Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ναβαθμίζει Eurobank χαι Εθνική η Βο
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ : Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220-Τιμή Περ.:0,50 E
A.Φ. 52089 Σάββατο 21.04.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Flexopack:
>>> Τελ.
Σαββίδης
πλουσιότερος
Ρώσος
Στα €738 εκατ, αυξήθηκαν
τα καθαρά κέρό
Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση
από 23 Απριλίου
Ρώσους
πλουσιότερους
Χατα τάσσεται ο Ιβάν
10ης, συμφωνα με τους
Moscow Times
α του ανέρχεται.
δολάρια,
έρεται στο οημοσιευμα.
Πρώτος στη λίστα είναι ο
επικεφαλής της βιομηχανίας
μετάλλων NMLK Vladimir
Lisin, με περιουσια υψους
19,1 δισ. δολαρίων
αυξήθηχε
κατά 29% το 2018, Η συνολι
ανέρχεται στα 485 δισ
δολάρια.
||προβλήματα ύδροδότησης
στη Θεσσαλονίκη
απο τη 12
Holdings
Την απόσυρση της μήνυσης νου, συμφωνήθηκε επίσης
ν Έχταχτη Γενι
λευση της ΑΧΟΝ της 17ης | χατά παντός υπευθύνου, ότι θα διερευνηθεί από την
Απριλίου 2018 παρέστησαν ! μετα τα προ αηματα που πΑΕυρα του Διοιχητικου
και εκπροσ(οπήθηκαν 24 | δημιουργήθηκαν από τη δια- Συμβουλίου της εταιρείας το
μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 1 χοπή υδροδότησης λόγω της ενδεχόμενο συμβολικής
14.239.951 μετά ψήφου βλάβη5 στον αγιογό της
μετοχές σε αναλογία 70,30% βησσου, αναχοινωσε ο λματιων βιοτεχνων, ως
Αρααποζημα)σης
Νεα άνοδος του δεικτη oxovoluxou ελιματος μεταξύ των
επαγγε,
η αταγράφηκε στο πράτο τρίμηνο του 2018. Επτά
του συνολου τον
πρόεδρος του Επαγγελματι- ελάχιστη ανταπόδοση για
στους δεχα CEOs πιστεύουν ότι το πρόβλημα τον μη εξυπηοσυζητηθηκαν χαι εαηφθησαν χου Επιμε ητηριου Θεσσα την τα αιπωρια που υπεαποφασεις επι των παράχα
τω θεμάτων:
Θέμα 1ο: Αύξηση του μετοχι- 1 με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ
κού χεφαλαίου της Εταιρ- ΙΕΥΑΙΙΣ 0,00% χαι τον Αποφασίστηκε, τέλ
ετούμενων δανείον θα αντιμετα)πιστεί μόνο κατά ένα μέρος
στα επόμενα 12 χρόνια
σαν χατά τις ημέρες της
λονίκης, Μ. Ζορπίδης, χατά στη
τη σημερινή συνάντησή του βλάβης.
Στις 160 μονάδες διαμοο- Διευθυντών τον μεγαλυτέρων
φώθηκε ο γενικός δείκτης ελληνικόν επιχειρήσεων από
οικονομικού
ΕΑΣΕ ICAP-CEO General λεχαν Επιχειρήσεων ΕΑΣΕ
Index το 1ο τοιμηνοτου 2018, σε συνεργασια με την ICAP
όπως καταγράφηκε (ατό την
3μηνιαία έρευνα που διεξαγεται σε δείγμα 3.020 Διευθυος, να
πρόεδρο του Βιοτεχνικού υπάρχει στενότερη επαφή
Επιμελητηρίου
Λονικής, Α. ΚαπνοπωΑη στα 0,00% και των δυο επιμε
αίματος την Εταιρεία Ανωτάτον Στε
944.898,20, με
Θεσσαμεταξύ της ΕΥΑΘ ΕΥΑΠ
ποιηση του αποθεματικου
έχει σχηματιστεί από τη
Group
ποιήθηκε
27/03/2018 έως 15/04/2018.
χαι συστηματική
περίοδο
ενημέρωση πάνω σε θέματα
υθύνης της εταιρείας που
μετοχών υπέρ το άρτιο
λοιπών αφορολόγητον αποθ- ! Στη συνάντηση με τον πρόε
δρο της ΕΥΑΘ ΕΥΑΙΣ
i(ΕΤΙΧων, μετα τη 4000
0.00%
τητα των επαγγε Λυατι(DV
εσ ενιτη, χαι τον α, αντι
πρόεδρο, Γιάννη Παπαϊωάν