Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πιτσιόρλας. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πετύχουμε ουσιαστική ρύθμιση του χρέους
>>> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ : Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220-Τιμή Περ.:0,50 E
A.Φ. 5213 Παρασκευή 27.04.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Folli Follie:
Ευρωπα
Θα αργήσει να κλείσει
η αξιολόγηση
74 εκατ. το Q4
έες τιμές-στοχοι για
προβλέπει
η IBG
τις έλληνυχες τράπεζες
Ποιές οφειλέςασφαλισμένων
Μειωμένα κατά 33% σε ετήσια βάση, στα 74 εκατ. ευρώ
νοντα. τα
της Folli ηαθαρά
τρίμηνο του 2017, σύμ
της Επενδυτι.
ής Τράπεζας 1
την IBG,
εται να
έσοδα 406
ενα χατα
6,5% χου. EBITDA ύψους 104
ΕΧατ. ευρό, αυξημένα 5% σε
Η χρηματιστηριακή Οεν αναμενει τη οιανομη ταχτιχου
μερίσματος, καθώς η μητρική
αναμένεται να ΟΛΟΗΑηουσει
το έτος με καθαρές ζημιές.
Μυτιληναίος:
Περιθώριο ανόδου | Μερισματική αποοοση
λέπει η
Eurobank
Η χρηματιστηριακή επανα- στάσης της για τις χαταναδιατυπώνει τη σύσταση "buy"
για τη μετοχή,
Νέα, οριακά υψηλότερη τιμή
στόχο για τη μετοχη της
Μυτιληναίος ΜΥΤΙΛ .
1,11%, στα 13,5 από 13,4
ευρω δινει η Eurobank σε
έχθεση της στην οποία διατ.
M)τικές δαπάνες στην Ελλα
ρια θα εμφανίσει έσοδα 164
απο τα τρεχον
ι η..buy"
τα επίπεδα με βάση την τιμηστόχο) αλλά και λόγω δισ (αυξημένα 13%). EBIT- Χιλιάδες ασφαλισμένοι αναμένεται να μπορέσουν να
εκτιμωμενης μερισματικής DA 360 εκατ ευρω αν με
ρει συσταση
11 χηματιστηρι η ανει
ανουν χρηση ταν διατα
εαν που ετοιμα ονται και να απαλ
να 16%) χαι χαθαρα Ερδη
ύψους
αυξημένα κατά 13% για το
λαχθουν απο μεγαλες οφειλες του παρελθοντος. Ποιες θα
ειναι οι Βασικες προυποθεσεις και ποιους α poor
αποδοσης της τα εως του 7
των τιμών του αλουμινίου
χατά 17% μέχρι στιγμής στο
εκατ.
ευρώ,
ετος, λόγω και των δασμών | Νέα, χαμηλότερη τιμή-στόχο
υπάρχει θετικό momentum | ΟΠΑΠ-0,41%, στα 13,3 από
να ωφελήσει την Αλουμίνιον της η Επενδυτική Τράπεζα
Τραμπ, σημειώνοντας ότι για τη μετοχη του ΟΠΑΠ σύνολο της φετινης χρησης.
Τη δυνατότητα δια
σφειλών που είχαν βεβαιωθ- Αναλυτικά, στο σχέδιο
γραφης
για περαιτέρω άνοδο
τιμων, κατι, που αναμε νετα
Ωστόσο, επαναδιατυ
αποτιμησης (η μετοχη εχει
περιθώριο ανόδου 37% από
00), ΟΙνει σε εχυ
πριν απο τη Μιτουργια νομου που αναμενεται να
του ΕΟΚΑ σε βάρος παράλ- κατατεθεί στη Βουλή εντός
ληλα ασφαλισμένων, λογω των επόμενων ημερών και
ύλογης αμφισβήτησης», θα περιλαμβάνεται μεταξύ
εφόσον εγκριθεί από το άλλον η νέα αρχιτεκτονική
Συμβούλιο Κοινωνικής Ασο- τον προστίμων για την ανα
ργασια, με
σύσταση "buy" λόγω
Ελλάδος.
xon υ ατιστηριακή τα τρέχοντα επιτεοα με
Eurobank εκτιμα οτι η
Μυτιληναίος ΜΥΤΙΛ-1,11% | σημειών
θα έχει ήδη ξεκινήσει κινή- 1 τιμή-στόχο of είλεται στην
σεις hedging για το επόμενο πτο
έτος, αξιοποιώντας το θετικό
χαι λόγω
)μένης μερι
ινει νομοθετικη σφοΖΑιστη
διάταξη που προωθεί το σημαντικές εκπτώσεις,
υπουργε
προβλέψεων για τα EBITDA
τάξεως του 7-8%
τιμων, χατι που
αναμένεται να βελτιούσει την
κερδοφορία του 2019 για τον
του οργανισμού, ως αποτέ
ια της πιο συντηρητικής