Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 25.04.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6021
Διευρύνονται τα όρια της χαμηλής όχλησης
έα παρέμβαση ύπέρ τω επενδύσεω στη μεταποίηση
Πώς, σύμφωνα με τον ΕΣΗΑΠΕ, οι ΑΠΕ χαμηλώνουν το κόστος παQαγωγής
Μικρές μειώσεις στη χρέωση προμηθευτών ενέργειας
Συντηρητική πολιτική στη μείωση της χρέωσης ζητά ο ΑΔΕ: Τι ισχύει
για τις επιστροΕΣΗΑΠΕ, οι ΑΠΕ χαμηλώνουν το κόστος παραγωγής Ιφες παράχρατΣύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ. Το ΥΠΕΝ
καταθέτει τροπολογία. Πώς, σύμφωνα με τον
και τα τιμοΛΟγια QEU ματος.
ησης εισφορών
ε γνώμονα τη διευκόλυνση
τον φ000λογουμένον, με την
Να ακολουθηθεί συντηρητική πολιτική στη
μειωση της χρεωσης προμηθευτων ηλεκτοιΠΟΛ.1045/2018 Απόφαση του
Διοικητή της ΑΑΑΕ (άρθρο 6
πας).6), ορίστηκε ότι ποσά,που
κής ενέργειας ζητά ο Ελληνικός Σύνδεσμος παράυατήθηκαν , για τη
μηνιαία εισφοΟά υπέρ υγειονοΗλεκτροπαQαγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ). | μικής"περίο αλιρηςτων συντα
0101 ελαιον τα 150α εια
ενόψει της κατάθεσης τροπολογίας του υπουργείου ΠΕΝ στο νομοσχέδιο για την
ξιούχίον χατά το διάστημα από
Ωνάση για το 2018
1.1.2012 έως 30.6.2016 και
πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ του άΟΟου 2 του ν.4501/2017
ΔΕΗ 0.00%
επεστράφησαν ατοκα στους
δικαιούχους
νται μαζί με την xuQ1α
σύνταξη στον 23 του
αΟΧείου εισοδήματος από μισθ
ωτή εQγασία και συντάξεις
Οπως σημειώνεται στη σχετι
αναχοινωση, τα ποσα αυτα, που
απεστάλησαν από τους υποχρεους φ(0)εις με τον ανωτ ε00)
Ένωση Κεντρώων:
Aev ψηφιςουμε το ομοσχέδιο
για την πώληση ΛΊγνιτικων
μονάδων της ΔΕΗ
Ο Καθηγητής Douglas Diamond, παγχόσμια αυθεντία
στη διαχείριση μαζικής απόσυοσης χαταθεσεων και στις
κρίσεις Qeu,στότητας, τιμήθηκε με το Βοαβείο Ωνάση
2018 στα Χοηματοοικονομιχ
ποσάατσυναθεοσυντάξεις του
φορολογούνταιέσουέτος αντάαι
4000M)γουνται στο ετος αυτο.
Το συνολ
ποσό εμφανίζεται π00συμπληοομένο στους χοδιχούς 303-304
του εντύπου Ε1 της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος 4000
λοιχού έτους 2017, Με τη διαδικασία αυτή, δόθηκε η ευχέρ
εια στους συνταξιουχους που
ικά συναθροιζόμενο
Το Βραβείο Ωνάση στον τομέα του Διεθνούς Εμπορίου,
απονεμήθηκε στους Καθηγητές Jonathan Eaton και
Samuel Kortum για τις συνέργατικές τους προσπάθειες
να οιερευνησουν την επι
1 της τεχνολογίας στο π
Την εκτίμηση
είναι αργά να σωθεί η ΔΕΗ
ΔΕΗ 0,00%» εξέφρασε, !
«τωρα
νιτιχων κοιτασματα)ν».
Με το Βραβείο Ωνάση στην Ναυτιλία τιμήθηκαν οι
Καθηγητές Mary Brooks χαι Wayne Talley, Ναυτιλιακοί
Οικονομολόγοι, γνωστοί για το ερευνητι
πεδίο των λιμανιών και τον χινδύνων της τρομοκρατίας
και της πειρατείας στη ναυτιλιακή βιομηχανία.
ή της η Ένωση Βασίλη Λεβέ
«αφού
ντη, την εταικό έργο τους στο
ανάγονται σε τέσσεQα φορολ
επίσης, ότι «δεν θα ψηφίσει
στη Βουλή το νομοσχέδιο
απαξίωσαν όλες οι κυβέρνη
σεις και οι συνδικαλιστές,
επισχεφ0πιο)κειμενου να
τις ΔΟΥ
ι να γινει συ
νοχος στην πα)
α την πουλάνε