Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
(ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.E. . Έτος 610-Ap. φύλλου 17.255-Τιμή 0,60 € Πέμπτη 26 Απριλίου
Γραφεία Φ. Τ αβέλλα 1 1-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. KE po 265 10 25.677, 33.791-Fac 26510 30 350 http://www.pro noslogos.gr . email [email protected] gr
Χωρίς κοινοτικά προγράμματα η χώρα θα είχε καταρρεύσει
«ΣΩΣΊΒΙΟ) ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
QZu πα η παραμε ετη Ηπειροςχαρησταέρ ακαιηςδρασεςπου
Η Περιφέρεια ειηκαιροποιεί παλαιότε
ρημελέτη της
χρημ Το orow a noi ETA Inter eg a Apo κηςΑνάπτυξης
gif ο τηςΕυρ του ήςΤοτε αςΕπενδ σεωνηδανειοδοτηση' ar
του φιλόδημου που διαφημίζει ως επιτευγμα τηςη Κυβέρνηση
Γιατι οχι μεσω Ηπειρου
σιδηρο ρομος
: για Αλβανία;
Εύκολα υλοποιήσιμο το έργο, δηλώνει η Ατιπεριφερειάρχης
Τατιάνα Καλογιάννη, τον τελικό όμως λόγο έχει η Κυβέρνηση
100διςγια να
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Ενημερωσης, καθώς σύΡΡωνα με
!ΡΕΠΟΡΤΑΖ
χώρα μας. Ειδικά τα τελευταία
χρόνια, τα Ευρωπαία προγρά
ojni m vo ovo eo o o
μέσου της Δυτικής Μακεδονίας (με
τρία εναλλακτικές προτάσο, ποΤην
Ηπαρο και αφήνοντάς την για a.
οτε κο σημασίας γιατον ρωτο νει ansa v o no ouc
καν νόους αναδασμούς και αρδευτικά apva, nou civa
: Hopo και en ov m σημαν - συ άλλου στην mp tu κοι τα bEl εναΠΟθέσει στα ευρωιουκά Προγράμματα
μια φορά έξω από
Κάιις με Χθεονή ανακοίνωσή
της η Περιφέραα Ηπείρου, με αφοpoov ya TOUS
pour cou vas ui thous ETO,:
μάου. Τείτε αφόρων προγρα ν
Τετραήμερο
αποδρασης για
: σταδώφορα δημοσ εύμα αγνυMt
στοποιεί ότι
σελίδα της από την
: πολλούς λόγω Πρωτομαγιάς
_11ησε.
σε εκτακτη ονογκη Την Κρυοπηη
Διεθνής διάκριση για την Παιδ χορωδία
του 27ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων
: σφέρει η φετινή npuroμαγιά, καδώς μπορεί σχεΜέσω του
1.100 προσλήψεις . ανάσα
στους Δήμους της Ηπείρου
: αο ομο για ΤΟΜΟΟ
πράμαμ ου σημο
. Tin,
νοόι μεσολαβεί μόνο ία Εργάσιμη
. Ανάσα ενόφυτης καλοκαΣτη σελίδα 12
Τους Δήμους της Ηπείρου, μέσω
Ένας Θεσπρωτός «επελαύνει»
Τεχνο
λογικά σε όλο τον κόσμο!
Α στα δημ
απέσδιοριο 270
ΤΟ 34Ο Πανελλήνιο
των Δήμων σε προσωπικό είναι
Νάσης, μόλις 39 εων έχει ΚΕρδί.
«επελαύνει» σ' όλο ΤΟν κόσμο!
ιου και 1 Ιουλίου, απότην Πανελιλήνια Ομοσπονδία Ποιπσικών 1
1 ΕΚδήλωση τελεί υπό Την αιγίδα
ιΤουΔήμου Μετσόβου κα ΤηςΠΕ-1
στην ενίσχυση Τους Είδικά σε
τομείς ευαίσθητους όπως Είνα αυτοί
της καθαριότητας
Διαγωνισμού χορωδών για Νέ.
Μουσικούς eAlexandar Nisis
και Του πρασίνου. : aum den σα ηκε η ιδιαίτερη
Του ΠΟΡΟΥΚΥΡΙΣΟΥ,
«Ευμέ
λεια» συμμετείχαν 33-11η σελ
Τις συνολικά : πατρίδα Του.
: μαρχία θεσπρωτίας τον προτρέπει
ΕΠ ΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ «Il
ΑΠΟΨΕΙΣ
Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα
καιοι Αλβανικές Κυβερνήσεις
Πρώτα οι ανανεώσεις
και μετα οι μεταγραφες
την Απλή Αναλογικη!
,,OUA TEAorKEM A0ονομου
Γράφει ο ΝΙΚΟΣ Θ' ΥΦΑΝΤΗΣ
Πολλές φορές ο έντυπος και ηλεκτρονικός TUπος, από άγνοια ή από σκοπιοητα, δεν συμπεριλαμβάνε μεταξύ Των Ελλήνων και Τους Έλληνες
Βορειοηπειρωτες, οι οποίοι για κακή Τους μοίρα
έτυχε να βρίσκονται έ5ω από τον μιΤΡικό κορμό.
Ε ναι γνωστο και δεν χρεια ετα, να επιχEpr1μαΤΟλογήσουμε, ότι το βόρειο αυτό ηπειρωτικό Τμήμα
Είναι συνέχεια Της Εν αίας Ηπείρου και δεν έχει καμία σχέση με το
Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για την αλλαγή
φερ ιακή αυτοδιοίκηση ενό Της προβλεπόμενης
και αναγγελθείσας κατάθεσης του σχετικού νόμου
ματα να βλέπουν Το φως Της δομοοοότηΤος για
ΤΙΒονούς μεταγρα Ρικούς στόχους αλλά κα για
Γιατί τόσος πόνος και θόρυβος από ΚΕΔΚΕ και
Κυβέρνηση Γιαί Τόση καθυστέρηση από την κυβέρνηση; rlari To
σχέδιο ή ονόμος δεν καΤατίθεται, δεν υποβάλλεται στην ΤΟΤΚή auΤΟδιοίκηση, ώστε να παρ0ούν αποφάσεις με Υενικές συνελεύσεις
Των δημοων ή TomKa δημοΨηφίσματα, αλλά με ερωτήματα που
θει τα βάλει ο λαός, ο" από Τα κάτω και όχι οι από Τα -mal
: HmEpuruv.
ΕΝαι διαδικαστικού χαρακ mpa για τον ΠΑΣ ΓιάνwΤο βόροο αυτό ηπειρυ ΤΙΚΟ Τμήμα, η Βόρειος Ηπειρος όπως έμ-τη EL
: νο. Τοκυ ακακο παιχνίδι στη Λαμία και ΤΟΤΕλΕυταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο-11η σεΑ.
ντ ναλή ετα στη Υλώσσα Τηςδιπλωμαηας καιιιπα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα