Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Συνάντηση Δραγασάκη με εκπροσώπους των επιμελητηρίων
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Email:pan1983@otenet.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σάββατο 21/04/2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου
χρονια
Παραδόθηκαν 47 οχήματα κοινής ωφελείας στις τοπικές κοινότητες
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Η συνολική επένδυση ξεπερνά τα €10 εκατ.
Eurobank:
Πώς μπορεί να επιτευχθεί
Πώς θα αυξηθούν
Τα Τουριστικά έσοδα
Eurobank
ΣΕΒ..
Η συνταγη
ρικών συναλλαγών, νε ταξιδιω
ΠΑασιασ
επενουσεών
τικες Πλημμες διαμορφωθηκαν
στο €1,9 δισ., μειωμένες κατά .
5,0% ή €100,6 εκατ. σε σύγκριση με το 2016. Βάσει των napana.
νω στοιχείων, το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου (το 73,0%
του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών) αυξήθηκε στα €12,7
δισ. από €11,2 δισ. το 2016
Επιπροσθετα, σημεώνει η Eurobank στο
εβδομαδιαίο της δεΑΤΟ, είχε υψηλή συμβολή
Στην Ελλάδα Το συνέδριο της Διεθ
νούς Ένωσης Εισαγγελέων το 2020
ικών ηρση ς σοροίας ίας
ικών συναλλαγών της ελληνικής οικονομίας
καθώς κάλυμε το 69,3% του ελλειμματος
indurmo
εισπράξεις στην ελληνική οικονομία ως nooo.
στό του ονομαστικού ΑΕΠ διπλασιάστηκαν
Τα τελευταία 7 χρόνια. Πιο αναλυτικά, από
4,3% το 2010 αυξήθηκαν στο 8,2% το 2017.
Αυτοτοστοχεοκαταδεικνυει Την ενισχυση
της σχετική, Ορύτητας της τουριστικής
βιομ Χα ας στην ε χώρο οικονομικη δρο
στηριότητα.
ηλίδης δημοσιοποίησε την ανάληψη της διοργάνωσης του κορυφαίου αυτού συνεδρίου,
nou eanpayuaTononBei για ηρωτη φορά στη
χώρα μας.
Ο κ. Ελευθέριος Μιχαηλίδης συναντήθηκε με
την Υπουργό Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά
Την onoia ενημέρωσε για την θετική αυτή εξέ
λιξη και Τις ενέργειες της Ενωσης Εισαγγελέων
Ελλάδος και Την ευχαρίστησε για Την αμέριστη
υποστήριξή της.
μεγάλη επιτυχία αποτελεί για Πρώτη
φορά η διοργάνωση στην Ελλάδα το 2020 του
ετησίου συνεδρίου της Διεθνούς Ενωσης
Εισαγγελέων, που διεκδίκησε και εξασφάλισε η
Ενωση Εισαγγελίων Ελλάδος, με την υποστήρ
ιξη του Υπ. Τουρισμού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου
ΟΕΕ: ΥΠηρεσία
ενημερώσης
για εξωδικαστικό
Με μια λιτή ανακοίνωση, ο Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος κ. Ελευθέριος Μιχα>>( 3η
μηχανισμο
και ΝόμοΚατσέλη
Η Ευρωπαϊκή ΕΠΙΤρ- ενημέρωσης Προς αυτού. Ο κ. Σχοινάς εργάζεται για να παϊκής Επιτροπής
οπή εργαζεται για τον Τύπο, κληθείς σημείω
να διασφαλίσει Την να σχολιάσει δημο- Κομισιόν επικεν- επιτυχή ολοκλήρω. Γιούνκερ, για να
επιτυχή ολοκλήρω- σιεύματα Που τρώνετηνηροσοχή σητου ελληνικού μιλήσει στη Βουλή
ση του ελληνικού μιλούν για μία της στη συνεργασία Προγράμματος, των Ελλήνων σης
Προγράμματος, το ενδεχόμενη napa- με τους εταίρους φέτος το καλο- 26 Απριλίου, ο κ.
αλοκαίρι, δήλωσε ταση του ελληνικού της, «για να χτίσει» καίρι» Πρόσθεσε. Σχοινας είπε 0ΤΙ ο κ.
σήμερα ο εκπρόσω- προγράμματος, Πάνω στην «καλή
Ποςτης Κομισιόν ανέφερε ΟΤ, η Eni- ηρόοδο» nou έχει Εξάλλου, όπως «μεγάλο ηρονόμιο»
Μαργαρίτης Σχο- τροπή εργάζεται σημειωθεί τους μεταδίδει το ΑΠΕ, αυτή την πρόσ
διασφαλίσει την Ζαν
KXovT
14.247.200
λαθραία τσιγάρα εντόπισε
Το Α' Τελωνείο Θεσσα
λονίκης
γιαολοκληρωσητου
Προγραμματος
το καλοκαιρι
Γιούνκερ θεωρ
Πάνω σε Πραγματι- τελευταίους μήνες σχετικά με
κληση
γεγονότα και δεν
ρεια Του πρόσκληση που έχει
Κατά τη διάρκεια θέλησε να κάνει ελληνικού Προγραμ. απευθυνθεί στον
της σημερινής κανένα σχόλιο επ. ματος. «Η ΕΠΙΤροπή πρόεδρο της Ευρω-