Πρωτοσέλιδο Θεσσαλία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2018

ΧΡΟΝΙΑ

1898-2018

e-thessalia.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

36.499
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1€

Με προσωπικό ασφαλείας
από σήµερα η Επιχείρηση,
µετά απόρριψη αίτησης
κατά απογράφου
της ΕΡΓΗΛ

9

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

∆έσµευση σε Ευρωπαϊκή
Ένωση τα εργοστάσια
για σκουπίδια
προς καύση 8

SOS

ΓΙΑ TH ∆ΕΥΑΜΒ
Έφυγε από τη ζωή
ο φαρµακοποιός
Κυρ. Νησιώτης 10
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Έως 50% αύξηση
µαθητών Α’ Λυκείου
στα φροντιστήρια
14

Καταδίκη για πορνογραφία ανηλίκων
µε ακροατές µαθητές στον Βόλο
11

ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ 13
ΕΚ ΝΕΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
∆ΗΜΟΥ ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΟ∆Ε ΤΗΣ Ν∆ 12

42ΧΡΟΝΟΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ
∆ΙΕΡΡΗΞΕ 10 ΤΑΞΙ,
∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ 10

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

13



Τελευταία νέα από την εφημερίδα