Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

19oC, 12.00

23oC, 8.00 μ.μ.

18oC - Υγρασία 73%-100% - Άνεμοι: Δ 3 - 1 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:34 - Δύση ηλίου: 20:11

€0.80

ÊïììÜôéá íá ãÝíåé;

Παρά τις τερατώδεις απαιτήσεις του Καλλικράτη για ψηφοδέλτια μαμούθ στις τοπικές εκλογές, δεν απετράπη η εκδήλωση δημοκρατικής αναπηρίας στην συνέχεια της εφαρμογής
του εγχειρήματος. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αποδίδουν στους καλλικρατικούς δημάρχους, Τρεπεκλή και Νικολούζο τις μεγαλύτερες ευθύνες για την κακοδιοίκηση, κυρίως της υπαίθρου, στα χρόνια της υφιστάμενης διοικητικής μεταρρύθμισης. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι άμοιροι ευθυνών όμως και η απαίτηση του νομοθέτη για την αυξημένη λαϊκή συμμετοχή
στη διαχείριση των κοινών ουδέποτε επιβεβαιώθηκε. 3 >>

Oosterdam: 08:00 - 17:00
ÅðéâÜôåò: 2.250

Πέμπτη 26 Απριλίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4635

ΠΑΥΛΙΔΗΣ: ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» (ΟΚΤΩΒΡΙΟ) Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Óå ôñßá (;) êïììÜôéá ï ÄÞìïò




ÁðïöáóéóìÝíç åßíáé
ç êõâÝñíçóç íá óðÜóåé
ôïõò ìåãÜëïõò íçóéùôéêïýò
ÄÞìïõò!

Ðáíçãõñßæåé ï Öáßáêáò (÷Üíôìðïë) ðÝñáóå óôïí ôåëéêü!

Äåí èÝëåé üìùò íá ìðëÝîåé
ôç èåóìéêÞ ìåôáññýèìéóç
ìå ôï ÷ùñïôáîéêü.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ. Το «δεν υπάρχει καπνός

χωρίς φωτιά», ταιριάζει γάντι στην υπόθεση της ενδεχόμενης διαίρεσης
του Δήμου Κερκύρας. Σύμφωνα τουλάχιστον με τον βουλευτή, Κ. Παυλίδη, η πρόθεση της κυβέρνησης είναι
δεδηλωμένη για την οριακή τροποποίηση του χωροταξικού της Αυτοδιοίκησης «σε κάποιες περιπτώσεις
που αφορούν σε μεγάλα νησιά και
προβληματικές ορεινές περιοχές».
Σελίδα 6 >>

Ïýôå ëÝîç ãéá
ôïõò 2 ¸ëëçíåò
óôñáôéùôéêïýò
óôçí óõíÜíôçóç
Âáñèïëïìáßïõ ÅñíôïãÜí; >>
3

ΚΙΛΚΙΣ. Με μόνο στόχο τη νίκη για να τελειώνει με την υπόθεση πρόκριση στον τελικό του πρωταθλήματος
πήγε στο Κιλκίς η ομάδα του Φαίακα, έχοντας από το Σάββατο το αβαντάζ της νίκης όταν είχε κερδίσει εδώ με
25-21 και χρειαζόταν άλλη μία. Το έκανε κόντρα στον τοπικό ΓΑΣ με τον ίδιο τρόπο και σχεδόν το ίδιο σκορ,
με 26-22 αυτή τη φορά και πλέον η Handball Premier απέχει δύο νίκες.
16 >>

Dust in the
Wind: Ìéá
ðáñÜóôáóç óôá
Üäõôá ôçò íåáíéêÞò øõ÷Þò! 9 >>

Åíåñãüò êáé äñáóôÞñéïò
ï óýëëïãïò ôùí êáôïßêùí
ðáëéÜò ðüëçò 8 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα