Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡΟΣ Α, ΚΥΡΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
οστίζει
εται πάντοτε στις λεπτομέ
Τσιποά σ Γ
σώ 1 Ο ΠΟ Φεοα σιέ
τών Αθηνώ ν άλλά κασέτες πολιτικών γραφείων
βρίσκεται σε έξέλιξη μία ακό
παρασκηνιακή μάχη για το μέλλον της πατρίδας
μας χώρας καλά μάμπο Κορυφαίος οίκονομικός
με πο
δέν έχει που, μέ θητείο
ση (άλλά ούτε και έχθρικές), άναλύει έ
Στο βήμα που όμίλησαν ο Περικλής καί ό Κολοκοτρώνης, o
ΣΥΡΙΖΑ!
ιδιωτικές συζητήσεις του ποιές είναι οι διαφωνίεματα της εποπτειας και του
ς άλλα-και τό σημαντικότερο-ποιοί είναι
στό Μαξίμου
Συμβούλιο, συγκαλέσει σου Μροχθές
Επισήμως, βεβαίως, ας μήν ύπάρχει καμμία
σις τον Άθηναίων, ύπήρξε στο παρελρικλής. Ο τελευταίος μάμερώσεως Λευτέρης Κρέτσος υποτιθέ
Παρασκευή στο Μαξίμου για την προβοΩστόσο, συμφώνως πρός πληροφοπου
τ λέει καλά λόγια γιά την Ελλάδα, ο
σεν (!) το ίδιο, ένω νομίζω έκπληξη θα είναι τόπε|
νηιστορία ό Κολοκοτρώνης ομίλησε τό
Γιούνκερ στην Βουλή την Παρασκευή.
και τό ένδοξο παρελθόν τον Έλλήνων
ομιλίας του«Είς έσας με.
χωρών που δεν μάς έχει και μεγάλη έμπιστοσύνη
ικαί στή
τό μοντέλο μεταμνημονιακής εποπτείας της Πορτογαλίας, άλλά δέν μοιάζει πρόθυμο νά συναινέσει
νει νά ίσασετε και να στολίσετε τον τοκαι συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο,
«manageable» καί μέ έξαίρεση κάποιες υψηλές λήξεις τα έτη 2021 κα12023 λέει ότι έχει καλύτερο προίλ και άπο τό χρέος της . Ιταλίας, της Πορτογαλας καί της Ιρλανδίας. Μια άλλη ομάδα κρατών καί
θεσμών που τάσσεται υπέρ της γενναίας έλάφρυνσης τοϋ χρέους θεωρεί οτι αυτή, αν μας δοθεί, πρέΑρχιεπισκόπου Χριστοδουλου, και
βαιας πέρυσι ο Πρόεδρος τής Γαλλικής
Δημοκρατιας Εμμανελ Μακρόν. Αυτό
τ δυσκολο και παιτητικό βήμα έπιε
γει συμφωνος πρός πληροφοριες τής
Εστιας και Προ υπουργός Αλεξης
για την Ελλαδα και αν ειναι ευνοικεςοι
συνθή κες με τους πιστωτές και τις άγο
την καθαρη έΕοο
πωςθα δια ασετε και σε αλλες στηλες,
η Κυβέρνησις εχει πολλα έμπόδια να
περπηδησει μέχρι να φάσει-liv ά
t-στήν έπίτευξη του τελικού στόχου
δπως α τη τόν προσδιορίζει Αυτό ομως
δέν έμποδίζει τον όνειροπόλο Πρωθυκαλούσε μνήμες άπό άλλες έποχές, άνάγκασε τους προπαγανδιστες τηςιβε
νήσεως να στραφούν σέ άλλο μνημε
τής πολιτισμικήςμας κληρονομιας. Και
για να λαβει τηνοουσα επισημα τητα
Κυβέρνησις μελετά την πιθανότητα να
μετα καλεσει στην Ελλάδα διεθνούς ή
μης παρουσιαστή με μεγάλο «γκέλ» για
νά προλογίσει ώς κονφερανσιέ τόν κ
Τσίπρα. Μά τόν Δία, αυτό σχεδιάζουν!
εκαλλιέργεια του θ
ρές και
Βεβαιο
κα ηταν αφιερωμενη στονΔια, ο οπο ος
εθεωρείτο προστάτης της δημοκρατίας.
Άπό τόν λόφο τής Πνύκας άπευθύν
θηκε έπίσης στοις χριστιανούς ορθοΙωάννης
κανονικής. Εισηγείταιενανέουβριδικόοχήματρό(ΒουλοτόΔΝΤ.OESM θά μετάσχειγιατίθάγίνει«dtΔΝΤ και τα διμερή δάνεια Ελλάδος-χορών της ΕΕ.
μικρότερη έλάφρυνση χρέους, μεγαλύτερη έποίπρας, προκειμένου
του Παρθεν ώνος να αναγγείλει, στις 30
Αυγούστου, το τέλος των μνημονίων
Παύλος, παρουσία του Μακ
στήν χώρα ζουν Trpimou
Καί βεβαίως υπάρχει το θέμα του είδους της έποπτείας άλλα και της προληπτικής γραμμής πίστασης που σημαίνει χρήματα και μνημόνιο. Όσοι
Νεομαχαρθισμός χ
υθερία του Τύπου
φθεώς ίδέα τότε ή Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
θα διακόψει το waver και οι έλληνικές τράπεζες θά
επανέλθουν στην άνάγκη τού ELA (του έκτακτου
BET έόρτασε τα 92a yEχεν Τής ΓΕρμανίας ύπαρΜε
ένα φιλελεύθερο δπως αύτοπροσ.
διορίζεται κόμμα, ώστε να παρεμ.
Yep άπό
τό λέμεάκριβώς για νατά
τού άντιπροέδρου τής ΝΔ Κωστή
πού έξαπέλυσε έναντίον τού συγκροτήματος τον «Δημοκρατικού
Albert Hall του ΛονδίΧατζηδάκη περί συνεργασίας μέ
αλλά και έναντίον της οικονομίας
Σημερα για ν ατού πεί που έφημερίδα να αγορασει, αύριο, με ποιους
σελιοστό πο οτιθετοτόερωτη
μοκρατικός Τύπος» έθεσε τόρά)έτοι
δεχθεί ή Κυβέρνηση, της τάζουν τήν επιστροφη
των κερδών 5 δισ. της ΕΚΤ ά
Τομ Tgaouvs, Κάλι Μινδ
κι στήν μέση, τά κρεμμυτημα εάν αυτό πρόκειται να συμα ποσο θα ωφελήσει την κεντροδεια παράταξη ή συνε
γκ, Σάγκι καί Στίνγκ
κά Στο πλευρό Της ήταν
δάκια, τήν vro ματούλα,
άλλά καί τό μπιφτεκάκι
γιατί άλλοιώνεται ό χαρακτή|
ατης πολιτ
πό τα έλληνικά ομόοισ. ευρω που μας διακράτησαν λομε πολιτικά «τελειωμένα» στελέχητου
ενας εκοοτης και ποιους οχι, μαρας της παραταςεως.
γωτής πρόωρης λήξης του προγράμματος τον
Η απάντησις τής ΝΔ ήταν πως
polos
Υπάρχει ομως και ή άλλη άνατο έκδοτικό συγκρότημα-στό
ταρρυθμίσεις μέ έπιστροφή κερδών
άπό τήν ΕΚΤ.
θετική. Είναι τόσο
σις τής επιθέσεως-πρώτη φορά
κόμμα παρεμβαίνει στήν έλευθερία
τους καλεί ποιά έφημερίδα να άγοia μού φαίνονται τα ποσά.
μεγάλη ή έντα
τα έρ οτηματα πού τής έθετεέσχυεϊτην
Κυβερνηση! Δέν πέρασε
piS Τήν σύζυγό του Kai01 Ολλανδοί και οι Bτος. Και τά θέματα ειναι συγκεκριπού έγινε μεταξύ Κυριάκου Μηράκη, έτέθη το πολιτικό έρώτημα
σέ κανέναν στό κόμμα τηςάζωμα
ότι οι έφημερίδες ανήκουν στους
νάύπακούουν σε παραγγέλματα
Αντιπολιτεύσεως ή σκε
έρνηση δανειζόμε
ράζουν και ποιά
χι-που δείχνει
άν ή παρούσα ήγεσία μεθοδεύ
τήν παράσταση, άκόμη
ΝΤυμένηστα μη Μέγκαν,
πού κρατούσε μιά χρυσή
. Elia μόνον 20 έτών και
άλλα μάλλον π del
ουλτούρά τής «μη
κα στον κόσμο άφησε τήν
Γιούτα. Πέρυσι έκανε 9
Αν Ειναι κάτι πού μέ bveupga
dv n ή συζήτηση γιά b λογες Δέν
π ολα ive ά κοπάσει ή φασαρ α κλογικό γαΤα άκι Εκλογές τό
τών b λογών καί άρχίζει ή-bo -1974 κ dhe τα τό 1977 'ΟΠαπαtr
Γιαπωνέζα Νάμπι Τατζίμα «Epure» σ "Anda !
tro El ε περισσ τε ο κ
άπό 160άπογόνους! Τα
Τελευταία χρόνια ζούσε
του έπετέ0η μιά άρκούδα,
μετατρέπετ
όμαλότητα στήν χώρα άρχισε τό
Τολόγος άλλο κ. ho το μέ τήν συ
γι ριμ νη ε δικότητα στήν Έλλά
δα όλλά πολύ θά μα peE&μέ
Th απλο με es(:) άλλ yés Te
κάμμο με ! Νά δώ τά κόμματα νά
4ά ουν νά βρο ν λύσε, νά δώ νά
& ητο ντ vexu τομή» νάδώ
νάκαταλήγουν σέ «πο πουργό
στό ΚοΣΕΛ. 7
λοράντο, ένω κοιμόταν
ΕΕ r ό Τή σκηνή του.
Kar poetT νδιώ
on euc η νά ζητ
boyé.
δρόου έ
ντλησε τις δύο τετραετ
@υμάμα, φοιτητής άοόμη, όταν
40θα &n baoyés γυοντα μόνο κά«Κι άνή κυβέρνηση χάσει την
ό αφελής φοΙΤητή" στήν χώρα τού
που, κάτι σάν ανά κό4ουν τόν λο πει baoyés μόνο μέ τήν 15άντλησηλύση καί νά πώ «Επί ΤελουΟ!
baoκης ά ετράπη πρίν lf,αντλήσει τήν
ή» θητεία, μέ Παπανδρέου|
Tamauias TranE άπό βαθειά γηρατειά.
νια της ια φθάσουμε! Beχαρίας στήν Xa86η. Την
μόρφωση τής πολιτικής κουλτούρας τής «μή συνΕργασ0rs». Mmope
νά φούω πολλά περί του θέματο"
τηγορεί τήν Ελλάδα
τόν λαιμό Tous» Τής φίλης μου, καλή
της ώρα, στό"Οσλο
μα, Τήν «ύττοχρεοτικότητα». Μόνο
τα, ATTITUTO;
Σημίτη, γιά νά φθάσουμε στό 2004K1
άπό be στό 2007aEmerαστό 2010
iquo»
von σφηνωμένος στό μυαλό
Διαβάστε τά άQ0Qα
χει «παράθυρα» ύπακούει όΈλιήμέρα πού θά άσχοληθούν μέ τήν
Καί μήν μέ ρωτήσετε άν ή
Αθαν. Χ. Παπανδ00T
Σαμαρα-Βενιζαου &prκάποιες Ελπίδες. Δυστυχώς Kod
bciws διαμείσθηκαν άργότερα, κα
σου λέει «Δέν γίεται». καί νά
MS b ύ cMa, δλο καί κάπο1OS Tpbπος θά ύπάρχει» καί νά το
γίνουν άμεσως baoyés. EmpérTE
Κατά συμπ τοση μιάάπότίsoχαμοαπασχόλη
EytVE άργότερα προ Απουργός στήν
θισ ées καί μέ ένα δημοψήφισμα πυΒυμμένο, πού δέν μπορ
νάσέδιαΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΡΑΝΟΣ