Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
isis.gr
YEARS
Τ Ο Υ Κ ΙΑ Κ Ι Σ
Σάββατο 21 Απριλίου 2018-έτος 19ο-αρ. φύλλου 4604-0,50 ευρώ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινη εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
Συνάντηση
Οι "μπαχαλάκηδες
αστικής
τάξης
Μητσοτάκη
Γράφει ο
eidisi
Θεοφύλακτος
Παγλαρίδης
του στο
σελίδα 3
ψηφοδέλτιο του Κιλκίς
Συμμετοχή
σελίδα 5
Διαβούλευση
στο Κικλίς για το
Σχέδιο Βιώσιμης
Αστικής
Δημήτρη
στο έκτακτο
της ΚΕΔΕΕΝΠΕ
συνεδριο
σελίδα 5
Δωρεάν πρόγραμμα
κινητικότητας φιλοξενίας μαθητών
στις κατασκηνώσεις
του Δήμου Λατσιών
σελίδα 3
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δωρεάς Οχημάτων του ΤΑΡ Ι ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
σελίδα 5
47 οχήματα κοινής ωφελείας έχουν
ήδη παραδοθεί στις τοπικές κοινότητες
Ο χογενειακή γιορτή ΚΑΕΚ με
ΚΑΠΗγια τις πασχαλ νέςγιοτές
Σελ. 6
Σελ.9