Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΠΕΜΠΤΗ

τώρα!

26

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΕ
ΜΕ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ν.∆. Αχαΐας: Μέχρι
αύριο η κατάθεση
υποψηφιοτήτων

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4822/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΜΑΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Πλειστηριασµοί
µε... ΜΑΤ
ΣΕΛ. 3

ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΗΛΩΤΩΝ
ΜΕ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΝΑΚΑΡΗ

ΝΕΚΡΟΣ 32ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 64ΧΡΟΝΟΥ

Τον κάρφωσε

ΣΕΛ. 7

ΒΙΤΣΑΣ ΣΕ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Απάντηση
αλλά χωρίς...
δεσµεύσεις

µε µαχαίρι για 10 ευρώ!

ΣΕΛ. 5

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΙΓΑΝΟΚΑΜΠΟ

Απαιτείται
εγρήγορση
και...συνεργασία

ΤΙ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΑΝ
ΑΥΤΟΠΤΕΣ
ΜΑΡΤΥΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΗΝ
ΕΙΣΟ∆Ο ΤΟΥ ΠΓΝΠ

ΣΕΛ. 9

ΤΟ ΙΤΥΕ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ

∆ικαίωµα
στην καινοτοµία
έχουν όλοι
ΣΕΛ. 8

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΣΕΛ. 4

Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΑΝΕΤΑ 2-0
ΤΟΝ «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ»

Αγκαλιά
µε την
3η θέση!

ΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ «ΚΑΙΝΕ» ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΣΑ:
Όλα θα
κριθούν
στο φινάλε
ΣΕΛ. 19-25

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ
Πέρασαν ίσως στα «ψιλά» τα στοιχεία
της Eurostat, που δίνουν νέα αρνητική
διάκριση για την Ελλάδα, αυτή τη φορά
στη φτώχεια.
Η χώρα µας παίρνει αργυρό µετάλλιο
στην Ε.Ε. παρουσιάζοντας τα υψηλότερα ποσοστά σοβαρών υλικών στερήσεων των πολιτών, καθώς περισσότεροι από 2 στους 10 Έλληνες ζουν
σε συνθήκες σοβαρής ανέχειας!
Και δυστυχώς όσοι προέβλεπαν ότι
«θα γίνουµε Βουλγαρία», δικαιώνονται
καθώς η γειτονική χώρα υπερτερεί της
Ελλάδος στις ακραίες συνθήκες...

Ψάχνουν...
το δίκιο τους
Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ, ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ
ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΣΕΛ. 11

Οι αρνητικές αυτές επιδόσεις δείχνουν
ότι στους κρίσιµους κοινωνικούς δείκτες, η Ελλάδα συνεχώς «υποβιβάζεται» παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις
του πρωθυπουργού και στελεχών της
κυβέρνησής του, τη στιγµή που άλλες
χώρες µε µνηµόνια (Ισπανία, Κύπρος,
Πορτογαλία) εµφανίζουν χαµηλότερα
ποσοστά φτώχειας.