Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Συνάντηση για το μέλλον
του ποδοφπίρου
Πέμπτη 26
Απριλίου 2018
Αρ. Φύλλου 6085
Τμή 060€
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
ΚΑΙΠΑΑΑΑΑ
22ΠΕ ΦΕΡ ΚΑ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
to aep0δρόμο Ιωαννίνων
ns avdrush του τουραεροδρομιο ΑΑνων και στα 14
neppερειακά αεροδρόμια της
Fraport. Αεροδρομα Που Βρισκονται
τουριστικά
προορισμούς οιος ο Κρατικός
Αερολμένας Καλαμάτας «Καπετάν
Βασίλης Κονσταντακοουλος.
Εχουν Senepdqu κατά ΠΟλυ τα npo
οκονομία συν Ητερο
Η «Κοινωνικη Οικονομια. Που npoανεργία, και γενικότερα ως
μια επταετα αργότερα, ο μόνος
λογος erpeipnματικής εκκινησης
στον συγκεκριμένο τομεα ειναι οτι
er 8υμεί να elvai ιδιοκτητης, αλλά
ο,τι αφορά τις
ευανες και τα κερδη (όταν αυτά
unapxouv).
ΣΕΛ.4
Pnygital σήμερα
στο Πνευματικοιων toP2P
Στην ιστοσελίδα της Περιφιρειας Ηπειρου avaptanKE, ano την Διε08υνση AvamuStK00 Προγραμματισμού Περ
Zmv ιστοσεΝδα nsnepi
Βάλλοντος-Υποδομυν, η μελετη με τπλο: «Ειδηροδρομική γραμμή Λιμένας Hyoupevitoas-B μηχανικό Πάρκο
Ηγουμεντσας-Πανεπιστημιο lua vivuv Aepodp0μο laawMVΔήμου Βορειυν Τζουμερκων, το P2P
Lab οργανώνει ανοικτη συνάντηση
KaBea-ApyupCKadtpo
σκοπό τη συ zncran, την ανταλλαγη
anopeuv και την αμαΒαια κατανοση τον αναγκών τους. Στη συ
ντηση οι συμμετέχοντες 8a exouv
την ευκαρια να ενημερ υ8ον για
ΜΕ ΤΗΝΕΑΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
και να μά8ουν από διε8νώς enruΧημένες ΠΡακτικές. Η εκδηλωση
ΥΙνετα στο πλαισ του εργου
Phygital
Αναβάθμιση, Προσλήψεις
και λειτουργία
δήγματα
Καλά ειναι τα Πρώτα μηνύματα nou
naipvei από m vea ιδιοκτησία της
Μεταλλουργικής Βιομηχανώς Hnei
ρου, μετά την εγκατάσταση της στο
ακριτικό ΚεφαλοΒρυσο η δημοτικη
αρχη Πωγωνιου.
Ο Δήμαρχος Κώστας Καφάλης είχε
τις προηγουμενες ημέρες την npurn
επαφη με τους νους ιδιοκτητες τόσο
με στελεχη της εται
Halcor (Ομιλος
ΒΙΟΧΑΛΚΟ
γενεας Στασινοηουλου) σο και με
τον μεγαλομέτοχο της εταιρειας, τον
έναν εκ τυν δύο υιών του ιδρυτη
της, Νικου Στασινοουλου. EA. 7
Εβραίοι
και «Εβραίο
Εμπειρια)) και προετοιμασία
πλέον mEpr atleg του
Είκοσι και
τουριστικου κλάδου αναφερει επαKp @g to KONO6eetlo τ0nou npr
της οικοτών, Πως αμμετείχαν στη Δε8vn
«TaS1δι 2018.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Kopou, το περασμένο ΠΣΚΒΑ 2