Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ " ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
AP, ΦΥΛΛΟΥ 27028 ΕΤΟΣ 890v
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμη 0,60 ΕΥΡΩ
Δηλωση βόμβα Π. Μοσκοβισί:
«Μεταμνημονιακή συμφωνία Υια
τα εΠουενα χρονια»
All εΔεν ερωστε
αμεσα τους
Ελληνες όνο
στρατιωτικους
Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του
σβουργο, με συντρίπτική πλειοψηφία
φισμα AQ. B8-0194/2018 «Η παραβίαση
ποστηριζει χαρακτη
κών της
αρχών του κράτος δικαίου στην υπόθεση
των δυο Ελλήνων στ!ατιωτικών που έ.
χουν συλληφθεί και χράτούνται στην
ύμφωνα με την προσέγ
ται νεα συμφωνια με τις χυ
Qωζώνης μετά την έξοδο από
Το ψήφισμα, το οποίο με συντριπτική
πλειουηφία υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοι
οβούλιο για τη συνεχιζόμενη κράτηση α
πό τις τουρκικές αρχές των δύο Ελλήνων
το πρόγραμμα διάσωσής της
μίσεις θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται και θα διατηρη
θεί η δημο
στρατιωτικών, έχει ως
«Το EuQωπαϊκό Kono
ΟΑΕΔ: Πλήρης
ς Ελλάδας από τα μνημόνια
τον Αύγουστο, η χώρα θα α
νακτησει την πΛηρη Χυριαρχί
α στη χάραξη της δημοσιονομικής πολιτι
κής, απλά υποβάλλοντας την σε λιγότερο
75% των
οανειοηηΠτων του
πρώην ΟΕΚ
euters/NY Times
ταμνημονιακη συμφωνια ναι,
(ΧΟυφό) νέο πρόγ!αμμα όχε το σχήμα
ομιλία του, που θα εκφωνήσει στο
Συγκεκριμένα, «θα χρειαστεί να πΟολεπτομερή ετήσιο έλεγχο στους πιστωτές,
χωρήσουμε σε μια μεταμνημονιακή συμ
φωνία που θα υποστηρίζει τη συνέχιση της
εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων για τα ε
γνωστό ως επιτήρηση μετά το πρόγραμμα.
Την ίδια στιγμή, κάποιες χώρες της ευρωPeterson Institute of International Af
Για πληQη διαγράφη οφειλης στο
fairs στην Ουάσιγκτον, όπως σημειώνε
5η υγιων δημοσιονομικων πολιτικων αλ
σφαλισεις για το μέλλον.
75% των δανειοληπτών του πρώην 007α
νισμου Ε!γατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) é
κανε λόγο η διοικήτια του ΟΑΕΔ, Μαρία Κα!αμεσίνη, μιλώντας στον Qαδιοφω.
PwC: Μενάλο το επενδυτικό κενό στην Ελλάδα
Σύμφωνα με την μελέτη, η ελληνική οικονομία παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά μιας μη
χρηματοοοτουμενης ανακαμψης
φόρμας στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, που
μιουργώντας ένα αθροιστικό χρηματοδοτι
να πα
εγάλο επενδυτικό κενό στην Ελλάυ πρώην ΟΕΚ να κάν
αίτηση δα
ιαπιστωνει
Σύμφωνα με τον Κώστα Μητρόπο
εταλμένο σύμβουλο της PwC Ελλάδας,
διαγραφε
χρηματοδοτηθούν οι επεν
και στην ανάπτυξη. Οπως προκύπτει από
Γ. Στουρνάρας: «Η τα αποτελέσματα μελέτης της PwC με ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Στις τρεις ώρες και είκοσι
Υραμμη στηριξης
Πολιτικές διευκόλυνσης επενδύσεων», α
πό το 2009 έως το 2016 οι επενδύσεις ως
προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα απομακρώ
θηκαν από τον ευροπαϊκό μέσο όρο, δη
μ10UQγώντας ένα διευομένο επενδυτικό
λεπτά θα μειωθεί το φθινόπωρο n
διαδρομη Αθηνα -Θεσσαλονίκη
Προϋπόθεση η ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης
εν ειναι νεο
Μνημόνιο»
κενό συνολικά της τάξης των 450 δισ. ευ
χρόνος της σιδηροδρομικής διαδρομής Αθήνας-Θεσσαλονίκης θα μειοθεί στις
πέρ της ανάγκης να υπάρξει προτρεις ορες και είκοσι λεπτά το φθινόπωρο, με την έλευση του νέου τροχαίου υλικού, υπό
την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώθεί ως τα τέλη Ιουνίου τα έργα της διπλής γ!αμμής
ηλεκτροκίνησης, εκτίμησαν εκπρόσωποι της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της μητQ1χής της εταιρί
ας του ομίλου Ferrovie Dello Stato Italiano, σε εκδήλωση στο Εμπ0Q1κό και Βιομηχανι
κό ΕπιμελητήΟο Θεσσαλονίκης, που δ100γανώθηκε σε συνέργασία με το Ελληνο-Ιταλι
κό Επιμελητή!ιο Θεσσαλονίκης
ληπτική πιστωτική γQαμμή στήριξης για
τη χωQα μετα την ολοχλη!ωση του υφιστάμενου προγ!άμματος τον Αύγουστο
για να στηριχθεί πραγματική οικονομική
περίπου 210 δισ. ευρό για την πενταετία
2018-2022. Οι προβλεπόμενες ροές χρη
ζας της Ελλάδος, Γιάννης Στονονά!ας
ή δεν ισοδυναμεί με νέο
TAA 12
Επίσης, δεν έχου αν και το ενδιαφέρον τους για την εξαγορά της εταιρί
ας συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού (ΕΕΣΣΤΥ).
ρίζονται περίπου στα 100 δισ. ευρώ, δη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα