Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗΕΙΔΗΣΕΙΣ !
idisis.gr
YEARS
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινη εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
ΤΟΥ Κ Ι Α Κ Ι Σ
Παρασκευή 27 Απριλίου 2018-έτος 190-αρ. φύλλου 4608-0,50 ευρώ
Δεν ζητούμε κανονικό δρόμο
Πολύκαστρο-Χαλάστρά. Το απαιτούμε!
loXvQo μήνυμα ποος την κυβέρνηση,
επισημαίνοντας τις νομοκές και ηΟας
της ευθύνες χαι υποχρεώσεις, εκπέμπει ο
ΑντιτεοιφερειάΟΧης Κυλιας Ανδρέας
ΒεΟγίδης με επιστολή του ποος τον Που)θυτονογό και τους υπονογούς Ouxovo
μχον και Υποδομών. Ο κ. ΒεΟΥίδης
ζητά να κατασκευαστεί επιτέλους με
TQ°διαγραφές αυτοκινητόδοομου (δυο
AUQ1δες ανά χατεύθυνση Χαι διαχυου.
στική λοουδα) το τμήμα της ΠΑΘΕ από
το Πολύκαστρο έως την Χαλάστρα.
ΕΑΟΣΑ
Του Αναστάσιου Αμανατίδη
oaoas
Επιτυχής άσκηση απεγκλωβισμού
ηλιχιωμένων από την Ποοσβεστική
σελίδα 7
σελίδα 3
Μην πΟΟΧαλείτε
Δήμος KA2ίς: Νέα
παράταση στο πρόγραμμα
'Στέγαση και Επανένταξη"
τις τοπικές
κοινωνιες
σελίδα 3
Με ναρκωτικά
και πιστόλι
To camp N. Καβάλας είναι το σημαντιχότερο
της Κ. Μακεδονίας, αλλά η αυτοδιοίκηση δεν
έχει λόγο. Επισημάνσεις και παράσταση δια
μαοτουας του Δημάρχου Παιονίας Χ0
Γκουντενούδη στον ΥπουΟΥό Δ. Βίτσα
σελιδα 3
σελίδα 5
riven allari
Γιορτή Ανακύκλωσης
Με σχολείο της περιοχής Κρασνοντάρ
αδελφοποιήθηκαν το 2ο δημοτικό σχολείο
Κιλκίς και το 2ο γυμνάσιο Κιλκίς
Πάρκο-Κήπος!
σελ.6
and t 11.00
Εμείς βάζουμε τον κάδο-Εσύ φέρε τις
παλιές σου ηλεκτρικές μικροσυσκευές!