Πρωτοσέλιδο Live Sport:Recognized text:
ΤΑ 24 «ΜΑΥΡΑ» ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΕΑΒΟΝ
ΜΕ ΜΑΤΑ ΜΑΓΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕ Η ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ ΑΕΚ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΤΟΣ 10 Δευτέρ
fb.com/Efinm
SPORT
της Δευτέρας
IMANAEIOI IIPOTABAHTEE!
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ V100τή
n 60.000 EvwUiTeC
«Τρέλα» ano na!Τες και Μανόλο Που έκαναν
2-0 10v AEB11ύειικό
με 00ύηερ ΜΠΑΚΑΣΕΤΑ.
«Αν είναι ινθρω110φυ οι
, il,ΤΙ είνι! ΒΙΤο κάνουμε»
yupo θριάμβου, «onE), tXeplo» με Τον κόσμο .
ΣΕΛΙΔΕΣ
M. Tiykipns, Σ. Λιβάνιο. Στ. Bounyopns
TAOK ΠΑ ΣΕΝΤΟΝΙ\Ε
ΣΤΑ «ΚΑΓΚΕΛΑ»! Κ ΕΡΧΕΤΑΙ Η PAN ASIA
Δικαιώθηκε η OTon Mau00Ζου, με beiTEpn ΕΕΚάθαρη
και Κυριάκο U10 TO 11pu Τάθίημα Της ΑΕΚ
as 12-15
osi. 16-15
sil. 20-23