Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2018 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1301
ΕΤΟΣ 2Sov ΤΗΛ.: 26510 22044
e-mail: [email protected]
FAX: 26510 79437
ΤΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: Ο,80 ΕΥΡΩ
ια σειρα νεων έργων
ΠΡΟΚΗΡΥΕΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
είναι οι ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενό.
τητας Ιωαννίνων, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων και όλη η
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας
νης της εξοικονόμησης ενέργειας σε
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ.
ροντος για ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού και
φορείς του Δημοσίου τομέα καθώς
και για ιδιωτικούς φορείς με κατα
στατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, εξέδωσε την Τρίτη.
το Υπουργείο Οικονομικών
Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και
επενδύσεις που συνδ ο ται με τον
πολιτισμό, τη διατήρηση, αποκατά.
σταση και αναβάθμιση της πολιτιστι
κής και φυσικής κληρονομιάς των
χωριών, των αγροτικών τοπίων και
Τι αφορά το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα αφορά στήριξη για
υποδομές μικρής κλίμακας όπως
ύδρευση. αποχέτευση, οδοποιία
εντός οικισμού, συμπεριλαμβανομέΣτήριξη για τοπική
ανάπτυξη στην Ήπειρο μέσω του
Τπλοφορείται
των τόπων με υψηλή φυσική αξία.
LEADER» και η περιοχη παρέμβασης
Συνέχεια στη σελίδα 20
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Ποιες Περιπτώσεις αφορά, Ποια είναι η
διαδικασία και Ποια η βασική προϋπόθεση
ΙΧρίζο στο Αιγαίο
ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΣΤΟΥΜΕ
ΕΊστρεφουν προστιμα
ΕΘΝΙΚΗ ΗΤΤΑ
απο λάθη σε αυθαίρετα!
Όταν είχε δημιουργηθεί ο θόρυβος
τους πυραύλους S-300, τους οποίους προμη.
θευτήκαμε για την άμυνα μας χαι τελιχά τους
Αρχίζει σήμερα, εχής απροό
αλλαγες στην
αυτοδιοικηση
με τον
χρημάτην για όσους χλήου σαν μες
υρκάραμε» κάπου στην Κρήτη, ένας ξένος
ουπΝομάτης μου είχε πει τα εξής: «Εχετε
υποστεί μια μεγάλη ήττα. Είναι σαν να αγοράσεις έναν υπερσύγχρονο ταχυθεΟοουσ
ουρευτή για να
ζεστάνεις το
σπίτι σου, χαι
να σε υποχρεώσει ο γείτονας να τον
yotireet ουόστομο νομιμοποησης
ολίτης θα πeέπει να απευθυνθεί
tvrdi everwes-1
Ι«Κλεισθένη!»
Γολγοθάς για όσους έχουν διαδοχικί ασφάλιση,
με χρόνο και στο Αημόσιο. Μηχανογράφηση
και εγκύκλιο, τα μεγαλύτερα Προβλήματα
Γράφει ο
Φώτης
Τρία χρ0via στο «περιμενε»
:: ηνΤΕυκή φάση
εξοχικό σου!
Δικ αντα ής
χώς, το ιδιο β λίσυχίαται τ osorju gooi
για220.000συντα
|τει συμπεράσματα υπό
Δικηγόρο
ΙΧούς, το ίδιο βιολίσυνεχί εται έως σήμερα. Οι
Τούρχοι απειλούν και απαιτούν χι εμειςαφού χανουμε τον χαμποσο για λίγο υποχοοούμε. Κάθε τόσο
πέφτει χαι λίγο περισσότερο γου ο στο Αιγαίο, κάθε τόσο απομαχούνοντα ιέχρχου οι τσιτούρεςατό τον εθνικό μας χα 00
Περισσότερά από 220.000 αυτή.
ματαγιακί gueg enxopwS και
epcimi βρίσονταιστοντάο
για δύο τρα r χα, περισσότερα
τον πολύ-μο γο διά.
070 που έχει ποηγη
θεί. Η ανάγκη είνου να
αποντήοουμε με ουσία.