Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Φ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΤΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.
u 1 7.252 . Τιμή 0,60 €
Σάββατο-Κυριακή 21-22 Απριλίου 2018
Γραφεί
Φ. ΤΖ έλα 1 1-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fax: 265 10 30.350
http://www.proinoslogos.gr . e
ailinfo@pr
inoslogos gr
ΓΕΦΥΡΙ ΠΛΑΚΑΣ. Ποιος θα απαντήσει
γιατι καθυστερει η αναστηλωση του;
την ένδειξη μαλιστα του κατεπε ο τος (!) mpo κληση σε δοδικαο α διαπρα μαΤΕυ ης χαρ πρ07you Ενη δημ0aEuon.
at upawu με ΤΟ Ο 00 32 TOU N 44 12 2016 μέου, Του Εθνικου
Συστηματος Ηλεκ own uwEu ασεων ΕΣΗΔΗΣ.) για Την επλογή αναδοχου ΕΚΤΕ εσ ς TOU EP ou or Euong ΑποκατασΤΙΑνάδειξη Εφυρας Αραχθου στην Πλάκα»,
4.750.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ κα προαίρεση προυποογομού 305.000,00 Εν ώ συμπε
ΜΟ Ο Τρεις Εργοληπτικες εταιριες απ όλη την Ελλάδα
(κομ α από την Ήπειρο!) κρι ηκαν από το Ymoup E ο Υποδομιον και Μετα op ο καταλληλε , για να συμμεταο ουν στον
puiqu ανο ενου του ΦΠΑ.
Ως κρΙΤηρο ανάθεσης βε ουα αποφασιστηκε να εφαρμοστα η πλέον συμφερουσα απο οικονομικη απο η π οο ορα
Ευλο α ό ως προκυττουν καποια κουτα ερωτηματα στα
ευλο α ερωτηοποια θα πρεπει ο" αρμοδιοι να απαντησουν:
Με ποια κριτηρια αποφάσισε το Υπουργείο Υποδομών να
συμπεριλάβΕΙ στην πρόσκληση τρεις μόνο εταιρίες και Το συγ
KEKPH ένα Τ ΝΗΡΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ -11η A.
Με ημερομη ία 1804 2018, ο αρτηθηκε στη Δαύγεια, με
Αρκετά μνημεία ρισκοντα σταΠρύθυρατηςκατάρρευσης
Νεα «Πυρά» Συλλόγου Εργαζομένων κατά της Λουκησης του
«Κραυγή αΥωνίας» για τα μοναδικά
πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου!
Παγιώνεται το νοσηρό κλίμα
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο!
XQ θεί αναγχαίο . Επιστολή ΠολιτΙΧού Συλλόγου Τσεπελόβου
αρμόδιους φορείς για τα γεφιΟια Κοβάτσουνας χαι Χάτσιου
προς τους
..ΚαταγγελίεςγιαλεΙΤουργία παρασκηνίου, παραγκωνισμό στελεχών και
στοχοποίηση της άποψης των συλλογικών φορέων
Ζητείται η παρέμβαση Του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ για να βελτιωθεί η
Το χάσμα μεταξύ Διοίκησης
Ρ Ε Π Ο ΡΤΑΖ
ramp ίτη φοράστο Πανεπ. ΝοσοκοΚαι ο mo.. αδαής μπορεί να ανηληφθεία οοβαρά
της 6ης ΥΠΕ Παναγιώτη
πουλου, περιγράφοντας την προκτική Της Διοίκησης του Πανεπ-| Epyo
nuv, muquonicumom
τα τελευταία τρία χρόνια
στο περίφημο γεφύρι της Πλάκα
λειμμένα στην Νομό ο νων
σενα τα να ουν αγε
δε ματα παραδοσκήπερχει:velar occu truon pit
τύχη τους.
Επιχείρηση «κατευνασμού»
των κατοίκων του Μάτσικα
ogos eara aerup er
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
«Το θέατρο είναι βίωμα, μια
ω ταν εμπειρια ωης"»!
ν Μιλάει στον ΠΑ.» με αφομή την πραμιέρα της
νεράτου Αράχου σεδεύτε
νερά του Αράχθου, σε δεύτερη μοίρα μοιά ουν να έχουν
περάσει σχεδόν όλα τα υποκτονικής, έχουν
στη σφαίρα της
όμως περάσει
λησμονιάς. Στο
- - -.. ρα παραδοσιακά Τοξιυτάγεφύ-:
-Το θέατρο δεν έχε σχέση με
τας υποστεί διάφορες ζημιές. Ε15- : βΑμάτων χυρονουν από κοινό «καλούπι», για
απλή κατανάλωση όπως αυτά
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
στον ΚΩΣΤΑΑΓΟΡΗ
λιο, κατά τη συνήθη πρακΤική της
ι πτυξης για την υποβολή απήσεων προς ένταξη στο Mhpo
m-01mmDOU
Eliiou
Είναι μία ώνταή εμπειρία που
eijn va avoiva θέματα, τα οποία
είτε δεν Τα ολοκληρώνΕ, Είτε τα
121 :
σελ. 61 : σει επίδραση ,στην κοσμοθεωρία
Χρήστος Χρήστου. Αφορμή για τη
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ «I1.A.»
ΓΝΩΜΕΣ
Οι ευχές και ο ρόλος τους
στην καθημερινή μας ζωή!
Να κερδίσει τη Λάρισα
και τους οπαδούς του!
Με Ποιους θα σωθεί
ηημιθανήςΗπερος;
αραχαταθήμι! για Τη νέα χρονιά η
Γράφει ΚΣΤΑΣ Δ.ΚΑΛΤΣΗΣ
ΑΔΥΝΑΤΩ να καΤανοήσω Την "ΤολΙΤΙΚή. TuJV "Tapayo των"
«Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπ να περιφρονεις ης κάθιερωμένες συνήθειεα, συνιστούσε ο μΕγάλος κωμιδος ποιητής Μένανδρος (Ανθολόγιο
ZroBaiou MA', 5), γιατί, όΤΤυς Το δικαιολογεί ο διάσημος μύθοποιός Της αρχαίας Ελλάδας Αίυπος, η
αδιάφορη Την συ TpIT1κή πλΕΙΟΨηφία Tuv TTOAmuw. Γι' αυτό και
τα εισαγωγικά. ΔΙΟΤ, Επί της ουσίας ούτε παράγοντες είναι, ούπ
πολιτική ασκούν, όπως αυΤή εννοείται από Τους περισσότερους.
σα για την 28η αγωνιστική
της Super League.
συνήνυα μαλακυίνει και Τα φοβερά ακόμα πραγματα» (Μύθο, 10).
Μια καλή συνήθεια, λοπόν, στην καθημερΝή αλλά και στη ΧΡ.
στιανική μας Ju ή είναι η έκφραση και
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ένα συρό προβλήματα. Πρώτα από όλα δεν ξεκαθά.
ρισε κανένας Τους TI είδους ανάπτυξη χρειάζεται η Ηπειρος. Οπ
από Την πλ1pa Της κυβέρνησης, ούτε από Την mapanuv-huL
imiiiiHIIMliniintiiiililliitiiiMNIMiinitiitIiiiMiltiimtiUliiiitiitllIIIImmII
To npui της Αευτέρας σ' όλα τ
nspir τερα
θλητικός ΑΟ
ΠΡΩΙΝΟ Σ
ΛΟΓΟΣ
TyupES 11εριγραφές και αναφορές για όλα τ
και όσα αναμένοντα να γίνουν tiv ερχόμενη 55ομάδα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα