Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διαφωνώ μαζί οου.
ΠΡΩΙΝΗ
| |έμπτη
Αποιλίου
Αριθ. Φύλλου 5519
Τιμή φύΑ: 0,15 €
μέχρι θανάτου
ελεύθερο
Καθημερινη ε.pmpl ερίδα Kozavnc
-ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ
ΛευΤέρης Ιωαννίδης: Αναγκαία
η αποδοχή του αιτήματος μας
για την πρόσβαση των περιοχών μας
στα έσοδα των CO2
Σελίδα 1
σχέση η αποεπένδυση
με τη «μικρή ΔΕΗ»
σχε ταθεκηςεκομασ . Αναδιοργάνωση
στη Διοίκηση της εκπαίδευσης
Σελίδα 13
Οριστική κατάργηση
α ολόγηση
εκπαιδευτικώνTenos οι σχολικοί
σύμβουλοι και τα Κέντρα
Διαγνωσns και
υποστήριξηs ειδικών
Εκπαιδευτικών Αναγκών
WWF Ελλάς: Λανθασμένη
η πώληση μονάδων
της ΔΕΗ
Σελίδα 4
Σχολή προπονητών
ποδοσφαίρου UEFA C
στην Καστοριά
Σελίδα 7] |
Θετική πρωτια στη μαθητική διαρροή
για τη Δυτ.
Μακεδονία
ΑΠΟΨΕΙΣ
Σελίδα 24
ν"Μελανό" στοχείο η διαρ.
ροή μαθητών ΕΛ στο Νομό
Οεβενών
Μπορεί σε πανελλα.
δικό επίπεδο η Δυτική
Μακεδονία να είναι μία
από της Περιφέρειες
της χωρας που κατα
γράφουν πολλές αρνη.
τικές πρωτιές (ανεργία
τουρισμό κλπ), ωστόσο
τουλάχιστον στο τομέα
της εκπαίδευσης και
συγκεκριμένα στο κομ
μ τι της μαθητικής
διαρροής,η εικόνα είναι
Ο Τσίπρας
σοσιαλδημοκράτης
Η προοδευτική εκπαιδευτική πρακτική, ως γνω.
στον, θεωρεί πως οι ποινές αποτελούν ανασταλ.
τικό παράγοντα στην πνευματική και ηθική
ανάπτυξη του ατόμου. Οσο λιγότερες ο, ποινές
οσο,περισσοτερο τα ατηρχαιωμενα χαστουκια
θυμίζουν χάδι, τόσο ευκολότερα προσαρμόζεται
το άτομο στο περιβάλλον του. Πάρτε για rapa.
δειγμα την άγρια ζωή. Ποιος σκέφθηκε ποτέ να
χαστουκίσει ή να νουθετήσει τον υπερήφανο λέ.
κάτι παραπάνω από
σιόδοξη.
οντα, τον Αφρικανό;
Σελίδα 17