Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εποχή:Recognized text:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
Εβδομαδιαία εφημερίδα Της Ανανεωτικής Αριστεράς . Κυριακή 22 Απριλίου 2018 . Ap. p. 1392-2 €
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΓΚΡΟΥΠ
θέλουν πόλεμο.
Η κυβέρνηση θέλει ειρήνη;
Διαμορφώνονται καλύτεροι
όροι διαπραγμάτευσης
memvion enre
για τα ρέματα της ΑΤΤΙ κής
Συριακή κρίση: κλιμάκωση
με στόχο την αποκλιμάκωσης
τήματα, αλλά και για την ελληνική περίπτώση, είναι βέβαιο ότι θα βγουν συμπεράσματα και εδώ, στην Αθήνα.
Ευρωπαϊκή Αριστερά:
συγκλίσεις και αποκλίσεις
1ηδιπλανάτωνθεσμώνναμηδιαιωνίστροη εκκρεμότητα στην Ελλάδα, η
Ο Μαρξ δεν ήταν
θετικιστής κοινωνιολόγος
Ακόμα και η γνωστή από το πρόσφατο
παρελθόν, διάσταση απόψεων για την ελάφρυν ση του ελληνικού χρέους μεταξύ ΔΝΤ
η πρόταση για την αναδιάρθρωση του χρέ
ους με βάση το λεγόμενο
τη σύνδεση, δηλαδή, της αποπληρωμής
Μέχρι να δούμε την τελική πράξη του
ότι η ελληνική εμπειρία έχει δείξει πας οι
οποίες προσδοκάται κάποιο όφελος, δεν
διαφορετικό τρόπο: το Βερολίνο θελει το
ΔΝΤ στην Ευρωπη και παρότι κάνει ό τι
κολο να γίνει απ' όλους αποδεκτή, συμβάλλει στη διαμορφωση ευνοϊκότερου κλί
αποκλείεται να λυθούν σε βάρος του πιο
μπορεί για να αναβληθεί η σροήυπόψη την
ματος. Η εκδοχή, πάντμια μορφη ελάφρυρ
ομου.
συναρρωσεις τους σελ"
Του Μακεδονικού
ζητήματος θα είναι
Η κοινωνία δικαιούται
Ενισχυμένη πιθανότητα
συμβιβαστικής λύσης
ένα επίτευγμα
| Η κυβέρνηση να καθαιρέσει
το άγαλμα του Τρούμαν
Τέλος στο συλλήβδην
γεωγραφικό περιορισμό
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
οπισθοφυλακή της χριστιανικής εκπαίδευσης των ελληνοπαίδων
αναμένεται από ένα ανώτατο διοικητικό δικαστήριο
λοιπούς μαθητές, μπορούν να εξαιρούνται από το μάκαι ειδικά σχολεία για τις μειονόκαι το «δέον» της, φέρνει συχνά πολιτική αντιεθνικής
ταυτότητας ενότητας ή χωρισμού, προοδευτισμού ή
ελευθερίας, επιχειρώντας να σεβαστεί ισότιμα τα δικαιώματα όλων, είτε ανήκουν στην πλειοψηφία, είτε
σε μειο ηφία Ωστόσο, στην πρόσφατη απόφαση που
τητες, όπου τα μέλη του
τα δοΥματά τους. Αν, λοιπόν, στα σχολεία
της πλει
τότε παραβιάζεται η θρησκευτική ισότητα
αφορά της, όμως, στα δικαστήρια, τ
βευμα καστα σχολεία (ΣτΕ ολ. 660/2018), οι ανώτατοι δικαστές
βάρος των ορθοδόξων.
ορθοδο ους πολίτες αντιμετοπιση τους από την πολι
τεμένους, είτε
ληνοχριστιανικου
γορη εξαίρεση των
πολιτισμου με φωτεινή και παρή
Το εξωφρενικό για τους παροικούντες τα ζητήματα
ικούν την προστασία της
θρησκευτικών δεν μπορεί να είναι θρησκειολογικό με
λυθεί
σε λίγες γραμμές. Επισημαίνονται όμως τρία σοοοχή που τους δίνει η πλειοψηφική τους θέση, όπως
έγινε στην υπόθεση των ταυτοτήτων ή της κυριακάτι
Στις περιπτώσεις αυτές έγινε αυτό που
δει μόνο το δογμα αυτό (ομολογιακό), γιατί διαφορετικά παραβιάζεται η θρησκευτική ελευθερια των ορ
θόδοξων μαθητών και των γονέων τους. Οσο για τους
συντ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2