Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

18oC, 12.00

21oC, 8.00 μ.μ.

17oC - Υγρασία 53%-76% - Άνεμοι: Δ 3 - ΒΔ 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:40 - Δύση ηλίου: 20:06

€0.80

Ç ôéìÞ ôçò ... áãÜðçò!
Η κίνηση του Δημοσίου, επιτέλους, να στεγάσει τις Υπηρεσίες του σε κτήρια της ιδιοκτησίας του, ήταν επιβεβλημένη. Στην περίπτωση
της Περιφέρειας, πιστώνεται στον Ν. Δένδια για την επιλογή παραχώρησης των παλαιών Δικαστηρίων και στον Θ. Γαλιατσάτο, επί των
ημερών του οποίου αναμένεται, πρώτα ο Θεός, να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του κτηρίου και η μεταστέγαση εκεί των περιφερειακών
Υπηρεσιών. Όλο αυτό λογίζεται ως κίνηση εξορθολογισμού, οικονομικής και πολεοδομικής δικαιοσύνης. Εδώ σ’ αυτό ακριβώς το σημείο,
συναντώνται δυο οπτικές για την υπόθεση, και οι δυο όμως με προβληματική (σ.σ. όχι την ίδια) προϊστορία. 3 >>

Σάββατο 21 Απριλίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4632

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΓΚΡΙΝΙΑ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ôé åßíáé ï óôáõñüò ôïõ Öñïõñßïõ


Äåí åßíáé
ôï óýìâïëï
ôçò ÷ñéóôéáíéêÞò
ðßóôçò

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΜΠΟΣ

Á

ντικρύζοντας καθημερινά και
κάθε ώρα, κάθε στιγμή το
Σταυρό του Παλιού Φρουρίου, αυτός έχει γίνει κομμάτι της ζωής μας και σπάνια - και βέβαια φευγαλέα- αναρωτιόμαστε γιατί και πως
βρίσκεται εκεί.
Όμως, για πολλά χρόνια ο Σταυρός
αποτελούσε ένα σημαντικό μέσο επικοινωνίας με τα παραπλέοντα καράβια και ειδοποιούσε την πόλη για
τον κατάπλου ή απόπλου σκαφών.
Σελίδες 8&9>>

ÓÜââáôï - Berlin
12:00 - 18:00 ÅðéâÜôåò: 462
ÊõñéáêÞ - Norwegian Spirit
11:00 - 19:00 ÅðéâÜôåò: 2.018
ÄåõôÝñá MSC Orchestra:
14:00 - 20:00 - ÅðéâÜôåò: 3.223
Athena: 13:30 - 18:30 - ÅðéâÜôåò: 52

Η αρχική κατασκευή πρέπει να ήταν ξύλινη και να δέχτηκε εργασίες βελτίωσης στα 1867 όπως μαρτυρά ο Σαμαρτζής. Η κατασκευή αυτή φαίνεται σε γνωστές φωτογραφίες ως το 1890, ενώ η σημερινή μεταλλική από το
1904. Το ιστορικό του Σηματοφόρου του Παλιού Φρουρίου αποτελεί ένα ενδιαφέρον αντικείμενο έρευνας.

Ã. Êáëïýäçò: «Èá
áöÞóåôå íá êëåßóåé
Ôï design
Ýíáò äñüìïò ðñïò ôçí
ôçò ðñüóöáôçò
ðáñáëßá ôçò ÄáóéÜò;»
êåñêõñáúêÞò
éóôïñßáò

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΒΈΝΤΗΣ 6

>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα