απριλίου στην εναρκτήρια
εχ0ηλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μπακού του Αζερμ.
Την ποοχη012η για δεύτερη χρονιά τον Βραβείο ια Και πατζάν, στο πλαίσιο του προνοτόμες Νεοφυείς Επιχειρησεις (Start-ups), αναχοίνωσαν γράμματος Οικοδόμησης
σημερα η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούοου (φωτ.) και θεσμών της Ε.Ε. (twinning proΒιομηχανικού Επιμελ- Ject) μεταξύ της Ανεξάρτητης
ητηρίου Αθήνας Κωνσταντίνος Μίχαλος. Ο διαγωνισμός Αρχής Δημοσίων Εσόδων και
οιαχρι θέντες θα λάβουν χρηματικό έπαθλο, του Υπουργειου Φορολογίας
ΣΒΒΕ: Συνδ100γανώνει
επιχειρίματικη αποστολη
για τον αγ000ιατρόφικο τομέα
στο οποίο οι
διαρκεί από τις 25/4.2018 έως τις 28/5/2018. T'α αποτελεσμα
τά του, θα ανακοινωθούν σε ειδική εχθήλιοση στο περιστύλιο
του Ζαππείου, στις 27 Ιουνίου
του Αζέρμπαϊτζάν, με θέμα την
ργείου
«Ενισχυση του
ενδο-ομιλι
4000-αποφυγης»
του Αζέρμπαϊτζάν σε θέματα
στην αναπτυζη μετρα)ν κατα της
ς καί Ευρωπαϊ
χονομιχού Διχαιου
Αυξηση 0,9% για τις τιμες
υλιχων κατασκευης XTLOLWV
γη από
Ε.Ε. ως φορέας υλοποίησης του
εν λόγυ) προγράμματος, κατόΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟ
| | πιαδιδ ασίνούς δια Υωνιστικής
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), με
η του 1 leol4egelaxou Ταμείου Ανάπτυξη
της Περι4έρειας Κεντρικής Μαχεδονίας, διοΟγανώνε
διήμερη συνάντηση εQγασίας της ομάδας Αγροδιατοοφ.
ής του Ευροπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network
χουνοση, το ΚΔΕΟΔ, ως νομικο
Ο δείκτης Τιμών Υλικών Φεβρουαρίου 2018, παράμε!
Κατασκευής ΝΕων Κτιρίων νε αμετάβλητος. Ο δείκτης
Κατοικιών τον Μάρτιο
ανηκει στους
εονησης χαι επιτον τάβλητος κατά τη σύγκριση
του τυ)ν αντιστοιχων μηνων του
πτει, ται απο τον υπου
αντίστοιχο
Μαρτίου 2017 παρουσίασε ετους 201
αποτε /νει
εντετα
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο
Διεθνούς Έκθεσης Freskon 2018, στην Αίθουσα
Στη συνάντηση, η οποία θα
εναντι αύξησης
τησης TQ0γοαμμάτων διδΑιμίλιος Ριάδης στη Helexpo, αναμένεται να παραβρεθούν 80 εκπρόσυ)ποι επιχειρηματικών, αναπτυξιακών και
ερευνητικών φορέων από 23 συνολικά χώρες εντός και
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θα συνοδεύονται απο στε
0,4% που σημειώθηκε κατά
την σύγκριση των
αντίστοιχων δεικτών του
έτους 2017 με το 2016, σύμφωνα με ανακοινωση της
καμήνου Απριλίου
Μαρτίου 2018, σε σύγχυση
με τον αντίστοιχο δείκτη του
δωδεκαμήνου Απριλίου 2016
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
οαστηριοποιειται στα προγοάμματα διδυμοποίησης από
αρτίου 2017,
Στατιστι
10,5% έναντι μείωση
σημειώ
Ο Γενικός Δείκτης κατά τον
μήνα Μάρτιο 2018, σε
σύγκριση με τον δείκτη του
τη σύγκριση των αντίστοιχων
προηγούμενων δωδεκαμ
χώρες της Ε.Ε., συνεργαζόμενο
στενά με άλλα χράτη-μέ